TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
 • Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân 1 Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (0338) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Bảo hiểm (0344) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Bảo hiểm (40000653) TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 • Giao dịch viên (40000265) VN
 • Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Bảo hiểm (40000653) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  Giám đốc Cao cấp Khoa học Sáng tạo và AI Lab (0827) Khối Dữ liệu và Phân tích TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Dữ liệu & Phân tích
 • Chuyên gia Tư vấn Triển khai Đào tạo (40000476) Human Resources Management TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Nhân sự
 • [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • [HCM - Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức] - Chuyên gia Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Bình Thạnh - Chuyên viên Quản lý Danh mục Khách hàng - KHDN Business Banking Division TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng doanh nghiệp
 • Chuyên gia Tuyển dụng (40000498) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Nhân sự
 • Chuyên viên Tiếp thị Kỹ thuật số (40000585) TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Marketing
 • Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Vùng 7 Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Vùng 7 Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  Chuyên viên Cao cấp QTRR gian lận và Tội phạm tài chính (40000784) Risk Management Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Quản trị rủi ro
 • Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1 1 Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên gia Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000979) GLOBAL TRANSACTION SERVICES DIVISION TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng giao dịch
 • z_Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME (RM SME) Khối Tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 • Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) Retail Banking Group TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Dịch vụ Văn phòng (40000706) Operations Division TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Vận hành
 • Chuyên gia Thiết kế và Quản trị Quy trình (40000127) Operations Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Vận hành
 • Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán buôn
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý chi phí (40000316) Khối tài chính kế hoạch TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Tài chính
  Chuyên viên Cao cấp Tài chính doanh nghiệp (40000336) Finance & Planning Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Tài chính
 • Chuyên viên Cao cấp phân tích kinh doanh (40000307) Finance & Planning Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Tài chính
 • Chuyên viên Cao cấp Phân tích dữ liệu kinh doanh (40000051) Data And Analytics Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
 • Chuyên gia Phân tích dữ liệu kinh doanh (40000050) Data And Analytics Division TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Dữ liệu & Phân tích
 • Chuyên viên Cao cấp Phân tích dữ liệu (40000032) Data And Analytics Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
 • Chuyên viên Xử lý Tín dụng (40000108) Operations Division TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Vận hành
 • Hội sở HCM - Nhân viên tư vấn và triển khai đào tạo Human Resources Management TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Nhân sự
 • Chuyên viên Cao cấp Hoạch định chất lượng công nghệ (40001138) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hệ thống tài chính (40000346) Finance & Planning Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Tài chính
 • Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy) Khối Ngân hàng Bán lẻ Đồng Nai, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Sản phẩm Vay Hợp vốn Khối ngân hàng giao dịch toàn cầu TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng giao dịch
 • Giám đốc Chi nhánh Techcombank (40000881) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
 • Hội sở, Quận 1, 2, 3, Phú Nhuận - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - SME (40000899) Business Banking Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 • Chuyên viên Cao cấp Tuyển dụng (40000499) TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Nhân sự
 • Chuyên gia Sản phẩm và Giải pháp (40000646) GLOBAL TRANSACTION SERVICES DIVISION TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng giao dịch
 • Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Quản lý quan hệ khách hàng (1034) Khối ngân hàng bán buôn TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) Retail Banking Group TP. Hồ Chí Minh, VN Mới tốt nghiệp Ngân hàng bán lẻ
  Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn VN
 • Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ Bình Dương, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Bảo hiểm (0344) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (0343) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
  Khối Ngân hàng bán buôn - Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực kinh tế WHOLESALE BANKING DIVISION TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán buôn
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) 3 TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2 TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Giao dịch viên (40000265) Bình Dương, VN Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng
 • Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Kinh doanh Trái phiếu (40000405) Global Transaction Services Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng giao dịch
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) Retail Banking Group Phú Thọ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Bảo hiểm (40000653) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 • Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh và Phân tích Hiệu quả (40000933) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Tuyển dụng (0536) Khối quản trị nguồn nhân lực TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Nhân sự
 • Chuyên viên Phân tích dữ liệu kinh doanh (40000052) Data And Analytics Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
 • Chuyên viên thu nợ tín chấp tập sự Công ty TNHH MTV AMC TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Quản lý tài sản
  Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1 Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên gia Văn hóa Tổ chức và Trải nghiệm Nhân viên (40000507) Human Resources Management TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Nhân sự
 • Chuyên gia Sản phẩm và Giải pháp (40000646) Global Transaction Services Division TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng giao dịch
 • Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (0445) 1 Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên viên Hoạch định chất lượng công nghệ (40001139) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên viên Cao cấp DevSecOps (40001147) Khối công nghệ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Công nghệ
 • Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000980) GLOBAL TRANSACTION SERVICES DIVISION TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 • Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tín dụng - MM và USME (40000630) Khối Khách hàng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
  [HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Giám đốc Quan hệ khách hàng (40000958) Khối ngân hàng bán buôn TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán buôn
 • Chuyên gia Khách hàng Doanh nghiệp - USME (40000902) Khối Khách hàng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng doanh nghiệp
 • [HCM: Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • Chuyên gia Quản lý và Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp (40000248) Global Transaction Services Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 • Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) Technology TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên viên phát triển phần mềm (40001158) Technology TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 • Chuyên gia Sản phẩm Tài chính Retail Business TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Chứng khoán
 • Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
  Chuyên viên Cao cấp Chính sách Rủi ro và Quản trị (40000862) Risk Management Division TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Quản trị rủi ro
 • Chuyên viên Kế toán thanh toán (40000291) Finance & Planning Division TP. Hà Nội, VN Mới tốt nghiệp Tài chính
 • Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 • z_Kỹ sư Cloud Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 • z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: