Omega Vĩnh Long Tuyển dụng

Omega Vĩnh Long bổ sung nhân sự cho hoạt động xuyên tết Nhâm Dần (Việc làm tết 2022)

Vị trí tuyển dụng:
– Nhân viên Bảo vệ
– Nhân viên Phục Vụ
– Nhân viên Phụ Bếp
***số lượng có hạn

Thời gian làm việc:
– Ca1: từ 8h đến 15h.
– Ca2: từ 15h đến 22h.

Yêu cầu:
– Từ 18 đến 25 tuổi, sắp xếp được thời gian làm việc, nhanh nhẹn, siêng năng ,có ý thức cá nhân trong tập thể, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Lương:
Lương làm tết sẽ được trao đổi khi đến phỏng vấn trực tiếp.

Địa chỉ phỏng vấn : số 1 Nguyễn Huệ phường 2 , thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Vui lòng liên hệ trước khi đến phỏng vấn.
SDT liên hệ: 0393063159 (Bảo)

ỨNG TUYỂN
TDN 9