Ngọc Thẩm Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngọc Thẩm Tuyển dụng:

Ngọc Thẩm Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH
  - Nơi làm việc: THÀNH PHỐ MỸ THO
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 • NHÂN VIÊN MARKETING
  - Nơi làm việc: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 • CHUYÊN VIÊN MARKETING
  - Nơi làm việc: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ
  - Nơi làm việc: THÀNH PHỐ MỸ THO
  - Hạn nộp: 31/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :