SEABANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng SeaBank Tuyển dụng:

SEABANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hà Nội
 2. PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại Hà Nội
 3. PTF - Chuyên viên Nhân sự Hà Nội
 4. PTF - Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng Hà Nội
 5. Khối Vận hành - Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế Hà Nội
 6. Trợ lý Giám đốc Khối Hà Nội
 7. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Tại Địa Bàn - Khu vực Đà Nẵng Đà Nẵng
 8. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khu vực Nghệ An Nghệ An
 9. Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hồ Chí Minh
 10. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Tĩnh Hà Tĩnh
 11. Chuyên viên kế toán và Nhân sự hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hà Nội
 12. PTF - CTV kinh doanh trực tiếp DSA Hồ Chí Minh
 13. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Quảng Nam, Đắc Lắc, Tiền Giang, An Giang
 14. Giám Đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
 15. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Miền Nam Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Dương
 16. Chuyên viên Thu giữ và Xử lý tài sản Miền Trung - Nha Trang Khánh Hòa
 17. PTF - Chuyên viên Phân tích dữ liệu - TT Thẩm định phê duyệt Hà Nội
 18. PTF - Trưởng nhóm phê duyệt tín dụng Hà Nội
 19. Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát An ninh Hà Nội
 20. Khói Vận hành - Nhân viên Lễ tân Khánh tiết (Hà Nội) Hà Nội
 21. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Phước Bình Phước
 22. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Bình Phước Bình Phước
 23. Giám đốc Vận hành tỉnh - Bình Phước Bình Phước
 24. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Giám đốc Quản trị và Phát triển thương hiệu Hà Nội
 25. PTF - Nhân viên nhắc phí trước hạn qua điện thoại Hà Nội
 26. Khối Pháp chế tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ khu vực Hồ Chí Minh
 27. PTF - Chuyên viên cao cấp BI Hà Nội
 28. PTF - Chuyên viên Hạ tầng công nghệ Hà Nội
 29. Khối KHDN - Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
 30. Chuyên viên quỹ - Bình Phước Bình Phước
 31. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Phước Bình Phước
 32. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Phước Bình Phước
 33. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
 34. Giao dịch viên - Bình Phước Bình Phước
 35. Giám Đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Bình Phước Bình Phước
 36. PTF - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội
 37. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
 38. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Cà Mau Cà Mau
 39. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Cà Mau
 40. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang Kiên Giang
 41. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Tiền Giang Tiền Giang
 42. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Kiên Giang Kiên Giang
 43. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ
 44. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ
 45. Giao dịch viên - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
 46. Giao dịch viên - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
 47. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai
 48. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
 49. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Dương Bình Dương
 50. Giao dịch viên - Bình Dương Bình Dương
 51. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
 52. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu Bà Rịa và Vũng Tàu
 53. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Quảng Ninh) Quảng Ninh
 54. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội
 55. Khối KHCN - CVCC/CVC/CV Phát triển Đối tác liên kết Hồ Chí Minh
 56. PTF - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA) Hà Nội
 57. PTF - Chuyên viên kiểm thử phần mềm Hà Nội
 58. PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Hà Nội
 59. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Đà Nẵng Đà Nẵng
 60. Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng Hà Nội
 61. Giao dịch viên - Chi nhánh Bình Định Bình Định
 62. Giao dịch viên - Chi nhánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi
 63. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi
 64. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi
 65. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Huế Thừa Thiên Huế
 66. Khối KHCN - Chuyên viên chính Dịch vụ Ngoại hối Hà Nội
 67. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Bình Chánh/Thủ Đức Hồ Chí Minh
 68. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Huế Thừa Thiên Huế
 69. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Quảng Nam Quảng Nam
 70. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Nha Trang Khánh Hòa
 71. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Nha Trang Khánh Hòa
 72. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Đăk Lăk Đắk Lắk
 73. Chuyên viên Vận hành tỉnh - Bình Dương Bình Dương
 74. PTF - Chuyên viên kiểm thử phần mềm Hà Nội
 75. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Đà Nẵng) Đà Nẵng
 76. PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Hà Nội
 77. Giám đốc SeABank - Khu vực Vĩnh Phúc, Đà Nẵng
 78. Khối Vận hành - Chuyên viên Kiểm soát sau chứng từ Hồ Chí Minh
 79. Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN Hà Nội
 80. PTF - Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hà Nội
 81. CV Thẩm định giá S-Value tại Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, An Giang
 82. Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - CV Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Hồ Chí Minh
 83. Khối Vận hành - Chuyên viên Lễ tân khánh tiết Hà Nội
 84. Khối Vận hành - Giám đốc Mảng Tối ưu hóa Quy trình Hà Nội
 85. Khối Vận hành - Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế Hà Nội
 86. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Tài Trợ thương mại Hà Nội
 87. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số Hà Nội
 88. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh Hà Nội
 89. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Hà Nội
 90. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Hà Nội
 91. Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Hà Nội
 92. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Bắc Hà Nội
 93. Ban truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên chính Quản trị và phát triển thương hiệu Hà Nội
 94. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Trưởng dự án Hà Nội
 95. PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Fresher/Junior Dev - React / Nodejs / Java / Mobile App) Hà Nội
 96. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội
 97. Khối Khách hàng Cá nhân - Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm Hà Nội
 98. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị Nghiệp vụ Giao dịch quầy Hà Nội
 99. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng (Java Dev) Hà Nội
 100. Khối KHCN - Chuyên gia Phân tích Hỗ trợ Kinh doanh (BI) Hà Nội