Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 06/2023

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • GIÁM SÁT KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - THỦ QUỸ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KỸ THUẬT CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THỦ KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TÂN
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
  Bình Thuận 4,900,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • ĐẦU BẾP CO.OPMART PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
  Bình Thuận 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 10/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
  Hồ Chí Minh 5,800,000 - 6,800,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - THỦ QUỸ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • THỦ KHO CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KỸ THUẬT CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • GIÁM SÁT KHO CO.OPMART CHỢ MỚI AN GIANG
  An Giang 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang 5,500,000 - 0 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
  Bình Thuận 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART RẠCH MIỄU (PHÚ NHUẬN)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023

YÊU CẦU

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: [ungtuyen url="https://tuyendung.saigonco-op.com.vn/tim-viec-lam/vi?dep=5897" content="Tuyendung.saigonco-op.com.vn"]

1 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Lê Hữu Nhân
Lê Hữu Nhân
11 tháng trước

Xin ứng tuyển nhân viên bảo vệ coopmart tại chợ mới hình thách ứng tuyển như thế nào? Cám ơn!