Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 04/2023

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2 CŨ)
Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
Hồ Chí Minh 5,800,000 - 6,800,000 VNĐ 30/06/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART PHAN VĂN HỚN - QUẬN 12
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/05/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CHÂU THÀNH TÂY NINH
Tây Ninh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART QUẢNG BÌNH
Quảng Bình 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/05/2023

ĐẦU BẾP CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART (NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CẦN GIỜ
Hồ Chí Minh 5,200,000 - 6,000,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
Hồ Chí Minh 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART RẠCH MIỄU (PHÚ NHUẬN)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART RẠCH MIÊU (PHÚ NHUẬN)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART QUANG TRUNG (GÒ VẤP)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH KHO THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG BÌNH DƯƠNG
Bình Dương 7 - 8 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART VĨNH LỘC B (BÌNH CHÁNH)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART NHIÊU LỘC (QUẬN 3)
Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART NHIÊU LỘC (QUẬN 3)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART NHIÊU LỘC (QUẬN 3)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CHU VĂN AN (QUẬN BÌNH THẠNH)
Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CHU VĂN AN (QUẬN BÌNH THẠNH)
Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 31/05/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 01/05/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (QUẬN 3)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (QUẬN 3)
Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART QUANG TRUNG
Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART VĨNH LỘC B (BÌNH CHÁNH)
Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART THẮNG LỢI (TRƯỜNG CHINH - TÂN PHÚ)
Hồ Chí Minh 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART HIỆP THÀNH (QUẬN 12)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART HIỆP THÀNH (QUẬN 12)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI (THỦ ĐỨC)
Hồ Chí Minh 5,800,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART BIÊN HÒA (ĐỒNG NAI)
Đồng Nai 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BIÊN HÒA (ĐỒNG NAI)
Đồng Nai 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2)
Hồ Chí Minh 5,700,000 - 6,700,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART PHÚ LÂM (QUẬN 6)
Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 30/04/2023

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BIÊN HÒA
Đồng Nai Lương thỏa thuận 30/04/2023

NHÓM TRƯỞNG MARKETING CO.OPMART BIÊN HÒA
Đồng Nai Lương thỏa thuận 30/04/2023

NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART BIÊN HÒA
Đồng Nai Lương thỏa thuận 30/04/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: