Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 02/2023

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 28/02/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,300,000 - 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 28/02/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 28/02/2023

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/03/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG - QUẬN 2
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 28/02/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 28/02/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 01/02/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART-CM XA LỘ HÀ NỘI
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BIÊN HÒA
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương:Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/04/2023

NHÓM TRƯỞNG MARKETING CO.OPMART BIÊN HÒA
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương:Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/04/2023

NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART BIÊN HÒA
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Mức lương:Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 30/04/2023

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART QUANG TRUNG (GÒ VẤP)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Mức lương:4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CẦN GIUỘC (LONG AN)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương:Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/01/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART CẦN GIUỘC (LONG AN)
-Nơi làm việc: Long An
-Mức lương:Lương thỏa thuận
-Hạn nộp: 31/01/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: