TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 2. Chuyên viên Cao cấp Tiếp thị Bán lẻ (0079)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 3. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ (0383)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 4. Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 5. Giám đốc Tiếp thị Bán lẻ (0077)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 6. Giám đốPhát triển Giải pháp (0211)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 7. Quản trị viên tập sự (1698)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 8. Chuyên gia Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 9. Kỹ sư Front End (0389)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 10. Kỹ sư Front End (0389)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 11. Thực tập sinh (1685)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 12. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 13. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên gia Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 14. Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 15. Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 16. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Kinh doanh thế chấp nhà dự án liên kết với TCB)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 17. CHUYÊN GIA BẢO HIỂM (TIS)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 18. Bình Dương - Giám đốc Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Bình Dương, VN
 19. Kỹ sư Cao cấp Front End (0387)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 20. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 21. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 22. Giám đốc Tư vấn Hoạt động Nhân sự (0524)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 23. Quản lý Quan hệ Khách hàng - USME (0658)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 24. z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 25. z_Kỹ sư Cloud
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 26. Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 27. Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) 1
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 28. Chuyên gia Quản lý Tài năng 1
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 29. Chuyên viên cao cấp phân tích rủi ro Tài sản bảo đảm theo ngành
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 30. Trưởng nhóm Dịch vụ Hệ thống (0401)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 31. Kỹ sư Cao cấp Back End (0388)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 32. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 33. Giám đốc Khoa học Dữ liệu (0828)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 34. Thực tập sinh (1685)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
 35. Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành Chứng khoán (1178)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
 36. Giám đốc Cao cấp Khoa học Sáng tạo và AI Lab (0827)
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

techcombank 12
guest
0 Bình Luận