ACB

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân – KV Đông Nam Bộ

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước

Giao Dịch Viên – KV Đông Nam Bộ

Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai