SEABANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng SeaBank Tuyển dụng:

SEABANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC
1 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Hà Nội
2 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang Kiên Giang
3 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Cà Mau
4 CTV Xác thực khách hàng và hồ sơ CÔNG TY TÀI CHÍNH PTF Hồ Chí Minh
5 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Cà Mau Cà Mau
6 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Long An Long An
7 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Digital Marketing Hà Nội
8 Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - CV Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Hồ Chí Minh
9 Giao dịch viên - Khu vực Đăk Lăk Đắk Lắk
10 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Dĩ An, Bình Dương Bình Dương
11 Khối KHDN - CVCC Phát triển sản phẩm Tài trợ thương mại KHDN Hà Nội
12 Nhân viên Xác thực khách hàng và hồ sơ- Công ty tài chính PTF Hải Phòng
13 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Đà Nẵng, Khu vực Đăk Lăk Đắk Lắk, Đà Nẵng,
14 Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
15 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Tĩnh, Hà Nam, Thanh Hóa Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nam,
16 Khối QTRR - CV/ CVC/ CVCC Dự án Basel III Hà Nội
17 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Thái Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam,
18 Giao dịch viên - Khu vực Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng,
19 Giám đốc SeABank Khu vực Bắc Ninh Bắc Ninh
20 Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm - Tài chính PTF Hà Nội
21 TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP - Công ty Tài chính Bưu điện PTF Bình Dương
22 Chuyên viên chính Phân tích Tài chính - Tài chính PTF Hà Nội
23 Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Kế hoạch Tài chính - Tài chính PTF Hà Nội
24 Khối QTRR - CVC/CVCC Giám Sát Rủi Ro Thanh Khoản Hà Nội
25 CV Thẩm định giá S-Value tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng; Đăk Lăk Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đắk Lắk,
26 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Giám đốc Truyền thông Báo chí Hà Nội
27 Khối Pháp chế và tuân thủ - CVCC/ CVC Giám sát tuân thủ và Phòng chống rửa tiền Hà Nội
28 Chuyên viên Phê duyệt tín dụng- Công ty tài chính PTF Hà Nội
29 Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng - Tài chính PTF Hà Nội
30 Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Nhân sự - Tài chính PTF Hà Nội
31 Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - Tài chính PTF Hà Nội
32 Chuyên viên chính kiểm thử phần mềm - Tài chính PTF Hà Nội
33 Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ (BA) - Tài chính PTF Hà Nội
34 Thực tập sinh Nhân sự - Tài chính PTF Hà Nội
35 CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH CÔNG TY TÀI CHÍNH PTF Hồ Chí Minh
36 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh
37 Văn phòng Hội đồng Quản trị - Thư ký Quản trị Công ty Hà Nội
38 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên chính BSM (Quản lý bảng cân đối) Hà Nội
39 Khối QTRR - CVC/ CVCC Mô hình rủi ro tín dụng Hà Nội
40 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên thẩm định thế chấp KHCN Hà Nội
41 Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phát triển mạng lưới và Quản lý tài sản- Công ty tài chính PTF Hà Nội
42 Khối KHCN - CVC Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hà Nội
43 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Công nghệ thẻ Hà Nội
44 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Ứng phó sự cố ANTT Hà Nội
45 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển tổ chức và Quản lý dự án Hà Nội
46 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Nhập liệu tập trung Hà Nội
47 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội
48 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse) Hà Nội
49 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội
50 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội
51 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị hệ thống Hà Nội
52 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội
53 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ người dùng Hà Nội
54 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng (Java Dev) Hà Nội
55 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích hỗ trợ kinh doanh Hà Nội
56 Khối Vận hành - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội
57 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
58 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Hà Nội
59 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội
60 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Hà Nội
61 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Trưởng dự án Hà Nội
62 Khối Vận hành - Chuyên viên Dịch vụ Tài khoản Hà Nội
63 CV Thẩm định giá kiêm điều phối chính sách - S-Value Hà Nội Hà Nội
64 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Vũng Tàu) Bà Rịa và Vũng Tàu
65 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Đồng Nai Đồng Nai
66 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
67 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Tiền Giang Tiền Giang
68 Giao dịch viên - Chi nhánh Cà Mau Cà Mau
69 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Miền Nam Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu, Bình Dương,
70 Khối KHCN - CVCC/CVC Phát triển sản phẩm Ngân hàng số Digital Banking Hà Nội
71 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội
72 Chuyên viên chính phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - Tài chính PTF Hà Nội
73 Khối KHDN - CV/ CVC Phát triển tập khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
74 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Long An Long An
75 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng- Công ty tài chính PTF Hà Nội
76 Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại - Tài chính PTF Hà Nội
77 Giao dịch viên - KV miền Nam Bình Dương, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang
78 Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát An ninh Hà Nội
79 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
80 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
81 Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
82 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Miền Nam Bình Dương, Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu
83 Khối XLN - Chuyên viên Thu giữ và xử lý TSĐB Khánh Hòa
84 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
85 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên thẩm định thế chấp KHCN Hồ Chí Minh
86 Chuyên viên Cao cấp Kế hoạch Tài chính Hà Nội
87 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành ATM&POS (Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
88 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Kiểm soát từ xa T24 và Kiểm soát sau chứng từ KTTC Hà Nội
89 Khối XLN - Chuyên viên Phân tích chiến lược Thu hồi nợ Hà Nội
90 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Vận hành Dịch vụ nhân sự Hà Nội
91 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo mật Hà Nội
92 Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại - Tài chính PTF Hà Nội
93 Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Chính sách và Chương trình Đào tạo Hà Nội
94 CHUYÊN VIÊN NHẬP LIỆU HỒ SƠ CTY TÀI CHÍNH PTF Hồ Chí Minh
95 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bình Dương Bình Dương
96 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bình Dương Bình Dương
97 Khối phê duyệt tín dụng - CVC/ CVCC Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh,
98 Khối Tài chính & Kế hoạch - CVCC Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh Hà Nội
99 CV/CVC/CVCC Phê duyệt tín dụng -Công ty tài chính PTF Hà Nội
100 Chuyên viên Phòng Kinh doanh và Xử lý nợ - SeABank AMC Hà Nội
101 Khối XLN - Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội
102 Trưởng Nhóm Giao dịch viên - TP. HCM Hồ Chí Minh
103 Trưởng nhóm KHCN - KV HCM Hồ Chí Minh
104 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Tiền Giang) Tiền Giang
105 Giám đốc SeABank - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
106 Khối KHCN - CVC/ CVCC Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán Hà Nội, Hồ Chí Minh,
107 Khối KHCN - CVC Phát triển đối tác liên kết Hồ Chí Minh
108 Khối XLN - Chuyên viên Thu giữ và xử lý TSĐB Hà Nội, Hồ Chí Minh,
109 Khối XLN - Chuyên viên Tố tụng Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc,
110 Khối XLN - Chuyên viên xử lý nợ địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương,
111 Khối KHDN - CVC/CVCC Quan hệ đối tác Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
112 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - KV Miền Nam Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, An Giang,
113 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - KV Đông Nam Bộ Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Bình Dương,
114 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội
115 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Bình Định (TP Quy Nhơn) Bình Định
116 Khối KHCN - CVC/ CVCC Phát triển kinh doanh Digital banking Hà Nội
117 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Hà Nội
118 Khối KHDN - CVC/CVCC Quản lý chiến dịch &Kênh bán KHDN Hà Nội
119 Khối Vận hành - Chuyên viên Giải quyết tra soát Hà Nội
120 Khối đầu tư - Chuyên viên chính Phân tích và Phát triển sản phẩm Đầu tư Hà Nội
121 Khối đầu tư - Chuyên viên Phân phối sản phẩm đầu tư Hà Nội
122 Khối Phê duyệt tín dụng - CVC/ CVCC Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính Hà Nội
123 Nhân viên Bán hàng qua điện thoại - Tài chính PTF Hà Nội
124 Khối XLN - CV Thu hồi nợ hiện trường (KV Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
125 Khối KHDNL - CVC/CVCC Hợp tác và bán chéo Hà Nội
126 Khối KHDNL - CVC/CVCC Phân tích thị trường và Nhận diện khách hàng Hà Nội
127 Khối KHDNL - Giám đốc Phân tích Thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng Hà Nội
128 Khối KHDNL - Giám đốc Hợp tác và bán chéo Hà Nội
129 Khối KHDN - Giám đốc Quan hệ đối tác Miền Hồ Chí Minh
130 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Phòng chống rửa tiền (AML&FATCA) Hà Nội
131 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Giám đốc Công nghệ Backend Hà Nội
132 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Giám đốc Phát triển Công nghệ Thẻ Hà Nội
133 Khối Vận hành - Giám đốc Mảng Tối ưu hóa Quy trình Hà Nội
134 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số Hà Nội
135 Khối Vận hành - Giám đốc Kiểm soát Thanh toán Đối soát Thẻ nội địa Hà Nội
136 Khối Công nghệ ngân hàng số - Chuyên viên Quản lý dự án (PMO) Hà Nội
137 Khối Vận hành - Chuyên gia hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội
138 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên gia Quản trị hệ thống Hà Nội
139 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành kỹ thuật thiết bị chấp nhận Thẻ Hà Nội
140 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội
141 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,
142 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp - Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương,
143 Chuyên Viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội Hà Nội
144 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội
145 Giao Dịch Viên/Giao Dịch Viên Cao Cấp - Khu Vực Hà Nội Hà Nội
146 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương,
147 Giao dịch viên/Giao dịch viên cao cấp - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng
148 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng ưu tiên - Hà Nội Hà Nội
149 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội Hà Nội
150 Khối tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Tài chính Hà Nội
151 Phòng Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội
152 Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên Pháp chế khách hàng cá nhân Hà Nội
153 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ Hà Nội
154 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh Hà Nội, Bắc Ninh,
155 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch Hà Nội
156 Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm tín chấp - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,
157 Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn tại địa bàn - Khu vực Hà Nội Hà Nội
158 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,
159 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,
160 Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội
161 Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hà Nội Hà Nội
162 Giám đốc khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội
163 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội Hà Nội
164 Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội Hà Nội
165 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội Hà Nội
166 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Ba Đình, Hai Bà Trưng,Cầu Giấy, Đống Đa (Hà Nội) Hà Nội
167 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Long Biên (Hà Nội) Hà Nội
168 Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội Hà Nội
169 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội
170 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Long Biên (Hà Nội) Hà Nội
171 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
172 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh Bắc Ninh
173 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa (Hà Nội) Hà Nội
174 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Long Biên (Hà Nội) Hà Nội
175 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh Bắc Ninh
176 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
177 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội Hà Nội
178 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh Bắc Ninh
179 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
180 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội
181 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) Hà Nội
182 Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội

 

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ trực tuyến tại website tuyển dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận