SEABANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng SeaBank Tuyển dụng:

SEABANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC
1 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Miền Nam Đồng Nai
Bà Rịa và Vũng Tàu
Tiền Giang
Bình Dương
2 Giao dịch viên - Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang
3 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ
4 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
5 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Long An Long An
6 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang
7 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang
8 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Long An Long An
9 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai
10 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ
11 Giao dịch viên - Bình Dương Bình Dương
12 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Dương Bình Dương
13 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Bình Dương
14 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
15 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
16 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh (BF) Hà Nội
17 Giao dịch viên - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
18 Chuyên viên Dịch vụ thanh toán- Công ty tài chính PTF Hà Nội
19 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Trưởng nhóm Hỗ trợ người dùng (ITHelpdesk) Hà Nội
20 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng- Công ty tài chính PTF Hà Nội
21 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Hồ Chí Minh
22 Giao dịch viên - Khu vực HCM Hồ Chí Minh
23 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Hồ Chí Minh
24 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Hồ Chí Minh
25 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Hồ Chí Minh
26 Chuyên viên hành chính Thu hồi nợ - Tài chính PTF Hà Nội
27 Nhân viên thu hồi nợ muộn qua điện thoại - Tài chính PTF Hà Nội
28 Chuyên viên chính phân tích báo cáo - Tài chính PTF Hà Nội
29 Khối KHCN - Chuyên gia Phân tích Hỗ trợ Kinh doanh (BI) Hà Nội
30 Chuyên viên chính Nhân sự - Tài chính PTF Hà Nội
31 Khối Vận hành - Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế Hà Nội
32 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng- Công ty tài chính PTF Hà Nội
33 Khối KHCN - CV/ CVC Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance Hà Nội
34 CV Thẩm định giá S-Value tại Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Cần Thơ, Tiền Giang, Nha Trang Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Cần Thơ
Tiền Giang
35 Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại - Tài chính PTF Hà Nội
36 Kiểm soát viên - Tài chính PTF Hà Nội
37 Chuyên viên Phân tích chiến lược thu hồi nợ - Tài chính PTF Hà Nội
38 Khối KHDN - CVC/CVCC Quản lý chiến dịch &Kênh bán KHDN Hà Nội
39 Khối Phê duyệt tín dụng - CVC/ CVCC Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính Hà Nội
40 Khối Tài chính & Kế hoạch - Giám đốc Quản trị hiệu quả & MIS Hà Nội
41 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Hà Nội
42 Khối Vận hành - Giám đốc Mảng Tối ưu hóa Quy trình Hà Nội
43 Khối KHDN - CVC/CVCC Quan hệ đối tác Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
44 Giám đốc Trung tâm Marketing - Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội
45 Khối Vận hành - Chuyên viên Xử lý Ngoại tệ và Vàng Hà Nội
46 Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán trong nước Hà Nội
47 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Hà Nội
48 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang Kiên Giang
49 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Cà Mau
50 CTV Xác thực khách hàng và hồ sơ CÔNG TY TÀI CHÍNH PTF Hồ Chí Minh
51 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Cà Mau Cà Mau
52 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Long An Long An
53 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Digital Marketing Hà Nội
54 Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - CV Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Hồ Chí Minh
55 Giao dịch viên - Khu vực Đăk Lăk Đắk Lắk
56 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Dĩ An, Bình Dương Bình Dương
57 Khối KHDN - CVCC Phát triển sản phẩm Tài trợ thương mại KHDN Hà Nội
58 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Đà Nẵng, Khu vực Đăk Lăk Đắk Lắk
Đà Nẵng
59 Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Đà Nẵng
60 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Tĩnh, Hà Nam, Thanh Hóa Thanh Hóa
Hà Tĩnh
Hà Nam
61 Khối QTRR - CV/ CVC/ CVCC Dự án Basel III Hà Nội
62 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Thái Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh Thái Bình
Hà Tĩnh
Quảng Nam
63 Giao dịch viên - Khu vực Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh Thanh Hóa
Hà Tĩnh
Đà Nẵng
64 Giám đốc SeABank Khu vực Bắc Ninh Bắc Ninh
65 Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm - Tài chính PTF Hà Nội
66 TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP - Công ty Tài chính Bưu điện PTF Bình Dương
67 Chuyên viên chính Phân tích Tài chính - Tài chính PTF Hà Nội
68 Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Kế hoạch Tài chính - Tài chính PTF Hà Nội
69 Khối QTRR - CVC/CVCC Giám Sát Rủi Ro Thanh Khoản Hà Nội
70 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Giám đốc Truyền thông Báo chí Hà Nội
71 Khối Pháp chế và tuân thủ - CVCC/ CVC Giám sát tuân thủ và Phòng chống rửa tiền Hà Nội
72 Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng - Tài chính PTF Hà Nội
73 Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - Tài chính PTF Hà Nội
74 Chuyên viên chính kiểm thử phần mềm - Tài chính PTF Hà Nội
75 Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ (BA) - Tài chính PTF Hà Nội
76 Cộng tác viên Nhân sự - Tài chính PTF Hà Nội
77 CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH CÔNG TY TÀI CHÍNH PTF Hồ Chí Minh
78 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh
79 Văn phòng Hội đồng Quản trị - Thư ký Quản trị Công ty Hà Nội
80 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên thẩm định thế chấp KHCN Hà Nội
81 Khối KHCN - CVCC Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hà Nội
82 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Công nghệ thẻ Hà Nội
83 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Ứng phó sự cố ANTT Hà Nội
84 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển tổ chức và Quản lý dự án Hà Nội
85 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Nhập liệu tập trung Hà Nội
86 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội
87 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse) Hà Nội
88 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội
89 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội
90 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị hệ thống Hà Nội
91 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội
92 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ người dùng Hà Nội
93 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng (Java Dev) Hà Nội
94 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích hỗ trợ kinh doanh Hà Nội
95 Khối Vận hành - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội
96 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
97 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Hà Nội
98 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội
99 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Hà Nội
100 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Trưởng dự án Hà Nội
101 Khối Vận hành - Chuyên viên Dịch vụ Tài khoản Hà Nội
102 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Vũng Tàu) Bà Rịa và Vũng Tàu
103 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh
Bà Rịa và Vũng Tàu
Bình Dương
104 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Kiểm soát từ xa T24 và Kiểm soát sau chứng từ KTTC Hà Nội
105 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh Hà Nội
106 Khối KHDN - Giám đốc Quan hệ đối tác Miền Hồ Chí Minh
107 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ trực tuyến tại website tuyển dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận