TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. Giám đốc Techcombank (40000882) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
  2. z_Kỹ sư Cloud Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
  3. z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
  4. Giám đốc Cao cấp Hoạch định và Quản trị chiến lược (40001073) Corporate Strategy & Transformation TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Chiến lược & phát triển ngân hàng
  5. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  6. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  7. Giám đốc Quan hệ khách hàng (40000958) Wholesale Banking Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
  8. Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán buôn
  9. Chuyên gia Thu hồi nợ trực tiếp (40001399) Operations Division TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Thu hồi nợ
  10. Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy) Khối Ngân hàng Bán lẻ Đồng Nai, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: