Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 8/2023

Cửa hàng CoopFood Tuyển dụng:

Siêu thị CoopFood Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ 30/08/2023
 2. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/08/2023
 3. NHÂN VIÊN GIÁM SÁT XÂY DỰNG
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 10,500,000 VNĐ 31/08/2023
 4. CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
  Bình Dương 12,000,000 - 14,000,000 VNĐ 31/08/2023
 5. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/10/2023
 6. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KHU VỰC HCM
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/12/2023
 7. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 06/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: