Bách Hóa Xanh

Nhân viên Bán Hàng

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Vũng Tàu, An Giang

Nhân viên Bảo vệ

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Vũng Tàu, An Giang

Bách Hóa Xanh Cần Thơ Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ

Bách Hóa Xanh Long An Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên Thu Ngân

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Vũng Tàu, An Giang

Bách Hóa Xanh Bình Dương Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ

Bách Hóa Xanh Bến Tre Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ

Bách Hóa Xanh Bình Phước Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ

Bách Hóa Xanh Tiền Giang Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ

Bách Hóa Xanh TPHCM Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ