Nguyễn Kim Trà Vinh Tuyển dụng

Siêu thị Nguyễn Kim Chi nhánh Trà Vinh Tuyển dụng 2021:

Cập nhật Tuyển dụng Tháng 07/2021 . . .

Hệ Thống Siêu thị Nguyễn Kim tại Trà Vinh:

  • Nguyễn Kim SBS Trà Vinh: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
  • Nguyễn Kim Trà Vinh: 560B Nguyễn Đáng, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
0 Bình Luận