SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng Sacombank Tuyển dụng:

SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [P.NHĐT] - CV NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - BP. VẬN HÀNH
 2. [NTB&TN] GIAO DỊCH VIÊN
 3. [NTB&TN] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
 4. [NTB&TN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 5. [NTB&TN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 6. [PHÒNG TUÂN THỦ] - CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN & TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
 7. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CHUYÊN VIÊN CẤP CAO KIẾN TRÚC HỆ THỐNG DỮ LIỆU
 8. [HCM] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 9. [HCM] GIAO DỊCH VIÊN
 10. [HCM] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
 11. [HCM] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 12. [CẦN GIỜ] - PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
 13. [CẦN GIỜ] NHÂN VIÊN VI TÍNH KIÊM KỸ THUẬT
 14. [CẦN GIỜ] - CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT RỦI RO
 15. [CẦN GIỜ] - TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT RỦI RO
 16. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG
 17. [CẦN GIỜ] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
 18. [CẦN GIỜ] GIAO DỊCH VIÊN QUỸ
 19. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 20. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
 21. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 22. [PHÒNG CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CẤP CAO SẢN PHẨM TIỀN GỬI VÀ DỊCH VỤ
 23. [TNB] NHÂN VIÊN LƯU TRỮ HỒ SƠ CHỨNG TỪ
 24. [TNB] GIAO DỊCH VIÊN QUỸ
 25. [HCM] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG
 26. [HN] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
 27. [HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
 28. [HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 29. [HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 30. [DNB] GIAO DỊCH VIÊN
 31. [PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP] - CV PHÁT TRIỂN KINH DOANH - PHỤ TRÁCH MARKETING KINH DOANH
 32. [PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT VỚI ĐỐI TÁC (THẺ DOANH NGHIỆP)
 33. [PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO PHÁT TRIỂN KINH DOANH
 34. [PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC
 35. [HCM] NHÂN VIÊN VI TÍNH
 36. [HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
 37. [HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
 38. [HCM] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
 39. [PHÒNG CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN CẤP CAO/ TRƯỞNG BỘ PHẬN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
 40. [MB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
 41. [TNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
 42. [TNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
 43. [ĐNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 44. [ĐNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 45. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 46. [TRUNG TÂM BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO NGÂN HÀNG GIAO DỊCH & GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
 47. [TRUNG TÂM BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN
 48. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV TÍCH HỢP HỆ THỐNG
 49. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGER/SCRUM MASTER)
 50. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - KIẾN TRÚC SƯ KỸ THUẬT (TECHNICAL ARCHITECT)
 51. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV TƯ VẤN GIẢI PHÁP (BUSINESS ANALYST CONSULTANT)
 52. [TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG] - CV QUẢN TRỊ HỆ THỐNG SAN
 53. [TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG] - CV CƠ SỞ DỮ LIỆU (DBA)
 54. [TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - NV/CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG COREBANKING
 55. [TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG KÊNH THANH TOÁN
 56. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (QC)
 57. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV THIẾT KẾ GIAO DIỆN/TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (UI/UX DESIGNER)
 58. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (FRONT-END DEVELOPER)
 59. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE DEVELOPER ANDROID)
 60. [TNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 61. [TNB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
 62. [TNB] GIAO DỊCH VIÊN
 63. [TNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 64. [NTB-TN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
 65. [TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ
 66. [TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG] - CV QUẢN TRỊ HỆ THỐNG UNIX
 67. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV PHÁT TRIỂN MIS (Data Engineer, Data Analyst)
 68. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (DEVELOPER)
 69. [BTB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
 70. [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 71. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 72. [P.NHĐT] - CV NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - BP. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
 73. [TRUNG TÂM TÍN DỤNG - P. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI] - CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH (LÀM VIỆC TẠI VPKV MIỀN BẮC_TỈNH HẢI DƯƠNG)
 74. [PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ] - NHÂN VIÊN BẢO VỆ (LÀM VIỆC TẠI TP.HCM)
 75. [TRUNG TÂM QUẢN LÝ RỦI RO] - CHUYÊN VIÊN BASEL
 76. [P. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN] - CV. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (BP. PTKD)
 77. [MB] GIAO DỊCH VIÊN
 78. [MB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
 79. [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 80. [TRUNG TÂM THẺ] - CV. KIỂM SOÁT RỦI RO THẺ
 81. [TRUNG TÂM THẺ] - CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ
 82. [MB] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
 83. [TT.DVKH] - NV DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (CALL CENTER)
 84. [TRUNG TÂM TELESALES] - NHÂN VIÊN TELESALES
 85. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 86. [DNB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
 87. [BTB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
 88. [BTB] GIAO DỊCH VIÊN
 89. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 90. [TRUNG TÂM THẺ] - CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ (SDS)

QUYỀN LỢI

 • Quy hoạch trở thành Cán bộ quản lý sau 2 năm .
 • Được đào tạo tập trung 1 tháng trước khi bắt đầu công việc (vẫn hưởng đủ lương).
 • Mức lương chính tối thiểu 20 triệu đồng (chưa bao gồm Lương kinh doanh).
 • Áp dụng 50% chỉ tiêu kinh doanh trong 6 tháng làm việc đầu tiên.
 • Được chọn tỉnh/thành làm việc theo nguyện vọng.

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận