Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 06/2023

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • GIÁM SÁT KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - THỦ QUỸ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KỸ THUẬT CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THỦ KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỜNG BẢO VỆ CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART (CÁI BÈ - TIỀN GIANG)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TÂN
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
  Bình Thuận 4,900,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • ĐẦU BẾP CO.OPMART PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
  Bình Thuận 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 10/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN)
  Hồ Chí Minh 5,800,000 - 6,800,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - THỦ QUỸ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • THỦ KHO CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • TỔ TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • NHÓM TRƯỞNG KỸ THUẬT CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Cạnh Tranh 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang Lương thỏa thuận 30/06/2023
 • GIÁM SÁT KHO CO.OPMART CHỢ MỚI AN GIANG
  An Giang 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  An Giang 5,500,000 - 0 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
  Bình Thuận 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART PHAN VĂN TRỊ (GÒ VẤP)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART RẠCH MIỄU (PHÚ NHUẬN)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 30/06/2023

YÊU CẦU

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: [ungtuyen url="https://tuyendung.saigonco-op.com.vn/tim-viec-lam/vi?dep=5897" content="Tuyendung.saigonco-op.com.vn"]

1 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Lê Hữu Nhân
Lê Hữu Nhân
7 tháng trước

Xin ứng tuyển nhân viên bảo vệ coopmart tại chợ mới hình thách ứng tuyển như thế nào? Cám ơn!