TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Vùng 7 * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp QTRR gian lận và Tội phạm tài chính (40000784) * Risk Management Division
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Quản trị rủi ro

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tài sản Bảo đảm (0986) * Risk Management Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Quản trị rủi ro

z_Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME (RM SME) * Khối Tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng doanh nghiệp

Kỹ sư Cao cấp Dữ liệu (0809) * Khối Dữ liệu và Phân tích
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Các lĩnh vực khác

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405) * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên gia Đảm bảo doanh nghiệp (40000172) * Corporate Affairs Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Quản trị ngân hàng

Chuyên gia Thiết kế và Quản trị Quy trình (40000127) * Operations Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Vận hành

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (40000033) * Research And Development
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Dữ liệu & Phân tích

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hệ thống tài chính (40000346) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Chuyên gia Cao cấp Thiết kế và Quản trị Quy trình (40000126) * Operations Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Quản lý chuyển đổi

Chuyên gia phân tích kinh doanh (40000306) * Treasury And Financial Management
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng *
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán buôn

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Cao cấp Quản lý giá trị và Gắn kết khách hàng (40000229) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Tài chính doanh nghiệp (40000336) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Quản lý Cao cấp Chính sách tài chính (40000276) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Chuyên gia Phân tích dữ liệu kinh doanh (40000050) * Data And Analytics Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Dữ liệu & Phân tích

Chuyên gia Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (40000574) * Marketing Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Marketing

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Cao cấp Đảm bảo Trải nghiệm Khách hàng (40001051) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Tuân thủ và Đảm bảo (40001361) * Global Transaction Services Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Pháp chế & Tuân thủ

Chuyên viên Cao cấp Hoạch định chất lượng công nghệ (40001138) * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên viên Xử lý Tín dụng (40000108) * Operations Division
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Vận hành

Hội sở HCM - Nhân viên tư vấn và triển khai đào tạo * Human Resources Management
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Nhân sự

Cố vấn Phân tích kinh doanh (40001163) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy) * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM) * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Ngân sách và kế hoạch tài chính (40000321) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Quản lý Hỗ trợ Phê duyệt Tín dụng (40000755) * Risk Management Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Quản trị rủi ro

Chuyên gia Đảm bảo Tuân thủ và Rủi ro Hoạt động (40000830) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Quản lý quan hệ khách hàng (1034) * Khối ngân hàng bán buôn
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng doanh nghiệp

Kiến trúc sư giải pháp (40001088) * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410) * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Dịch vụ khách hàng

Chuyên gia Bảo hiểm (0344) * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên khách hàng cá nhân * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Bảo hiểm * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Sản phẩm và Giải pháp (40000646) * Global Transaction Services Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng giao dịch

Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn *
- Nơi làm việc: VN
- Lĩnh vực:

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính (40000375) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2 *
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Khối Ngân hàng bán buôn - Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực kinh tế * WHOLESALE BANKING DIVISION
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán buôn

Chuyên gia Quản lý Tài sản và Nợ phải trả (40000369) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Chuyên gia Bảo hiểm * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 2 *
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức) * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh và Phân tích Hiệu quả (40000933) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp An ninh Thông tin (0436) * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hiệu quả Kinh doanh (40000942) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Dữ liệu & Phân tích

Chuyên gia Hoạch định Chiến lược Ngân hàng * Khối Chiến lược và Phát triển Ngân hàng
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Chiến lược & phát triển ngân hàng

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1 * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên gia Thẩm định tín dụng Ngân hàng bán buôn và phân khúc MM/USME (40000736) * Risk Management Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Quản trị rủi ro

Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự * Công ty TNHH MTV AMC
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Quản lý tài sản

Chuyên gia Cố vấn pháp lý (40000541) * Corporate Affairs Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Pháp chế & Tuân thủ

Chuyên gia Cao cấp Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (40000573) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Tư vấn hoạt động nhân sự (40000427) * Human Resources Management
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Nhân sự

Chuyên viên Cao cấp phân tích kinh doanh (40000307) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Chuyên viên Cao cấp Quản lý chi phí (40000316) * Human Resources Management
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) 1 * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000980) * GLOBAL TRANSACTION SERVICES DIVISION
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng doanh nghiệp

Chuyên gia Quản lý Chi phí (40000315) * Finance & Planning Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Tài chính

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (40000033) * Research And Development
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Dữ liệu & Phân tích

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ (40000043) * Technology
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Dữ liệu & Phân tích

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Phần mềm (40001157) * Technology
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên gia Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000979) * GLOBAL TRANSACTION SERVICES DIVISION
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng giao dịch

Quản lý Dự án CNTT (1462) * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Vùng 7 * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên gia Lĩnh vực kinh tế (40000235) * Wholesale Banking Division
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Chiến lược & phát triển ngân hàng

Chuyên gia Cao cấp Phân khúc khách hàng và CVP (40000240) * Retail Banking Group
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Quận 1 - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

z_Kỹ sư Cloud * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng * Khối công nghệ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Ngân hàng bán lẻ

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1 * Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN
- Lĩnh vực: Dịch vụ khách hàng

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: