Siêu thị CoopFood Tuyển dụng 11/2022

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN ĐẶT HÀNG TẬP TRUNG VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/12/2022

NHÂN VIÊN MARKETING VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 26/12/2022

NHÂN VIÊN MARKETING VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 26/12/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD KHU VỰC QUẬN 7, NHÀ BÈ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD KHU VỰC QUẬN 7, NHÀ BÈ
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 30/11/2022

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD KHU VỰC TPHCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/12/2022

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: