Ngân hàng Xây Dựng Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng Xây dựng Tuyển dụng:

CBBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM HẠN NỘP
Chuyên viên Văn phòng Tp Hồ Chí Minh 31/12/2021
Chuyên viên Chính sách (HN) Hà Nội 31/12/2021
Chuyên viên xử lý nợ (HN) Hà Nội 30/12/2021
Thanh toán viên - Trung tâm thanh toán (HCM) Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021
Chuyên viên Nghiệp vụ dự án Corebanking (HN) Hà Nội 30/12/2021
Chuyên viên Kiểm Thử (Tester) Hà Nội 30/12/2021
Chuyên viên/Phòng Đề án Công Nghệ (HN/HCM) Hà Nội 30/12/2021
Chuyên viên Định lượng & Phân tích dữ liệu (HN/HCM) Hà Nội 30/12/2021
Chuyên viên Kế toán tài chính (HN) Hà Nội 30/12/2021
Trưởng nhóm phụ trách Kiểm thử (HN) Hà Nội 30/12/2021
Kiểm soát viên (HN) Hà Nội 30/12/2021
Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kinh doanh vốn và Ngoại hối (HN) Hà Nội 30/12/2021
Chuyên viên Hành chính tín dụng (HN/HCM) Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021
Junior/Senior .NET Developer (HCM) Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021
Chuyên viên Kế toán và Hành chính tín dụng (HCM) Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021
Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021
Giao dịch viên (Hậu Giang/Toàn quốc) Toàn Quốc 30/12/2021
Chuyên viên Quan hệ khách hàng (Toàn quốc) Toàn Quốc 30/12/2021
Chuyên viên Kinh doanh vốn và Ngoại hối Hà Nội 30/12/2021
Chuyên viên Quan hệ lao động - Phòng Quản lý Nhân sự và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021
Chuyên viên Kế toán tài chính HCM (Hợp đồng 6 tháng) Tp Hồ Chí Minh 30/12/2021

 

HỒ SƠ:

  • Mẫu Thông tin ứng viên theo quy định của CB (tại mục Biểu mẫu của website Ngân hàng Xây dựng - CBBANK)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận