Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 04/2023

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ CO.OPFOOD (phụ trách Tổ chức cán bộ)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/05/2023
 2. Nhân viên tổ chức nhân sự Co.op Food ( phụ trách mảng Bảo Hiểm)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 16/05/2023
 3. NHÂN VIÊN NHƯỢNG QUYỀN - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ 31/05/2023
 4. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CONCEPT - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ 31/05/2023
 5. NHÂN VIÊN MARKETING VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/05/2023
 6. NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ 30/04/2023
 7. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ LAYOUT - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 09/12/2023
 8. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/12/2023
 9. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 06/11/2023
 10. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 30/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: