Tag: Việc làm Quận 2

Nhân viên Tín dụng

Ngân hàng Vietcombank
- Làm việc tại: An Giang, Bắc Sài Gòn, Bến Thành, Bình Tây, Bình Thuận, Cần Thơ, DakLak, Đồng Nai, Nam Sài Gòn, Phú Thọ, Tân Bình, Tân Định, Tây Đô, Tiền Giang, Vũng Tàu, Bến Tre, Quận 2, Quận 9

Nhà Tuyển dụng nổi bật: