SEABANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng SeaBank Tuyển dụng:

SEABANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC
1 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
2 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh
3 Trưởng nhóm Giao dịch viên - TP.HCM Hồ Chí Minh
4 Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm & Dịch vụ số - Tài chính PTF Hà Nội
5 Chuyên gia Quản trị rủi ro danh mục - Tài chính PTF Hà Nội
6 Khối KHDN - CVC/ CVCC Phát triển sản phẩm tài trợ thương mại KHDN Hà Nội
7 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Cộng tác viên Đào tạo Hà Nội
8 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Vũng Tàu) Bà Rịa và Vũng Tàu
9 Khối Vận hành - Chuyên viên Dịch vụ Tài khoản Hà Nội
10 Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - CV Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Hồ Chí Minh
11 Chuyên viên/ chuyên viên chính Dịch vụ khách hàng- Công ty tài chính PTF Hà Nội
12 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh Hà Nội
13 Khối Vận hành - Chuyên viên Quản lý Tài sản Hà Nội
14 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Kiểm soát từ xa T24 và Kiểm soát sau chứng từ KTTC Hà Nội
15 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Hà Nội
16 Khối Vận hành - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội
17 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Nhập liệu tập trung Hà Nội
18 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse) Hà Nội
19 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội
20 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị hệ thống Hà Nội
21 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội
22 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội
23 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Hà Nội
24 Văn phòng Hội đồng Quản trị - Thư ký Quản trị Công ty Hà Nội
25 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng (Java Dev) Hà Nội
26 CVCC/CVC/CV Chính sách rủi ro - Tài chính PTF Hà Nội
27 CVCC/CVC/CV Quản trị rủi ro danh mục - Tài chính PTF Hà Nội
28 Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại - Tài chính PTF Hà Nội
29 Chuyên viên kiểm thử phần mềm - Tài chính PTF Hà Nội
30 Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Dev - Java/.Net/Mobile App) - Tài chính PTF Hà Nội
31 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Ứng phó sự cố ANTT Hà Nội
32 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - Tài chính PTF Hà Nội
33 Chuyên viên cao cấp Nguồn vốn - Tài chính PTF Hà Nội
34 Chuyên viên Phân tích chiến lược thu hồi nợ - Tài chính PTF Hà Nội
35 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương Hải Phòng
Quảng Ninh
Hải Dương
36 Giao dịch viên/Giao dịch viên cao cấp - Trung tâm Hà Nội Vĩnh Phúc
37 Giao dịch viên/Giao dịch viên cao cấp - Khu vực Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Thái Nguyên
38 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh
39 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CV/ CVC Quản lý và vận hành đào tạo Hà Nội
40 Chuyên viên chính Nhân sự - Tài chính PTF Hà Nội
41 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội
Hồ Chí Minh
42 Khối KHDN - CVC/ CVCC Phát triển sản phẩm bao thanh toán KHDN Hà Nội
43 Khối KHCN - CVCC/CVC Phát triển sản phẩm Ngân hàng số Digital Banking Hà Nội
44 Khối KHCN - CVC/ CVCC Phát triển đối tác chiến lược Hà Nội
45 Khối KHCN - CVC/ CVCC Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Hà Nội
46 Khối KHCN - CV/ CVC Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán KV Miền Bắc Hà Nội
47 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CV/ CVC Vận hành Dịch vụ nhân sự (C&B) Hà Nội
48 Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực - CV/ CVC Chính sách và Chương trình Đào tạo Hà Nội
49 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CV/ CVC Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Hà Nội
50 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CV/ CVC Phát triển tổ chức và Quản lý dự án Hà Nội
51 Khối phê duyệt tín dụng - CVC/ CVCC Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
Hồ Chí Minh
52 Khối XLN - Chuyên viên xử lý nợ địa bàn Hải Phòng
53 Khối XLN - Chuyên viên Thu giữ và xử lý TSĐB Hà Nội
Khánh Hòa
54 Khối XLN - Chuyên viên Tố tụng Vĩnh Phúc
55 Khối QTRR - CVC/CVCC Giám Sát Rủi Ro Thanh Khoản Hà Nội
56 Khối QTRR - CVC/ CVCC Mô hình rủi ro tín dụng Hà Nội
57 Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động Hà Nội
58 Khối QTRR - CV/ CVC Quản lý danh mục tín dụng Hà Nội
59 Khối QTRR - CVCC/ CVC Giám sát tín dụng Hà Nội
60 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
61 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Nghệ An, Thanh Hóa Thanh Hóa
Nghệ An
62 Giao dịch viên - Khu vực Nghệ An, Quảng Ngãi Nghệ An
63 Khối Vận hành - Chuyên viên Lễ tân khánh tiết Hà Nội
64 Chuyên viên quỹ - Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
65 Khối QTRR - CV/ CVC Vận hành mô hình chấm điểm & Hỗ trợ KH nội bộ (Team Mô hình rủi ro tín dụng) Hà Nội
66 Giám Đốc Chi Nhánh - KV Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội
Hồ Chí Minh
67 Khối QTRR - CVC Quản trị dữ liệu (Team Mô hình rủi ro tín dụng) Hà Nội
68 Khối KHDN - CVC/CVCC Quản lý chiến dịch &Kênh bán KHDN Hà Nội
69 Khối KHDN - CVC/CVCC Quan hệ đối tác Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
70 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh An Giang An Giang
71 Khối KHCN - CV/ CVC/ CVCC Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance Hà Nội
72 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Giấy tờ có giá Hà Nội
73 Khối Vận hành - Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng Hà Nội
74 Khối Phê duyệt tín dụng - CVC/ CVCC Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính Hà Nội
75 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Hà Nội
76 Khối XLN - Chuyên viên Phân tích chiến lược Thu hồi nợ Hà Nội
77 Chuyên viên Tài trợ thương mại (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
78 Trợ lý Giám đốc Khu vực (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
79 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
80 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CVC/ CVCC Tuyển dụng Hà Nội
81 Phòng KTNB - Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ về CNTT Hà Nội
82 Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh quyết toán Hà Nội
83 Khối XLN - Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội
84 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Phòng chống rửa tiền (AML&FATCA) Hà Nội
85 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam (TP Hội An) Quảng Nam
Đà Nẵng
86 Khối Vận hành - Chuyên gia Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội
87 Giao dịch viên - Khu vực Quảng Nam (TP Hội An) Quảng Nam
88 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Gò Công, Tiền Giang Tiền Giang
89 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Gò Công, Tiền Giang Tiền Giang
90 Giao dịch viên - Gò Công, Tiền Giang Tiền Giang
91 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang An Giang
92 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Châu Đốc, An Giang An Giang
93 Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang An Giang
94 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Bình Phước Bình Phước
95 Giám Đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Bình Phước Bình Phước
96 Giám Đốc Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Bình Phước Bình Phước
97 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Bình Phước Bình Phước
98 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Phước Bình Phước
99 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Phước Bình Phước
100 Giao dịch viên - Bình Phước Bình Phước
101 CV Thẩm định giá S-Value tại Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Nha Trang Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Tiền Giang
An Giang
102 Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội Hà Nội
103 Khối Vận hành - Giám đốc Kiểm soát Thanh toán Đối soát Thẻ nội địa Hà Nội
104 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội
105 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội
106 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Giám đốc Phát triển Công nghệ Thẻ Hà Nội
107 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số Hà Nội
108 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Giám Đốc Ứng phó sự cố ANTT Hà Nội
109 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo mật Hà Nội
110 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội
111 Trưởng Quỹ - Khu vực Bắc Giang, Nam Định, Bình Phước , Bình Chánh, Thủ Đức Hồ Chí Minh
Bắc Giang
Nam Định
Bình Phước
112 Chuyên viên Quỹ - Khu vực Bắc Giang, Nam Định, Bình Phước, Bình Chánh, Thủ Đức Hồ Chí Minh
Bắc Giang
Nam Định
Bình Phước
113 Giám đốc Vận hành tỉnh - Khu vực Bắc Giang, Nam Định, Bình Phước, Bình Chánh, Thủ Đức Hồ Chí Minh
Bắc Giang
Nam Định
Bình Phước
114 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh - Khu vực Bắc Giang, Nam Định, Bình Phước, Bình Chánh, Thủ Đức Hồ Chí Minh
Bắc Giang
Nam Định
Bình Phước
115 Giám đốc Khách hàng ưu tiên - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
116 Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
117 Giám đốc Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
118 Giám đốc Chi nhánh Khu vực Bắc Giang, Hà Nam Bắc Giang
Nam Định
119 Giám đốc SeABank Khu vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
120 Trưởng nhóm Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
121 Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Hà Nam
122 Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
123 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
124 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
125 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Giang, Nam Định Bắc Giang
Nam Định
126 Khối Vận hành - Giám đốc Kiểm soát Thanh toán Đối soát Thẻ nội địa Hà Nội
127 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bắc Ninh
128 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bắc Ninh
129 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Hà Nội
130 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc
131 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bắc Ninh
132 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
133 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
134 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc
135 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
136 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Miền Nam Đồng Nai
Bà Rịa và Vũng Tàu
Tiền Giang
Bình Dương
137 Giao dịch viên - Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang
138 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ
139 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
140 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Long An Long An
141 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang
142 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang
143 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Long An Long An
144 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai
145 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ
146 Giao dịch viên - Bình Dương Bình Dương
147 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Dương Bình Dương
148 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Bình Dương
149 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
150 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
151 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh (BF) Hà Nội
152 Giao dịch viên - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
153 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Trưởng nhóm Hỗ trợ người dùng (ITHelpdesk) Hà Nội
154 Khối KHCN - Chuyên gia Phân tích Hỗ trợ Kinh doanh (BI) Hà Nội
155 Khối Vận hành - Giám đốc Mảng Tối ưu hóa Quy trình Hà Nội
156 Khối Vận hành - Chuyên viên Xử lý Ngoại tệ và Vàng Hà Nội
157 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang Kiên Giang
158 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Cà Mau
159 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Cà Mau Cà Mau
160 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Long An Long An
161 TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP - Công ty Tài chính Bưu điện PTF Bình Dương
162 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Giám đốc Truyền thông Báo chí Hà Nội
163 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội
164 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Trưởng dự án Hà Nội
165 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Hồ Chí Minh
166 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ người dùng Hà Nội
167 Chuyên Viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội Hà Nội
168 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Tiền Giang) Tiền Giang
169 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên thẩm định thế chấp KHCN Hà Nội
170 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
171 Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Thái Nguyên Thái Nguyên
172 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương Hải Phòng
Thái Nguyên
Hải Dương
173 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ Hà Nội
174 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên chính BSM (Quản lý bảng cân đối) Hà Nội
175 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc
176 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
177 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
178 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
179 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Long Biên (Hà Nội) (TA01) Hà Nội
180 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Bắc Ninh
181 Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
182 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
183 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc
184 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
185 Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
186 Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội
187 Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ trực tuyến tại website tuyển dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: