OCEANBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng OCEANBANK Tuyển dụng:

OCEANBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 2. Chuyên viên Kinh doanh và phát triển sản phẩm
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 3. Chuyên viên Chính sách thuộc Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 08/01/2022
 4. Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2021

guest
0 Bình Luận