TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn (Thanh toán quốc tế)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở HCM - Nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ Nhân sự
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tín dụng - MM và USME (40000630)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Tân Bình - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: VN

Kiến trúc sư giải pháp (40001088)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Khách hàng Cá nhân (40001002)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Hội sở HCM - Chuyên gia Tư vấn Triển khai Đào tạo
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Quan hệ khách hàng (40000958)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Khách hàng Doanh nghiệp - USME (40000902)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hệ thống tài chính (40000346)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp phân tích kinh doanh (40000307)
- Nơi làm việc: VN

Giám đốc Chi nhánh Techcombank (40000881)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Kỹ sư Cloud
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý chi phí (40000316)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Hội sở HCM - Chuyên viên Cao cấp Am hiểu Khách hàng Doanh nghiệp SME
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (0344)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (0338)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Hội sở HCM - Chuyên gia Phát triển Năng lực Lãnh đạo
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân 1
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Tuyển dụng (0536)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Kiến trúc sư Tích hợp (0361)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Kiến trúc sư Doanh nghiệp (0364)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giao dịch viên (40000265)
- Nơi làm việc: VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Bình Thạnh - Chuyên viên Quản lý Danh mục Khách hàng - KHDN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Vùng 7
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Vùng 7
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm - Vùng 7
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Vùng 7
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Thẩm định tín dụng Ngân hàng bán buôn và phân khúc MM/USME (40000736)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME (RM SME)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Thiết kế và Quản trị Quy trình (40000127)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

- Nơi làm việc:

Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1 1
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Quản lý Hạ tầng Công nghệ (40001130)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Tài chính (40000352)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tài sản và Nợ phải trả (40000370)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Giám sát Rủi ro Hoạt động và Tuân thủ (1428)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Tư vấn phát hành (1112)
- Nơi làm việc: VN

Chuyên viên cao cấp nghiệp vụ chứng khoán
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Tư vấn phát hành (1111)
- Nơi làm việc: VN

Chuyên viên Cao cấp Hoạch định chất lượng công nghệ (40001138)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên gia Bảo hiểm (TIS)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
- Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

Quận 4, 8, 7, Nhà Bè - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân (cho vay TSĐB)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quản lý quan hệ khách hàng (1034)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn
- Nơi làm việc: VN

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (0344)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Khối Ngân hàng bán buôn - Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực kinh tế
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp QTRR công nghệ và nền tảng số (40000876)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (40000033)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên gia Bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn (40001029)
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quản lý Dự án CNTT (1462)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp An ninh Thông tin (0436)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Kỹ sư Cao cấp Dữ liệu (0809)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Bình Dương - Giám đốc Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) 1
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

CHUYÊN GIA BẢO HIỂM (TIS)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp DevSecOps (40001147)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Hoạch định chất lượng công nghệ (40001139)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: