SEABANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng SeaBank Tuyển dụng:

SEABANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyên viên Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng cao cấp
- Nơi làm việc: Hà Nội

2. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

3. Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

4. Chuyên viên quỹ - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

5. Chuyên viên quỹ - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

6. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

7. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau
- Nơi làm việc: Cà Mau

8. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

9. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

10. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

11. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cần Thơ
- Nơi làm việc: Cần Thơ

12. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Cần Thơ
- Nơi làm việc: Cần Thơ

13. Giao dịch viên - Khu vực Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

14. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng,

15. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê
- Nơi làm việc: Hà Nội

16. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM
- Nơi làm việc: Hà Nội

17. PTF - Fresher Developer
- Nơi làm việc: Hà Nội

18. Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát sau giải ngân
- Nơi làm việc: Hà Nội

19. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Miền Nam
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước,

20. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa

21. PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục
- Nơi làm việc: Hà Nội

22. PTF - Trưởng nhóm Phân tích rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

23. PTF - Chuyên gia Phân tích rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

24. PTF - Trưởng nhóm chính sách rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

25. PTF - Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

26. PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Dev)
- Nơi làm việc: Hà Nội

27. PTF - Chuyên viên cao cấp BI
- Nơi làm việc: Hà Nội

28. PTF - Chuyên Viên Quản lý an toàn thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội

29. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng

30. CV/CVC/CVCC Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN - Tp. HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

31. Chuyên viên/chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Dương
- Nơi làm việc: Hải Dương

32. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh

33. Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược
- Nơi làm việc: Hà Nội

34. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Hồ Chí Minh)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

35. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

36. Trưởng Nhóm Giao dịch viên (Khu vực Hồ Chí Minh)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

37. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

38. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

39. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

40. Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

41. Chuyên viên quỹ - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

42. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

43. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

44. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

45. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

46. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

47. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

48. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

49. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

50. Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

51. Giao dịch viên - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

52. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

53. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Thủ Đức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

54. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi

55. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi

56. Giao dịch viên - Chi nhánh Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi

57. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi

58. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam
- Nơi làm việc: Quảng Nam

59. Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Quảng Nam
- Nơi làm việc: Quảng Nam

60. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nha Trang, Khánh Hòa
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

61. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Nha Trang
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

62. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nha Trang
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

63. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Tố Hữu, Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

64. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

65. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

66. Giao dịch viên - Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

67. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đắk Lắk
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

68. Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Đắk Lắk
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

69. Giao dịch viên - Đắk Lắk
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

70. Giao dịch viên - Phù Mỹ, Bình Định
- Nơi làm việc: Bình Định

71. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Định
- Nơi làm việc: Bình Định

72. CVCC/CVC/CV Quản lý rủi ro thẻ - Khối Vận Hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

73. Khối KHCN - Giám đốc Kiểm soát và Nâng cao Chất lượng Dịch vụ
- Nơi làm việc: Hà Nội

74. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Cam Ranh, Khánh Hòa
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

75. Giám đốc SeABank - Khu vực Quảng Ngãi, Đắc Lắc
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Quảng Ngãi

76. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Nghệ An)
- Nơi làm việc: Nghệ An

77. Giao dịch viên - Chi nhánh Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

78. Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán
- Nơi làm việc: Hà Nội

79. Giám đốc SeABank - Khu vực Cái Nước, Cà Mau
- Nơi làm việc: Cà Mau

80. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

81. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

82. Khối Vận hành - CVC/CV Điều vận Tài sản
- Nơi làm việc: Hà Nội

83. Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer)
- Nơi làm việc: Hà Nội

84. Giao dịch viên - Gò Công, Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

85. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Khu vực Hồ Chí Minh)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

86. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Sản phẩm Tài trợ thương mại Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

87. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

88. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

89. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Long An
- Nơi làm việc: Long An

90. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Long An
- Nơi làm việc: Long An

91. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

92. Trưởng Quỹ - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

93. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

94. Giao dịch viên - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

95. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - An Giang
- Nơi làm việc: An Giang

96. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - An Giang
- Nơi làm việc: An Giang

97. Khối KHCN - CVCC/CVC/CV Phát triển Đối tác liên kết
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

98. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau
- Nơi làm việc: Cà Mau

99. Khối KHDNL - CVCC Phân tích thị trường và nhận diện nhóm khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

100. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

101. Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội

102. PTF - Devops Engineer
- Nơi làm việc: Hà Nội

103. PTF - Chuyên viên/ Chuyển viên chính MIS
- Nơi làm việc: Hà Nội

104. Chuyên viên Vận hành tỉnh - An Giang
- Nơi làm việc: An Giang

105. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội

106. PTF - CVCC/CVC Kế toán tổng hợp (Báo cáo IFRS)
- Nơi làm việc: Hà Nội

107. PTF - Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp
- Nơi làm việc: Hà Nội

108. PTF - Chuyên viên Hạ tầng công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

109. PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Dev)
- Nơi làm việc: Hà Nội

110. PTF - Chuyên viên ISO (Triển khai tiêu chuẩn bảo mật CNTT)
- Nơi làm việc: Hà Nội

111. Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý MIS
- Nơi làm việc: Hà Nội

112. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Long An
- Nơi làm việc: Long An

113. Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Thực hiện công việc thuộc bộ phận Đối soát giao dịch liên mạng thẻ quốc tế))
- Nơi làm việc: Hà Nội

114. Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội

115. Khối Vận hành - Chuyên viên Hành chính Hậu cần
- Nơi làm việc: Bắc Giang

116. Chuyên viên cao cấp Giám sát tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

117. Khối QTRR - CVC/ CVCC Mô hình rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

118. Chuyên viên Vận hành tỉnh - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

119. PTF - Trưởng nhóm Quản trị rủi ro danh mục
- Nơi làm việc: Hà Nội

120. Khối Vận hành - Chuyên viên Dịch vụ Văn phòng
- Nơi làm việc: Hà Nội

121. Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát tuân thủ và phòng chống rửa tiền
- Nơi làm việc: Hà Nội

122. Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội

123. Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội

124. PTF- CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH KÊNH TIỀN MẶT
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

125. PTF - Nhân viên Sales tài chính
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

126. Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

127. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

128. Khối KHDN - Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

129. Trợ lý Giám đốc Khối
- Nơi làm việc: Hà Nội

130. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng (Java Dev)
- Nơi làm việc: Hà Nội

131. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

132. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số
- Nơi làm việc: Hà Nội

133. Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ)
- Nơi làm việc: Hà Nội

134. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Bắc Giang
- Nơi làm việc: Bắc Giang

135. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

136. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá
- Nơi làm việc: Hà Nội

137. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội

138. Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên cao cấp Pháp chế Chính sách
- Nơi làm việc: Hà Nội

139. Khối KHDNL - Chuyên viên Cao cấp Chính sách Khách hàng và Giải pháp
- Nơi làm việc: Hà Nội

140. Khối QTRR - CV/ CVC/ CVCC Dự án Basel III
- Nơi làm việc: Hà Nội

141. Khối XLN - Chuyên viên Tố tụng (Địa điểm: Vĩnh Phúc)
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

142. Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ
- Nơi làm việc: Hà Nội

143. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển mạng lưới và ATM
- Nơi làm việc: Hà Nội

144. Khối Vận hành - Giám đốc Quản trị Nghiệp vụ Đa kênh
- Nơi làm việc: Hà Nội

145. Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,

146. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng,

147. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh lãi suất
- Nơi làm việc: Hà Nội

148. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Hà Tĩnh
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh

149. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

150. Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán trong nước
- Nơi làm việc: Hà Nội

151. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

152. CV Thẩm định giá S-Value tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, An Giang, Nam Định, Bắc Giang
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, An Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nam Định,

153. Khối KHDN - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội

154. Khối KHCN - Chuyên gia Phát triển sản phẩm Dự án Digital Banking
- Nơi làm việc: Hà Nội

155. Giám đốc Quản lý rủi ro thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội

156. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Huế)
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

157. Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Khu vực Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội

158. Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội

159. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh (BF)
- Nơi làm việc: Hà Nội

160. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Trả lương
- Nơi làm việc: Hà Nội

161. Khối KHCN - Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking
- Nơi làm việc: Hà Nội

162. Khối Đầu tư - Chuyên viên chính/Chuyên viên Đầu tư kinh doanh Công cụ Nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội

163. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

164. Văn phòng Hội sở - Phiên Dịch Viên (Senior)
- Nơi làm việc: Hà Nội

165. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Giấy tờ có giá
- Nơi làm việc: Hà Nội

166. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng,

167. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt
- Nơi làm việc: Hà Nội

168. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị danh mục và Chính sách Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

169. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý và vận hành đào tạo
- Nơi làm việc: Hà Nội

170. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Khách hàng và Giải pháp
- Nơi làm việc: Hà Nội

171. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

172. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Khách hàng và Giải pháp
- Nơi làm việc: Hà Nội

173. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Ngân hàng Điện tử
- Nơi làm việc: Hà Nội

174. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

175. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quan hệ đối tác Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

176. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội

177. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán khu vực
- Nơi làm việc: Hà Nội

178. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Ngân hàng giao dịch
- Nơi làm việc: Hà Nội

179. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Marketing Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

180. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Vận hành Dịch vụ nhân sự (C&B)
- Nơi làm việc: Hà Nội

181. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Tuyển dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

182. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CV/ CVC Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi
- Nơi làm việc: Hà Nội

183. Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Chương trình Đào tạo
- Nơi làm việc: Hà Nội

184. Khối KHCN -Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển đối tác liên kết
- Nơi làm việc: Hà Nội

185. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên hỗ trợ người dùng
- Nơi làm việc: Hà Nội

186. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

187. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

188. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
- Nơi làm việc: Hà Nội

189. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị hệ thống
- Nơi làm việc: Hà Nội

190. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse)
- Nơi làm việc: Hà Nội

191. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo mật
- Nơi làm việc: Hà Nội

192. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu
- Nơi làm việc: Hà Nội

193. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi
- Nơi làm việc: Hà Nội

194. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

195. Khôi KHCN - Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm Thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội

196. Khôi KHCN - Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm Tài khoản.
- Nơi làm việc: Hà Nội

197. Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Quản trị danh mục Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội

198. Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển và Quản lý chương trình
- Nơi làm việc: Hà Nội

199. Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Quản lý khách hàng sau bán KHCN (After Sale)
- Nơi làm việc: Hà Nội

200. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Kinh doanh và Thúc đẩy bán
- Nơi làm việc: Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: