Tuyển Kỹ sư Điện Tử

Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đà Nẵng