Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 7/2023

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 7/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN MARKETING VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/08/2023
 2. CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD KHU VỰC THỐT NỐT
  Cần Thơ 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ 31/07/2023
 3. NHÂN VIÊN ĐẶT HÀNG TẬP TRUNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/07/2023
 4. NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ 31/08/2023
 5. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/07/2023
 6. TỔ TRƯỞNG KẾ TOÁN
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 7. CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ 31/07/2023
 8. NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 9. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/10/2023
 10. NHÓM TRƯỞNG AN NINH - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ 24/07/2023
 11. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/12/2023
 12. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 06/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: