Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng

Ngân hàquoc-dan-logong QUỐC DÂN

NCB BANK

www.ncb-bank.vn

Tuyển dụng Tháng 09/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng QUỐC DÂN:

1. Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động Mảng Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

2. Chuyên viên Phát triển thương hiệu – Trung tâm Truyền thông Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội

3. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

4. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

5. Giao dịch viên
-Nơi làm việc:

6. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Mảng Huy động)
-Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Hà Nội,Hồ Chí Minh,An Giang,Đồng Tháp,Vũng Tàu

7. Chuyên viên Xử lý nợ AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

8. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình

9. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Thái Bình,Quảng Ninh,Hải Phòng

10. THƯ KÝ – VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH
-Nơi làm việc:

11. Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng – Phòng Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội

12. Trưởng bộ phận Sản phẩm Tín dụng – Phòng Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội

13. Chuyên viên Hành chính nhân sự – Công ty NCB AMC
-Nơi làm việc:

14. Trưởng bộ phận Rủi ro hoạt động Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

15. Chuyên viên Rủi ro hoạt động Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

16. Chuyên viên Kế toán và tra soát Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

17. Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

18. Chuyên viên Hậu kiểm chứng từ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Thái Bình,Quảng Ninh,Đồng Tháp,Hậu Giang,Đồng Nai

19. Chuyên viên Thiết kế – Trung tâm Truyền thông Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội

20. Chuyên viên Marketing – Trung tâm Truyền thông Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội

21. Chuyên viên Phát triển mạng lưới – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

22. Chuyên viên Thẩm định Tài sản – Trung tâm Thẩm định Tài sản đảm bảo
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bắc Ninh

23. Cộng tác viên Văn thư – Trung tâm Thẩm định Tài sản đảm bảo – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

24. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro (Bộ phận giám sát/báo cáo)
-Nơi làm việc: Hà Nội

25. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thị trường – Bộ phận mô hình và Basel II – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

26. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

27. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Doanh nghiệp – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

28. Chuyên viên Thúc đẩy Bảo hiểm liên kết – Phòng Quản lý kinh doanh và Thúc đẩy bán hàng – Khối Ngân hàng bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội

29. KIỂM SOÁT VIÊN GIAO DỊCH – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
-Nơi làm việc: Thái Nguyên

30. Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội

31. Chuyên viên Vận hành Core – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội

32. Chuyên viên Giám sát dịch vụ (NOC) – Phòng Dịch vụ vận hành – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội

33. Chuyên viên Quản trị vận hành Tác nghiệp tín dụng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

34. Chuyên viên Kiểm soát và Hỗ trợ tín dụng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

35. Cộng tác viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ – Phòng Quản lý Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

36. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương

37. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Khối Ngân hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Hải Phòng,Thái Nguyên,Hưng Yên,Bắc Giang,Bắc Ninh,Thái Bình,Đà Nẵng,Thừa Thiên Huế

38. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng chính sách)
-Nơi làm việc: Hà Nội

39. Chuyên viên Truyền thông báo chí – Trung tâm Truyền thông Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội

40. Chuyên viên Quản lý chất lượng nội bộ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

41. Chuyên viên Quản ly chất lượng bên ngoài – Khối Vận hành 04.2018
-Nơi làm việc: Hà Nội

42. Chuyên viên Pháp chế – Ban Pháp chế tuân thủ
-Nơi làm việc: Hà Nội

43. Chuyên viên Xử lý nợ AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

44. Giao dịch viên – Chi nhánh Quảng Ninh
-Nơi làm việc: Quảng Ninh

45. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Doanh nghiệp – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

46. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

47. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

48. Giao dịch viên – Chi nhánh Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội

49. Chuyên viên Vận hành giao dịch Nguồn vốn – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

50. Chuyên viên Thanh toán trong nước – Khối Vận hành
-Nơi làm việc:

51. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro hoạt động – Khối Quản trị rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: Hà Nội

52. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Bình Dương

53. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thương mại – Phòng Sản phẩm và Chính sách – K.NHDN
-Nơi làm việc: Hà Nội

54. Cộng tác viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ – Phòng Quản lý Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

55. Chuyên viên Vận hành Core – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội

56. Chuyên viên Giám sát dịch vụ (NOC) – Phòng Dịch vụ vận hành – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội

57. Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội

58. Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội

59. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Vũng Tàu,Tiền Giang,Hồ Chí Minh,Vĩnh Long,Phú Quốc,Long An,Kiên Giang,Đồng Nai

60. Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

61. Chuyên viên Đầu tư – Phòng Đầu tư – Khối Quản trị tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội

62. Chuyên viên Truyền thông Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội

63. AMC – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
-Nơi làm việc: Hà Nội

64. Chuyên viên Hành chính
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

65. Trưởng phòng Vận hành Giao dịch Nguồn vốn
-Nơi làm việc: Hà Nội

66. Chuyên viên chính/cao cấp Tuyển dụng – Khối Quản trị Nguồn nhân lực (Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

67. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Hậu Giang

68. Chuyên viên Quản trị Vận hành Tác nghiệp tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

69. Chuyên viên Kiểm soát và hỗ trợ tín dụng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

70.
-Nơi làm việc: Bắc Ninh,Thái Nguyên,Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Vũng Tàu,An Giang,Cà Mau

71. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế,Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Dương,Bạc Liêu,Cần Thơ,Đồng Tháp,Kiên Giang,Long An,Vĩnh Long,Tiền Giang

72. Nhân viên Bảo vệ – Công ty NCB AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

73. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Dương,An Giang,Kiên Giang,Vĩnh Long,Tiền Giang

74. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Dương,An Giang,Kiên Giang,Vĩnh Long,Tiền Giang

75. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Vũng Tàu,Tiền Giang,Hồ Chí Minh

76. Giám đốc Trung tâm bán lẻ – Khối Ngân hàng bán lẻ
-Nơi làm việc: Bình Dương,Hồ Chí Minh

77. Cộng tác viên Đào Tạo
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

78. CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG – KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO (Mảng phát triển công cụ)
-Nơi làm việc: Hà Nội

79. Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

80. Trưởng phòng Marketing và Thương hiệu – Trung tâm Truyền thông và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội

81. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang,Hậu Giang,Vĩnh Long,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế

82. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang,Hậu Giang,Vĩnh Long,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế

83. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro (Hà Nội, Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

84. Chuyên viên Thẩm định tài sản – Trung tâm Thẩm định Tài sản Đảm bảo
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Vũng Tàu,Long An

85. Chuyên viên Giám sát tín dụng – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

86. THƯ KÝ – VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH
-Nơi làm việc: Hà Nội

87. Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Call center) – Khối Ngân hàng bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội

88. Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

89. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân mảng Thế chấp – Chi nhánh
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng,Hồ Chí Minh,Quảng Ninh,Thái Bình,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Đà Nẵng,Bắc Giang,Đồng Tháp,Bắc Ninh,Thái Nguyên

90. Chuyên viên Giám sát tín dụng – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

91. Nhân viên Bảo vệ – Công ty NCB AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

92. Chuyên viên Thẩm định tài sản – Trung tâm Thẩm định Tài sản Đảm bảo
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Vũng Tàu,Long An

93. Chuyên viên Kiểm soát chất lượng – Trung tâm Thẩm định tài sản đảm bảo
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

94. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Hưng Yên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang

95. Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro (Hà Nội, Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

96. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân mảng Tín chấp – Chi nhánh
-Nơi làm việc: Đà Nẵng,Hà Nội,Hải Phòng,Hồ Chí Minh,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Phú Quốc

97. Kiểm toán viên – Ban Kiểm toán nội bộ (mảng Tín dụng)
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

98. Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro (Hà Nội, Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

99. THƯ KÝ – VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH
-Nơi làm việc: Hà Nội

100. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ
-Nơi làm việc: Hưng Yên,Hải Phòng,Hà Nội,Quảng Ninh,Thái Bình

101. Chuyên viên Xử lý Nợ – Trung tâm Xử lý nợ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

102. Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng – Khối Vận hành (Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hà Nội

103. Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu – Khối Công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

104. Trưởng phòng Vận hành Giao dịch Nguồn vốn – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

105. Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

106. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân mảng Tín chấp – Chi nhánh
-Nơi làm việc: Đà Nẵng,Hà Nội,Hải Phòng,Hồ Chí Minh,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Phú Quốc

107. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng,Đà Nẵng,Quảng Ninh,Kiên Giang,Phú Quốc,Vĩnh Long

108. Chuyên viên Nhân sự – Khối Quản trị Nguồn nhân lực
-Nơi làm việc: Hà Nội

109. Chuyên viên Tái thẩm định Cấu trúc nợ – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

110. Trưởng phòng Tái thẩm định Cấu trúc nợ – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

111. Chuyên viên Giám sát tín dụng – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

112. Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

113. Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ – Công ty NCB AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

114. Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ – Công ty NCB AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

115. Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ – Công ty NCB AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

116. CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG – KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO (Mảng phát triển công cụ)
-Nơi làm việc: Hà Nội

117. Kiểm toán viên – Ban Kiểm toán nội bộ (mảng Thanh toán quốc tế)
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

118. Kiểm toán viên – Ban Kiểm toán nội bộ (mảng Tín dụng)
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

119. Chuyên viên Xử lý Nợ – Trung tâm Xử lý nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội

120. Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

121. Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro (Hà Nội)
-Nơi làm việc: Hà Nội

122. Chuyên viên Marketing – Trung tâm Truyền thông và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội

123. Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

124. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng,Đà Nẵng

125. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Đơn vị thành viên
-Nơi làm việc: Đà Nẵng

126. Chuyên viên Xử lý Nợ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

127. Chuyên viên Quản lý Kênh Phân phối và Bán hàng – Khối NHDN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

128. Cộng tác viên Đào Tạo
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

129. Chuyên viên cao cấp lập trình Website và App Mobile
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

130. Chuyên viên cao cấp/Trưởng bộ phận vận hành thẻ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

131. CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG – KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO
-Nơi làm việc: Hà Nội

132. Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Thái Nguyên,Đà Nẵng,Hưng Yên,Quảng Ninh,Đồng Tháp,Vũng Tàu

133. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: An Giang,Bắc Giang,Bắc Ninh,Bình Dương,Đồng Nai,Hà Nội,Hồ Chí Minh,Vũng Tàu

134. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ Khách hàng và Kho quỹ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

135. Chuyên viên Quản trị Vận hành Tác nghiệp tín dụng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

136. Chuyên viên Thẩm định Tài sản – Trung tâm Thẩm định Tài sản Đảm bảo
-Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Phú Quốc

137. Nhân viên Lễ tân – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội

138. Phó Giám đốc Trung tâm bán lẻ – Khối Ngân hàng bán lẻ
-Nơi làm việc: Phú Quốc,Bình Dương

139. Trưởng nhóm tư vấn tài chính cá nhân – Khối Ngân hàng Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng

140. Trưởng nhóm Tư vấn tài chính tín dụng – Khối Ngân hàng Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

141. Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân – TT Khách hàng Ưu tiên
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

142. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hải Phòng,Đà Nẵng,Thái Nguyên,Hưng Yên,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Kiên Giang,Đồng Tháp,Cần Thơ

143. Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội,Thái Nguyên

144. Chuyên viên kinh doanh tiền tệ và ngoại hối – Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội

145. Chuyên viên Phát triển Kênh đối tác – Khối Ngân hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

146. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

147. Chuyên viên Tuyển dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

148. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang

149. Cộng tác viên Nhân sự
-Nơi làm việc: Hà Nội

150. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Hưng Yên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang

151. Trợ lý kinh doanh – Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

152. Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

153. Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

154. Chuyên gia Tư vấn chiến lược – Ban Chiến lược và Phát triển Ngân hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

155. Chuyên viên chiến lược – Ban Chiến lược và Phát triển Ngân hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

156. Thư ký Hội đồng tín dụng – Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.ncb-bank.vn – Mục Tuyển dụng

 

Thông tin Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng Tháng 11/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc tại BÌNH DƯƠNG. Ứng tuyển tại viec lam binh duong

Ngân hàng Quốc Dân đã và đang mở rộng với nhiều Chi nhánh khắp cả nước:
– Trụ sở chính
3-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
– NCB BÌNH DƯƠNG
09 – 11 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
– NCB VŨNG TÀU
153 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– NCB ĐỒNG NAI
39 Khu phố 1 Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
– NCB LONG AN
86 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
– NCB TIỀN GIANG
25 – 26 Ấp Bắc, Phường 04, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
– NCB CẦN THƠ
257 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
– NCB HẬU GIANG
099 Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
– NCB ĐỒNG THÁP
41-43 Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
– NCB KIÊN GIANG
56 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
– NCB VĨNH LONG
Số 3D–3E Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
– NCB BẠC LIÊU
Số 123 Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
– NCB CÀ MAU
137F Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
– NCB ĐÀ NẴNG
441 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
– NCB HUẾ
44 Đống Đa, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
– NCB HÀ NỘI
20 Ngô Quyền – phường Tràng Tiền- quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội
– NCB BẮC NINH
18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
– NCB BẮC GIANG
Lô 02 Nhà số 09, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
– NCB THÁI NGUYÊN
44A Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
– NCB HƯNG YÊN
Ngã Tư Phố Bần, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
– NCB HẢI PHÒNG
326 – 328 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
– NCB QUẢNG NINH
Tổ 41, Khu 3, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
– NCB THÁI BÌNH
458 Lý Bôn, Phường Đề Thám , TP Thái Bình , Tỉnh Thái Bình