PG BANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng PG Bank Tuyển dụng:

PG BANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị cơ sở dữ liệu
Vị trí: Kỹ sư/Chuyên viên
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống
Địa điểm: Hà Nội

Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách bán lẻ (Chi nhánh Bắc Ninh)
Vị trí: Quản lý
Địa điểm: Bắc Ninh

Chuyên viên chính /Chuyên viên cao cấp Tư vấn kinh doanh (Phòng Pháp chế và Tuân thủ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên chính Quản trị ứng dụng Thẻ (Khối Công nghệ thông tin)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên chính Quản trị ứng dụng Core Banking (Khối Công nghệ thông tin)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Điều phối - Khối Tái thẩm định và Phê duyệt
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Giao dịch viên
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh (Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Quận 7, Quận Bình Thạnh), Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội (Nội thành và PGD Đan Phượng)

Kiểm soát viên (Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú)
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phát triển thương hiệu
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý kinh doanh (Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng - Khối Vận hành
Vị trí: Chuyên viên
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tư vấn xử lý tranh chấp (Phòng Pháp chế và Tuân thủ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Kế toán tổng hợp - mảng Chính sách (Khối Tài chính)
Địa điểm: Hà Nội

Giám đốc Phòng Giao dịch (PGD Đức Giang)
Vị trí: TPGD
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên chính/Thực tập sinh (có lương) Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội

Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp (Khối Tái thẩm định và Phê duyệt)
Vị trí: Chuyên viên
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Quản trị vận hành (Khối Vận hành)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên gia Phê duyệt (Khối Tái thẩm định và Phê duyệt)
Vị trí: Chuyên gia
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội

Nhân viên Lễ tân - Hành chính (Hà Nội)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Hỗ trợ nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ (Khối Vận hành)
Địa điểm: Hà Nội

Nhân viên Ngân quỹ
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh (Quận Bình Thạnh)

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
Vị trí: Chuyên viên
Địa điểm: Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Hà Nội

Giám đốc Quản lý Khách hàng cá nhân (Bắc Ninh)
Địa điểm: Bắc Ninh

Chuyên viên Phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán (Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ)
Vị trí: Chuyên viên
Địa điểm: Hà Nội

Giám đốc phát triển kinh doanh bảo hiểm vùng (Trung tâm bảo hiểm)
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kế hoạch tài chính (Khối Tài chính)
Vị trí: Chuyên viên
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Kế toán nội bộ (Khối Tài chính)
Địa điểm: Hà Nội

Lập trình viên (.Net, Mobile app) - Khối Công nghệ thông tin
Địa điểm: Hà Nội

Kỹ sư lập trình ứng dụng (.Net,datawarehouse)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường (Khối Quản lý rủi ro)
Vị trí: Chuyên viên
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Rủi ro thẻ (Khối Quản lý Rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Chính sách rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên QLRR an toàn và an ninh thông tin (Khối Quản lý rủi ro)

Chuyên Viên Duy trì Hoạt động kinh doanh liên tục (BCP) - Khối Quản lý rủi ro
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Giám sát tín dụng (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: TP, Hồ Chí Minh, Hà Nội

Chuyên gia Mô hình, công cụ xếp hạng tín dụng (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Giám đốc Rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Nhân viên Lái xe (Hà Nội)
Địa điểm: Hà Nội (Quận Đống Đa)

Chuyên Viên Xử Lý & Thu Hồi Nợ (Khối Xử lý và Thu hồi nợ)
Vị trí: Chuyên viên
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Phái sinh hàng hóa (Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Cân đối và Kinh doanh Ngoại tệ (Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ mảng phi tín dụng (Phòng Kiểm toán nội bộ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Kiểm toán hoạt động tín dụng (Phòng Kiểm toán nội bộ)
Địa điểm: Hà Nội

Kỹ sư Phát triển phần mềm
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ mảng cho vay (Khối Công nghệ thông tin)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý tín dụng (Khối Vận hành)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên chính Phát triển thương hiệu (Phòng Marketing và Phát triển thương hiệu)
Địa điểm: Hà Nội

Giám đốc Kế toán giao dịch (Quận 10 TP Hồ Chí Minh)
Vị trí: Quản lý
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chuyên viên Cảnh báo sớm và nhắc nợ (Khối Quản lý Rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Nhân viên Lái xe tiền (Chi nhánh Cần Thơ)
Địa điểm: Cần Thơ

Chuyên viên Phòng chống rủi ro gian lận (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng bán lẻ
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Giám đốc/Phó Giám đốc Quản lý Khách hàng doanh nghiệp
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh (Quận Bình Thạnh, Quận 10)

Quản trị viên hệ thống bảo mật (Khối Công nghệ thông tin)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Chính sách kinh doanh (Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Kế toán tổng hợp (Khối Tài chính)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Kế toán tài chính (Khối Tài chính)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ mảng huy động
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế (Khối Vận hành)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Định giá (Khối Tái thẩm định & Phê duyệt)
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Khối Vận hành
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Mobile Card
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Quản trị ứng dụng Ngân hàng số (Khối Công nghệ thông tin)
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Quản lý hiệu suất phi tài chính (Khối Tài chính)
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng bộ phận Mua sắm và Quản lý tài sản (Khối Tài chính)
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng phòng Kiểm soát kế toán (Khối Tài chính)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Phát hành thẻ (Khối Vận hành)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên tuyển dụng - Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Chính sách và phát triển sản phẩm giao dịch (Khối Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng bộ phận Chính sách kinh doanh
Địa điểm: Hà Nội

Thư ký (Khối Hành chính tổng hợp)
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng bộ phận Cảnh báo sớm và nhắc nợ (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp tư vấn kinh doanh, thẩm định hợp đồng
Địa điểm: Hà Nội

Thư ký Hội đồng tín dụng (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Vận hành
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền (Khối Quản lý rủi ro)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Quản lý bán hàng
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán (Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Đối soát và Hỗ trợ nghiệp vụ thẻ
Địa điểm: Hà Nội

Trưởng phòng (Phòng Vận hành thẻ và Ngân hàng điện tử - Khối Vận hành)
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tuân thủ
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Định giá
Địa điểm: Đồng Nai

Chuyên viên Quản lý bán hàng - Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Địa điểm: Hà Nội

Phó Giám đốc Chi nhánh
Địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Giám đốc Chi nhánh
Địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Chuyên viên Phát triển đối tác Phát triển đối tác
Địa điểm: Hà Nội

Kiểm soát viên Quản lý tín dụng
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Giải quyết tra soát khiếu nại
Địa điểm: Hà Nội

Thực tập sinh tín dụng cá nhân
Vị trí: Thực tập sinh
Địa điểm: Toàn quốc

Kỹ sư Quản trị hệ thống
Địa điểm: Hà Nội

Hội sở Hà Nội - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Triển khai và hỗ trợ vận hành Triển khai và hỗ trợ vận hành
Địa điểm: Hội sở Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: