TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Phần mềm (40001157)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Giám đốc Techcombank (40000882)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - SME (40000899)
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000980)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM: Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Kỹ sư Cloud
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Giám đốc cao cấp Phát triển giải pháp thẻ tín dụng (40001459)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Khách hàng Doanh nghiệp - USME (40000902)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

KV HCM - Chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp (RM SME)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Xử lý Tín dụng (40000108)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu, VN

Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (0344)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Phát triển Giải pháp (40000660)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Giám đốc phân khúc khách hàng và CVP (40000238)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Cao cấp Quan hệ Hợp tác Đối tác (40000626)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn
- Nơi làm việc: VN

Khối Ngân hàng bán buôn - Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực kinh tế
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (40000044)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: