Nhà nghỉ Hoàng Nam cần tuyển

Nhà nghỉ Hoàng Nam cần tuyển

1 nam trực đêm quầy lễ tân
– Làm việc từ 18h đến 7h sáng
– Làm đủ tháng sẽ đuoc nghỉ 1ngày phép
– Lương trao đổi khi phỏng vấn

Liên hệ 0934960432
Địa chỉ: Quang trung – Tp Cần Thơ

ỨNG TUYỂN