SHB Tuyển dụng Tháng 02/2022

Ngân hàng SHB Tuyển dụng:

SHB Tuyển dụng Tháng 02/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Ủy Ban Nhân sự
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 2. Chuyên viên chính Phát triển thương hiệu - Chuyên trách mảng Thương hiệu số
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 11/02/2022
 3. Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp -, Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp - Ban Pháp chế SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 10/02/2022
 4. Chuyên viên Tài trợ thương mại cấp 1 - Trung tâm Nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế SHB
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Tài trợ thương mại, Chuyên viên Tài trợ thương mại - Trung tâm Nghiệp vụ, Chuyên viên Tài trợ thương mại - Trung tâm Nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế SHB, Chuyên viên Tài trợ thương mại cấp - Trung tâm Nghiệp vụ ngân hàng Quốc tế SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 10/02/2022
 5. Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp 1 - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp -, Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế cấp - Trung tâm NVNHQT- Khối Vận Hành
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 10/02/2022
 6. Product Owner (Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Sản Phẩm) - Khối Ngân Hàng Số
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 09/02/2022
 7. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh PT Vận hành
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 8. Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Nhân viên Văn thư - Lưu trữ, Chuyên viên lưu trữ văn thư, Archivist, Nhân viên thư viện, Thủ thư, Quản lý thư viện, Người giữ thư viện, Nhân viên văn thư, Librarian, Recorder
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 9. Trưởng Phòng Kiểm soát Kế toán Thuế
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 10. Kiểm Toán Viên Chính Trung tâm Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, CPA, ACCA
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 11. Chuyên viên Quản trị Dịch vụ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản trị dịch vụ, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Phân tích, tổng hợp, Xử lý sự cố
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 08/02/2022
 12. Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 13. Chuyên viên Quản trị Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 08/02/2022
 14. Chuyên viên phát triển FrontEnd - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 15. Chuyên viên phát triển BackEnd - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 16. Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 17. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng
  Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 08/02/2022
 18. Chuyên viên Tuyển dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 19. Chuyên viên Quản lý Đào tạo
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 20. Trưởng Phòng Chính sách Kế toán Thuế
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Kỹ năng hoạch định, quản lý, Điều hành và kiểm soát công việc, Phân tích rủi ro, Thuyết phuc, đàm phán, thương lượng, Đào tạo và phát triển nhân viên
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 21. Giám đốc Khối Marketing, truyền thông, thương hiệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giám d, Giám đốc Khối Marketing truyền thông thương hiệu
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 22. Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tài chính Quản trị, Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 23. Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 24. CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP , CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 25. CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC KHDNL CẤP 3
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 08/02/2022
 26. Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch và kiểm soát công việc, Đàm phán thuyết phục, Đánh giá, tổng hợp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 24/01/2022
 27. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Nam
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 24/01/2022
 28. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Hà Nam
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 24/01/2022
 29. Giám đốc Ban Chính sách Tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 24/01/2022
 30. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 24/01/2022
 31. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Chăm sóc bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 10
  Ngày đăng: 24/01/2022
 32. Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Lãnh đạo và quản lý, xây dựng và thực hiện kế hoạch, Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 24/01/2022
 33. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phân tích, xử lý dữ liệu tài chính, Tài chính đầu tư, Chịu áp lực công việc, Chuyên viên Phát triển Sản phẩm đầu tư bán lẻ
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 24/01/2022
 34. Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ -Dịch vụ Khách hàng, DVKH, Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ - Dịch vụ Khách hàng
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 24/01/2022
 35. Giám đốc Phòng giao dịch
  Nơi làm việc: Lào Cai, Quảng Ninh
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 24/01/2022
 36. Chuyên viên Thông tin Dữ liệu và Phân tích kinh doanh Cấp 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 24/01/2022
 37. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 24/01/2022
 38. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (HN/TP.HCM)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 24/01/2022
 39. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 24/01/2022
 40. Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Core
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tiếng Anh Giao tiếp, Lập kết hoạch và tổ chức công việc, Giao tiếp
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 24/01/2022
 41. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (HN/TPHCM)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Tư vấn bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp
  Số lượng tuyển: 60
  Ngày đăng: 24/01/2022
 42. Giám Đốc Ban Tư Vấn và Đầu Tư Tài Chính
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 24/01/2022
 43. Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tài chính Quản trị, Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 24/01/2022
 44. Chuyên viên quản lý thông tin nhân sự
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 21/01/2022
 45. Giao dịch viên (Khu vực miền Trung)
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Lâm Đồng
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm, Giao dịch viên CN Tiền Giang Lâm Đồng, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 18/01/2022
 46. Trợ lý chuyên môn Dự án Chiến lược
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 17/01/2022
 47. Giao dịch viên (Khu vực HN/TP.HCM)
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Kỹ năng: Tư vấn khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Xử lý tình huống
  Số lượng tuyển: 10
  Ngày đăng: 17/01/2022
 48. Trợ lý nhóm – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Trợ lý nhóm – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Trợ lý nhóm – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Trợ lý nhóm – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/01/2022
 49. Chuyên gia phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia phân tích tài chính - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/01/2022
 50. Chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên gia kỹ thuật - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng - Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/01/2022
 51. Chuyên gia Quản lý danh mục – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro (RSF)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý danh mục – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên viên Quản lý danh mục – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF, Chuyên gia Quản lý danh mục – Ban Quản lý quỹ chia sẻ rủi ro RSF
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 14/01/2022
 52. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Sóc Trăng
  Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 04/01/2022
 53. Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách KHDN
  Nơi làm việc: Cần Thơ
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 54. Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)
  Nơi làm việc: Tây Ninh, Long An, Sóc Trăng, Bình Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý các tình huống linh hoạt, Chịu được áp lực công việc, Làm việc độc lập/theo nhóm
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 55. Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Lào Cai, Sơn La, Bắc Ninh, Hải Dương
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 56. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tín dụng, Chịu áp lực công việc, Tư duy tốt, Xử lý các vấn đề phát sinh, Tổng hợp, phân tích
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 57. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Bình Phước
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 58. Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
  Nơi làm việc: Nam Định
  Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nhân sự
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 59. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, Kỹ năng quản lý
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 60. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau, Hưng Yên, Nam Định
  Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  Số lượng tuyển: 4
  Ngày đăng: 04/01/2022
 61. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)
  Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Nam, Đà Nẵng
  Kỹ năng: phát triển kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, giao tiếp, phân tích và đánh giá vấn đề
  Số lượng tuyển: 30
  Ngày đăng: 04/01/2022
 62. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)
  Nơi làm việc: Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
  Kỹ năng: Tìm kiếm khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao tiếp, Tư vấn bán hàng
  Số lượng tuyển: 20
  Ngày đăng: 04/01/2022
 63. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng - SHB Lào
  Nơi làm việc: Vientiane
  Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng DVKH
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 64. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào
  Nơi làm việc: Vientiane
  Kỹ năng: Tư duy phân tích, Trình bày, giao tiếp, Soạn thảo văn bản, Đàm phán, thuyết phục
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 65. Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 66. Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 67. Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ cấp 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ cấp
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 68. Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN, Chuyên viên Quản trị dữ liệu kinh doanh KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 69. Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên, Chuyên viên Quản trị nhân sự, Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 70. Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ (Dự án RLOS)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp , Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ - Dự án, Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ - Dự án R- LOS
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 04/01/2022
 71. Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng, Lập và thực hiện kế hoạch, Tư duy logic, Toeic 450-650 hoặc tương đương
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 72. Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 73. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP - SA hoặc cao hơn
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 74. Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Thành thạo các CSDL, Oracle, SQL Server, MySQL (cơ bản), DB2 (cơ bản), Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 75. Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 76. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dữ liệu
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Quản trị dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu, Data Governance, Data Quality, Data Management
  Số lượng tuyển: 3
  Ngày đăng: 04/01/2022
 77. Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 78. Chuyên viên phát triển CoreBank - Dự án nâng cấp CoreBanking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 79. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 80. Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp - Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 81. Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 82. Chuyên viên Công nghệ dự án Basel cấp 2
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 04/01/2022
 83. Chuyên viên giám sát tài chính
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 2
  Ngày đăng: 04/01/2022
 84. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng
  Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu, Sóc Trăng
  Kỹ năng:
  Số lượng tuyển: 1
  Ngày đăng: 15/12/2021

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: