SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Sacombank Tuyển dụng:

SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (ANDROID DEVELOPER) - P. SÁNG TẠO SỐ - TT CHUYỂN ĐỔI SỐ
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 2. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN SÔNG HÀN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 3. GIAO DỊCH VIÊN - CN SÔNG HÀN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 4. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN SÔNG HÀN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 5. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN SÔNG HÀN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 6. CV TƯ VẤN - CN SÔNG HÀN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 7. PHÓ PHÒNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Cấp bậc: Phó Phòng NVCN/ Chuyên viên Chính
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN
 8. PHÓ PHÒNG GIAO DỊCH PHỤ TRÁCH NỘI NGHIỆP - PGD MÓNG CÁI - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Cấp bậc: Phó Phòng NVCN/ Chuyên viên Chính
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN
 9. CHUYÊN VIÊN TUÂN THỦ - TRUNG TÂM KIỂM SOÁT TUÂN THỦ - KHỐI GIÁM SÁT TUÂN THỦ
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 10. CV QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ - P. ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH - KHỐI THỊ TRƯỜNG VỐN & NGOẠI HỐI
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Thị trường vốn & Ngoại hối
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 11. GIAO DỊCH VIÊN - CN BÀ RỊA VŨNG TÀU - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VN
 12. GIAO DỊCH VIÊN - CN LONG KHÁNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN
 13. CV THANH TOÁN QUỐC TẾ - TT. THANH TOÁN QUỐC TẾ - KHỐI VẬN HÀNH
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Lĩnh vực: Vận hành
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 14. GIAO DỊCH VIÊN - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN
 15. CV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẢO HIỂM - TT. DỊCH VỤ BẢO HIỂM - K. CÁ NHÂN
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 16. CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG KÊNH THANH TOÁN - TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 17. CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 18. CV TÍCH HỢP HỆ THỐNG - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 19. CHUYÊN VIÊN CẤP CAO - P.CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM - KHỐI DOANH NGHIỆP
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Trưởng Phòng NVCN/ Chuyên viên Cấp cao
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 20. GIAO DỊCH VIÊN - CN AN GIANG - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN
 21. GIAO DỊCH VIÊN - CN BẠC LIÊU - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu, VN
 22. GIAO DỊCH VIÊN - CN BẾN TRE - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bến Tre, VN
 23. GIAO DỊCH VIÊN - CN CÀ MAU - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Cà Mau, VN
 24. GIAO DỊCH VIÊN - CN CẦN THƠ - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Cần Thơ, VN
 25. GIAO DỊCH VIÊN - CN HẬU GIANG - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang, VN
 26. GIAO DỊCH VIÊN - CN KIÊN GIANG - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN
 27. GIAO DỊCH VIÊN - CN LONG AN - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Long An, VN
 28. GIAO DỊCH VIÊN - CN SÓC TRĂNG - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Sóc Trăng, VN
 29. GIAO DỊCH VIÊN - CN PHÚ QUỐC - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN
 30. GIAO DỊCH VIÊN - CN TIỀN GIANG - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tiền Giang, VN
 31. GIAO DỊCH VIÊN - CN TRÀ VINH - KV TÂY NAM BỘ.
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh, VN
 32. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN
 33. CV QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC SỐ - P QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC SỐ - TT CHUYỂN ĐỔI SỐ
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 34. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN NAM ĐỊNH - KV MIỂN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN
 35. NV DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - TT. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - KHỐI VẬN HÀNH
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Vận hành
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 36. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN THANH HÓA - KV MIỂN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN
 37. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN
 38. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÌNH DƯƠNG - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương, VN
 39. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN
 40. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN LONG KHÁNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN
 41. CV TƯ VẤN - CN BẠC LIÊU - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu, VN
 42. CV TƯ VẤN - CN BẾN TRE - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bến Tre, VN
 43. CV TƯ VẤN - CN CÀ MAU - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Cà Mau, VN
 44. CV TƯ VẤN - CN CẦN THƠ - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Cần Thơ, VN
 45. CV TƯ VẤN - CN KIÊN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN
 46. CV TƯ VẤN - CN HẬU GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang, VN
 47. CV TƯ VẤN - CN LONG AN - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Long An, VN
 48. CV TƯ VẤN - CN PHÚ QUỐC- KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN
 49. CV TƯ VẤN - CN SÓC TRĂNG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Sóc Trăng, VN
 50. CV TƯ VẤN - CN TIỀN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tiền Giang, VN
 51. CV TƯ VẤN - CN TRÀ VINH - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh, VN
 52. CV TƯ VẤN - CN VĨNH LONG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long, VN
 53. CV TƯ VẤN - CN ĐỒNG THÁP - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Tháp, VN
 54. TRƯỞNG PHÒNG CÁ NHÂN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Cấp bậc: Trưởng Phòng NVCN/ Chuyên viên Cấp cao
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN
 55. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG & KIỂM SOÁT RỦI RO - PGD CAM RANH - CN KHÁNH HÒA
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Tín dụng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hòa, VN
 56. PHÓ PHÒNG CÁ NHÂN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Cấp bậc: Phó Phòng NVCN/ Chuyên viên Chính
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN
 57. CV TƯ VẤN - CN AN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN
 58. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN
 59. NHÂN VIÊN BẢO VỆ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Bảo vệ/Tài xế/Tạp vụ
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN • Tỉnh Quảng Nam, VN • Tỉnh Nghệ An, VN • Tỉnh Quảng Ngãi, VN • Thành phố Đà Nẵng, VN • Tỉnh Quảng Trị, VN • Tỉnh Quảng Bình, VN • Thành phố Đà Nẵng, VN • Tỉnh Hà Tĩnh, VN
 60. CVKH DOANH NGHIỆP - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN
 61. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN
 62. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN CHƠN THÀNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN
 63. CHUYÊN VIÊN BASEL - TRUNG TÂM QUẢN LÝ RỦI RO - KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 64. CVKH CÁ NHÂN - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN
 65. CV TƯ VẤN - CN BÌNH PHƯỚC - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN
 66. CV TƯ VẤN - CN LONG KHÁNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN
 67. CV TƯ VẤN - CN ĐỒNG NAI - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai, VN
 68. CVKH DOANH NGHIỆP - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN
 69. CVKH CÁ NHÂN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN
 70. CVKH DOANH NGHIỆP - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN
 71. CVKH DOANH NGHIỆP - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN
 72. CVKH CÁ NHÂN - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN
 73. CVKH CÁ NHÂN - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN
 74. CVKH DOANH NGHIỆP - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN
 75. CVKH DOANH NGHIỆP - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN
 76. GIAO DỊCH VIÊN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN
 77. CVKH CÁ NHÂN - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN
 78. GIAO DỊCH VIÊN - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN
 79. GIAO DỊCH VIÊN - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN
 80. CVKH CÁ NHÂN - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN
 81. GIAO DỊCH VIÊN - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN
 82. CVKH DOANH NGHIỆP - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN
 83. CVKH CÁ NHÂN - CN HÀ NAM- KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN
 84. CVKH CÁ NHÂN - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN
 85. CVKH CÁ NHÂN - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN
 86. CVKH DOANH NGHIỆP - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN
 87. CVKH DOANH NGHIỆP - CN THÁI BÌNH- KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN
 88. CVKH DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN
 89. GIAO DỊCH VIÊN - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN
 90. GIAO DỊCH VIÊN - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN
 91. GIAO DỊCH VIÊN - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN
 92. GIAO DỊCH VIÊN - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN
 93. GIAO DỊCH VIÊN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN
 94. CVKH CÁ NHÂN - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN
 95. GIAO DỊCH VIÊN - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN
 96. GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN
 97. CVKH CÁ NHÂN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN
 98. CVKH DOANH NGHIỆP - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN
 99. GIAO DỊCH VIÊN - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN
 100. CVKH DOANH NGHIỆP - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN
 101. GIAO DỊCH VIÊN - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN
 102. GIAO DỊCH VIÊN - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN
 103. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN
 104. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN
 105. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN
 106. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN
 107. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN
 108. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THÁI NGUYÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN
 109. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN
 110. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN
 111. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN
 112. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN
 113. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN
 114. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN
 115. CV TƯ VẤN - CN HẢI DƯƠNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hải Dương, VN
 116. CV TƯ VẤN - CN HÀ NAM - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Nam, VN
 117. CV TƯ VẤN - CN PHÚ THỌ - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Thọ, VN
 118. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN
 119. CV TƯ VẤN - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN
 120. CV TƯ VẤN - CN HẢI PHÒNG - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng, VN
 121. CV TƯ VẤN - CN LÀO CAI - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lào Cai, VN
 122. CV TƯ VẤN - CN LẠNG SƠN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn, VN
 123. CV TƯ VẤN - CN NAM ĐỊNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định, VN
 124. CV TƯ VẤN - CN NINH BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình, VN
 125. CV TƯ VẤN - CN THANH HÓA - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thanh Hóa, VN
 126. CV TƯ VẤN - CN QUẢNG NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ninh, VN
 127. CV TƯ VẤN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN
 128. CV TƯ VẤN - CN THÁI BÌNH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Bình, VN
 129. CV TƯ VẤN - CN THÁI NGUYÊN- KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên, VN
 130. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - KV TP. HỒ CHÍ MINH
  - Khối/Khu Vực: Hồ Chí Minh
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 131. NV BẢO VỆ - KV TP. HỒ CHÍ MINH
  - Khối/Khu Vực: Hồ Chí Minh
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Bảo vệ/Tài xế/Tạp vụ
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 132. CV TƯ VẤN - KV TP. HỒ CHÍ MINH
  - Khối/Khu Vực: Hồ Chí Minh
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 133. GIAO DỊCH VIÊN - KV TP HÀ NỘI
  - Khối/Khu Vực: Hà Nội
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN
 134. GIAO DỊCH VIÊN - KV TP. HỒ CHÍ MINH
  - Khối/Khu Vực: Hồ Chí Minh
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 135. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - KV TP. HÀ NỘI
  - Khối/Khu Vực: Hà Nội
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN
 136. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV HÀ NỘI
  - Khối/Khu Vực: Hà Nội
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN
 137. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV TP. HÀ NỘI
  - Khối/Khu Vực: Hà Nội
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN
 138. CV TƯ VẤN - KV TP HÀ NỘI
  - Khối/Khu Vực: Hà Nội
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội, VN
 139. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẾN TRE - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bến Tre, VN
 140. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN CẦN THƠ - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Cần Thơ, VN
 141. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HẬU GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang, VN
 142. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN KIÊN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN
 143. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN LONG AN - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Long An, VN
 144. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN PHÚ QUỐC - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang, VN
 145. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN SÓC TRĂNG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Sóc Trăng, VN
 146. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẠC LIÊU - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu, VN
 147. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN ĐỒNG THÁP - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Tháp, VN
 148. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN TIỀN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tiền Giang, VN
 149. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN TRÀ VINH - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh, VN
 150. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN VĨNH LONG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long, VN
 151. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN AN GIANG - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh An Giang, VN
 152. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN CÀ MAU - KV TÂY NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Tây Nam bộ
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Cà Mau, VN
 153. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN
 154. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV TP. HỒ CHÍ MINH
  - Khối/Khu Vực: Hồ Chí Minh
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 155. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN
 156. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN
 157. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN
 158. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 159. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN
 160. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN
 161. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN
 162. CV SÁNG TẠO SỐ (TECHNICAL ARCHITECT) - P. SÁNG TẠO SỐ - TT CHUYỂN ĐỔI SỐ
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 163. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN
 164. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN
 165. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV TP. HỒ CHÍ MINH
  - Khối/Khu Vực: Hồ Chí Minh
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 166. GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN
 167. GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN
 168. GIAO DỊCH VIÊN - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN
 169. GIAO DỊCH VIÊN - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 170. GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN
 171. GIAO DỊCH VIÊN - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN
 172. GIAO DỊCH VIÊN - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN
 173. GIAO DỊCH VIÊN - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN
 174. CV TƯ VẤN - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN
 175. CV TƯ VẤN - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 176. CV TƯ VẤN - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN
 177. CV TƯ VẤN - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN
 178. CV TƯ VẤN - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN
 179. CV TƯ VẤN - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN
 180. CV TƯ VẤN - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN
 181. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN
 182. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 183. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN
 184. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN
 185. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN
 186. CV CƠ SỞ DỮ LIỆU - TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 187. CV KINH DOANH THẺ - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
  - Khối/Khu Vực: Nam Trung bộ & Tây Nguyên
  - Lĩnh vực: Thẻ
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN • Tỉnh Bình Định, VN
 188. CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
  - Khối/Khu Vực: Nam Trung bộ & Tây Nguyên
  - Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Kon Tum, VN • Tỉnh Ninh Thuận, VN • Tỉnh Phú Yên, VN • Tỉnh Gia Lai, VN • Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Lâm Đồng, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN • Tỉnh Đăk Nông, VN • Tỉnh Bình Định, VN
 189. GIAO DỊCH VIÊN - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
  - Khối/Khu Vực: Nam Trung bộ & Tây Nguyên
  - Lĩnh vực: Tư vấn & Chăm sóc khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lâm Đồng, VN • Tỉnh Đăk Nông, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN
 190. CV KINH DOANH BẢO HIỂM - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
  - Khối/Khu Vực: Nam Trung bộ & Tây Nguyên
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Ninh Thuận, VN • Tỉnh Bình Định, VN • Tỉnh Đăk Nông, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN
 191. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN ĐÀ NẴNG - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng, VN
 192. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG NGÃI - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Ngãi, VN
 193. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG BÌNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình, VN
 194. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG TRỊ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Trị, VN
 195. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN QUẢNG NAM - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam, VN
 196. CV TƯ VẤN - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN
 197. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÌNH PHƯỚC - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN
 198. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÌNH THUẬN - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận, VN
 199. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÀ RỊA - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VN
 200. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN CHƠN THÀNH - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước, VN
 201. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN THỪA THIÊN HUẾ - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN
 202. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HƯNG YÊN - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hưng Yên, VN
 203. CV TƯ VẤN GIẢI PHÁP - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 204. CV PHÁT TRIỂN MIS - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 205. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẮC NINH - KV MIỀN BẮC
  - Khối/Khu Vực: Miền Bắc
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Ninh, VN
 206. CV SÁNG TẠO SỐ (FRONT - END DEVELOPER) - P. SÁNG TẠO SỐ - TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 207. CV TƯ VẤN - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
  - Khối/Khu Vực: Nam Trung bộ & Tây Nguyên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông, VN • Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN • Tỉnh Lâm Đồng, VN • Tỉnh Phú Yên, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN • Tỉnh Ninh Thuận, VN • Tỉnh Gia Lai, VN • Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Bình Định, VN
 208. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN NGHỆ AN - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An, VN
 209. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN HÀ TĨNH - KV BẮC TRUNG BỘ
  - Khối/Khu Vực: Bắc Trung bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hà Tĩnh, VN
 210. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN
  - Khối/Khu Vực: Nam Trung bộ & Tây Nguyên
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lâm Đồng, VN • Tỉnh Ninh Thuận, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN • Tỉnh Đăk Nông, VN • Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Khánh Hòa, VN • Tỉnh Kon Tum, VN • Tỉnh Phú Yên, VN • Tỉnh Bình Định, VN • Tỉnh Đắk Lắk, VN • Tỉnh Gia Lai, VN
 211. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN TÂY NINH - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh, VN
 212. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BÀ RỊA VŨNG TÀU - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VN
 213. CV CẤP CAO QUẢN LÝ DỰ ÁN/ SCRUM MASTER - VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN - TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ
  - Khối/Khu Vực: Hội sở
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 214. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CN BẾN CÁT - KV ĐÔNG NAM BỘ
  - Khối/Khu Vực: Đông Nam bộ
  - Lĩnh vực: Cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương, VN
 215. CV QUẢN LÝ TÍN DỤNG - KV TP. HỒ CHÍ MINH
  - Khối/Khu Vực: Hồ Chí Minh
  - Cấp bậc: Chuyên viên/Nhân viên
  - Lĩnh vực: Quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, VN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận