SHB Long An Tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
HSB BANK Long An

www.shb.com.vn
Số 98-100 Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng SHB Chi nhánh Long An Tuyển dụng:


☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
↺ 07/05/2019
Ngân hàng SHB - Bình Phước, Đồng Nai, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
↺ 09/03/2019
Ngân hàng SHB - Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
↺ 17/06/2016
Ngân hàng SHB - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Thẩm định Tín dụng
↺ 05/04/2016
Ngân hàng SHB - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Marketing
↺ 12/03/2015
Ngân hàng SHB - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Long An