Quán Anh Mập Tuyển dụng

Quán Anh Mập Thông báo ( Tuyển Gắp)
Cần tuyển gấp các vị trí sau

  1. Tuyển kế toán số lượng 6 người
  2. Nhân viên Phục vụ số lượng 50 người
  3. Kế toán kho số lượng 6 người
  4. Tiếp tân số lượng 6 người
  5. Tiếp thực số lượng 6 người
  6. Bếp phụ số lượng 6 người
  7. Đứng tủ số lượng 6 người
  8. Làm Rau số lượng 6 người
  9. Tập vụ số lượng 6 người
  10. Lao công số lượng 6 người

Thời gian phỏng vấn từ thứ 3.5.7 vào lúc 2h chiều
Lương thỏa thuận
Liên hệ: 0374333460 Gặp Khang
Địa chỉ: 79/39 Mậu Thân 2 Phường 3 Thành Phố Vĩnh Long

ỨNG TUYỂN