Ngọc Thẩm Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngọc Thẩm Tuyển dụng:

Ngọc Thẩm Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN MARKETING

 • Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hạn nộp: 15/08/2023
 • Phối hợp thực hiện những kế hoạch Marketing đã được duyệt, chịu trách nhiệm quản lý timeline, KPI cho từng chiến dịch
 • Lên kế hoạch, hỗ trợ chụp ảnh và quay phim sản phẩm
 • Làm việc với nhà cung cấp/ đối tác để sản xuất các công cụ hỗ trợ tiếp thị và tư liệu truyền thông (nếu cần)
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán trong phạm vi các chiến dịch/dự án
 • Tư vấn cho khách hàng online về sản phẩm của Công ty
 • Tìm hiểu, ghi nhớ và báo cáo Customer Insights (thông tin khách hàng)
 • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ dữ liệu, hình ảnh của các dự án
 • Cập nhật xu hướng mới mà khách hàng quan tâm, các nguồn kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng phục vụ cho công việc
 • Báo cáo hoạt động, hiệu quả công việc và thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

CHUYÊN VIÊN MARKETING

 • Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hạn nộp: 15/08/2023
 • Phối hợp thực hiện những kế hoạch Marketing đã được duyệt, chịu trách nhiệm quản lý timeline, KPI cho từng chiến dịch
 • Tối ưu hoá các chỉ số media digital theo kế hoạch và đo lường theo ngày, tuần, đề xuất phương án cải tiến
 • Lên kế hoạch, hỗ trợ chụp ảnh và quay phim sản phẩm
 • Làm việc với nhà cung cấp/ đối tác để sản xuất các công cụ hỗ trợ tiếp thị và tư liệu truyền thông (nếu cần)
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán trong phạm vi các chiến dịch/dự án
 • Tìm hiểu, ghi nhớ và báo cáo Customer Insights (thông tin khách hàng)
 • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ dữ liệu, hình ảnh của các dự án
 • Cập nhật xu hướng mới mà khách hàng quan tâm, các nguồn kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng phục vụ cho công việc
 • Báo cáo hoạt động, hiệu quả công việc và thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

 • Nơi làm việc: Thành Phố Mỹ Tho
 • Hạn nộp: 15/08/2023
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp
 • Kê khai, lập tờ khai các loại thuế, báo cáo thuế và thực hiện quyết toán thuế theo định kỳ
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty
 • Kiểm tra, đối chiếu số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết
 • Theo dõi, thực hiện hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ,…
 • Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • In các loại sổ sách phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của đơn vị cấp trên
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :