Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 06/2023

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/07/2023
 2. NHÂN VIÊN GIÁM SÁT XÂY DỰNG
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 10,500,000 VNĐ 30/06/2023
 3. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/06/2023
 4. NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ 30/06/2023
 5. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CONCEPT - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ 23/06/2023
 6. NHÂN VIÊN MARKETING VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/06/2023
 7. NHÓM TRƯỞNG AN NINH - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ 24/07/2023
 8. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD KHU VỰC HÀ NỘI
  Hà Nội 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 9. NV BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD KHU VỰC HÀ NỘI
  Hà Nội 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 10. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/12/2023
 11. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 06/11/2023
 12. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 30/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: