SamSung Tuyển dụng Tháng 8/2023

Samsung Tuyển dụng:

SamSung Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN CỨU HỎA (FIREFIGHTER)
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
  Việc làm số: 23VE008
  2023/07/17 - 2023/08/16
 2. BÁC SĨ
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
  Việc làm số: 23VE006
  2023/07/31 - 2023/08/30
 3. DINH DƯỠNG VIÊN
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
  Việc làm số: 23VE003
  2023/07/17 - 2023/08/16
 4. MULTIMEDIA GRAPHIC
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
  Việc làm số: 23VC007
  2023/08/04 - 2023/09/03
 5. CHUYÊN GIA TƯ VẤN TÂM LÝ
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
  Việc làm số: 22VE021
  2023/07/17 - 2023/08/16
 6. PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
  Việc làm số: 22VE019
  2023/07/17 - 2023/08/16
 7. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT
  SEVT - Miền Bắc - Thái Nguyên
  Việc làm số: 22VC006
  2023/07/17 - 2023/08/16

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

 • Không thu bất kỳ chi phí nào
 • Website tuyển dụng của Samsung: www.samsungcareers.com.vn