Parkson Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN:

parkson amp

Công ty Parkson

www.parkson.com.vn

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Công ty Parkson Tuyển dụng:


☆ Nhân viên Thu ngân
↺ 14/04/2016
- Đà Nẵng
☆ Nhân viên Bán hàng
↺ 14/04/2016
- Đà Nẵng
☆ Nhân viên Bán hàng
↺ 22/02/2016
- TPHCM
☆ Nhân viên Thu ngân
↺ 31/12/2015
- Đà Nẵng
☆ Nhân viên Thời vụ Trang trí Tết
↺ 28/12/2015
- Cần Thơ
☆ Nhân viên Thời vụ
↺ 30/10/2015
- Đà Nẵng
☆ Nhân viên Phục vụ Quầy ăn uống
↺ 19/10/2015
- Đà Nẵng
☆ Nhân viên Bảo trì
↺ 15/10/2015
- Đà Nẵng
☆ Nhân viên Kỹ thuật
↺ 10/10/2015
- Hà Nội

Xem Thêm: Việc làm Đà Nẵng