TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Khối Ngân hàng bán buôn - Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực kinh tế
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 3
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giao dịch viên (40000265)
-Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Quản lý Thay đổi Công nghệ (0464)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Bảo hiểm
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Kiến trúc sư Doanh nghiệp (40001081)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Phần mềm (40001157)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Kinh doanh Trái phiếu (40000405)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
-Nơi làm việc: Phú Thọ, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh và Phân tích Hiệu quả (40000933)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Tuyển dụng (0536)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp An ninh Thông tin (0436)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Phân tích dữ liệu kinh doanh (40000052)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Tài chính (40000352)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Sản phẩm và Giải pháp (40000646)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Văn hóa Tổ chức và Trải nghiệm Nhân viên (40000507)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) 1
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Hoạch định chất lượng công nghệ (40001139)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp DevSecOps (40001147)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000980)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Báo cáo tài chính (40000285)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tín dụng - MM và USME (40000630)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Giám đốc Quan hệ khách hàng (40000958)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Kiến trúc sư giải pháp (40001088)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Khách hàng Doanh nghiệp - USME (40000902)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM: Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Quản lý và Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp (40000248)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hệ thống tài chính (40000346)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên phát triển phần mềm (40001158)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Sản phẩm Tài chính
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp phân tích kinh doanh (40000307)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Chính sách Rủi ro và Quản trị (40000862)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Kế toán thanh toán (40000291)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Kỹ sư Cloud
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (0338)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (0344)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân 1
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Giao dịch viên (40000265)
-Nơi làm việc: VN

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Giám đốc Cao cấp Khoa học Sáng tạo và AI Lab (0827)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Kiến trúc sư Doanh nghiệp (0364)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (40000653)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Bình Thạnh - Chuyên viên Quản lý Danh mục Khách hàng - KHDN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Báo cáo tài chính (40000285)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

[HCM - Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức] - Chuyên gia Bảo hiểm
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên gia Bảo hiểm - Vùng 7
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Vùng 7
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Thẩm định tín dụng Ngân hàng bán buôn và phân khúc MM/USME (40000736)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Vùng 7
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1 1
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

z_Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME (RM SME)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000979)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Hoạch định chất lượng công nghệ (40001138)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Xử lý Tín dụng (40000108)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở HCM - Nhân viên tư vấn và triển khai đào tạo
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
-Nơi làm việc: Đồng Nai, VN

Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu, VN

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - SME (40000899)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Quản lý quan hệ khách hàng (1034)
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, VN

Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold
-Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên gia Bảo hiểm
-Nơi làm việc: TP. Cần Thơ, VN

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold
-Nơi làm việc: Bình Dương, VN

Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn
-Nơi làm việc: VN

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

Chuyên gia Bảo hiểm (0344)
-Nơi làm việc: TP. Hà Nội, VN

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: