SUN GROUP Tuyển dụng Tháng 07/2023

SUN GROUP Tuyển dụng:

SUN GROUP Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Sun World Hòn Thơm (Phú Quốc) - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2023
 2. Chuyên viên Chính Thanh tra Nội chính - Kinh doanh
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
 3. [Hà Nội] Nhân viên An ninh Nội bộ Tập đoàn
  Lương: 9,000,000 — 13,000,000 VNĐ
  Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2023
 4. [TUYỂN GẤP] Cộng Tác Viên Hành Chính - Lễ Tân
  Lương: 4,000,000 — 5,000,000 VNĐ
  Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2023
 5. Sun World Group - Chuyên viên Tài chính
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2023
 6. EVENT MANAGER
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 11/08/2023
 7. Chuyên viên Thiết kế Sự kiện
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 11/08/2023
 8. Sun World Hòn Thơm - Quản lý nghệ sỹ
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2023
 9. Sun World Hòn Thơm - Trợ lý Sân khấu
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2023
 10. [ĐÀ NẴNG] Chuyên viên Chính/Chuyên viên Thiết kế Quy hoạch
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 09/08/2023
 11. Chuyên viên Kế toán thanh toán (Dự án Bệnh viện)
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 09/08/2023
 12. Sun World Ba Na Hills - Nhân viên kỹ thuật điện
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2023
 13. Tuyển dụng Chuyên viên Biên tập - Phòng SX Phim
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 12/08/2023
 14. Sun World Ba Na Hills - Customer Care Staff
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023
 15. Sun World Ba Na Hills - Bar Manager
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
 16. Sun World Group - Chuyên viên Kinh doanh
  Lương: 12,000,000 — 20,000,000 VNĐ
  Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2023
 17. Sun World Ba Na Hills – Trưởng xưởng xúc xích
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
 18. SW BANAHILLS - TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2023
 19. Sun World Hòn Thơm - Chuyên viên Hậu trường
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023
 20. Sun World Hòn Thơm - Kỹ thuật Đạo cụ
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023
 21. Sun World Hòn Thơm - Chuyên viên Thay đồ
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023
 22. Sun World Hòn Thơm - Chuyên viên May và chỉnh sửa phục trang
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023
 23. Chuyên viên Nguồn vốn
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
 24. Sun World Hòn Thơm - Nhân viên Kỹ thuật vận hành show (Audio, Video, Lighting, and Effects)
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2023
 25. Quản lý Kế toán Thuế Tập đoàn
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
 26. Sun World Ba Na Hills - Chuyên viên/Nhân viên kỹ thuật cơ khí
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
 27. Chuyên viên Vốn tín dụng Tập đoàn
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
 28. SUN WORLD BANAHILLS - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
  Lương: Thỏa thuận
  Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :