OCEANBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng OCEANBANK Tuyển dụng:

OCEANBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ
  - Địa điểm làm việc: Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT)
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 2. Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm
  - Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 3. Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp
  - Địa điểm làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/06/2022
 4. Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng
  - Địa điểm làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/06/2022
 5. Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Khối Ngân hàng Bán lẻ
  - Địa điểm làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/06/2022
 6. Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (Chuyên viên trực tổng đài Hotline)
  - Địa điểm làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/06/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: