Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 10/2023

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng:

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART - CM ĐỒNG PHÚ
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 2. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART BÌNH TRIỆU(THỦ ĐỨC)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,400,000 VNĐ 21/10/2023
 3. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART HẬU GIANG (QUẬN 6)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/10/2023
 4. NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART - RẠCH MIỄU (PHÚ NHUẬN)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/10/2023
 5. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART - RẠCH MIỄU (PHÚ NHUẬN)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/10/2023
 6. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART - RẠCH MIỄU (PHÚ NHUẬN)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/10/2023
 7. NHÂN VIÊN THỦ QUỸ CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/10/2023
 8. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART (BÌNH TRIỆU)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 19/10/2023
 9. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART (BÌNH TRIỆU)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 19/10/2023
 10. NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART BÌNH TRIỆU( THỦ ĐƯC)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 19/10/2023
 11. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG - QUẬN 2
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ 30/11/2023
 12. NHÂN VIÊN BẢO VỆ - CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 20/10/2023
 13. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/10/2023
 14. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART QUẢNG BÌNH
  - Nơi làm việc: Quảng Bình 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ 20/10/2023
 15. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART NHIÊU LỘC (QUẬN 3)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 12/12/2023
 16. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART TRẢNG BÀNG (TÂY NINH)
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 17. ĐẦU BẾP CO.OPMART VỊ THANH (HẬU GIANG)
  - Nơi làm việc: Hậu Giang 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 09/12/2023
 18. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG ( HOÀNG MAI-HÀ ĐÔNG)
  - Nơi làm việc: Hà Nội 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/10/2023
 19. NHÂN VIÊN MARKETING - CÔNG TY MARFOUR (QUẬN HÀ ĐÔNG)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 20. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART GOLDENSILK (QUẬN HOÀNG MAI)
  - Nơi làm việc: Hà Nội 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/10/2023
 21. NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART VỊ THANH (HẬU GIANG)
  - Nơi làm việc: Hậu Giang Lương thỏa thuận 31/12/2023
 22. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI - AN GIANG
  - Nơi làm việc: An Giang
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 23. NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/10/2023
 24. NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/10/2023
 25. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/10/2023
 26. NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/10/2023
 27. NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/10/2023
 28. GIÁM SÁT KHO CO.OPMART CAO THẮNG
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/10/2023
 29. NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART LAGI (BÌNH THUẬN)
  - Nơi làm việc: Bình Thuận 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ 31/10/2023
 30. NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART (CO.OPMART BIÊN HÒA)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ 25/10/2023
 31. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BIÊN HÒA
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ 31/10/2023
 32. NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART (CO.OPMART BIÊN HÒA)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 25/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: