TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

TECHCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) Retail Banking Group Tiền Giang, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 2. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 3. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp - Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 4. Chuyên gia cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp - USME (40000901) Business Banking Division TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng doanh nghiệp
 5. Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 6. Chuyên gia cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng Cao cấp (40001425) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 7. Giám đốc Techcombank (40000882) Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
 8. Chuyên gia Bảo hiểm (40000653) Retail Banking Group TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 9. Quận 2,9, Bình Thạnh, Thủ Đức - Giao dịch viên Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 10. [HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 11. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 12. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) Retail Banking Group Hưng Yên, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 13. z_Kỹ sư Cloud Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 14. z_Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 15. Chuyên gia Khách hàng Doanh nghiệp - USME (40000902) Khối Khách hàng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng doanh nghiệp
 16. Giám đốc Cao cấp Hoạch định và Quản trị chiến lược (40001073) Corporate Strategy & Transformation TP. Hà Nội, VN Quản lý cấp cao Chiến lược & phát triển ngân hàng
 17. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (40000033) Research And Development TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Dữ liệu & Phân tích
 18. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên gia Bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 19. [HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 20. Chuyên viên Cao cấp Quản trị nợ (40001208) Secured Collection (South) TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Thu hồi nợ
 21. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold (40000966) Retail Banking Group Quảng Ninh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 22. KV Hồ Chí Minh - Giám đốc Chi nhánh Techcombank Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Quản lý cấp trung Ngân hàng bán lẻ
 23. Hội sở HCM - Giám đốc Quan hệ khách hàng TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng bán buôn
 24. Chuyên gia Bảo hiểm (40000653) Retail Banking Group TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Bảo hiểm
 25. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) 2 TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 26. Chuyên gia cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp - USME (40000901) Business Banking Division TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng doanh nghiệp
 27. Chuyên gia Quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp - USME (40000902) Business Banking Division TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Ngân hàng doanh nghiệp
 28. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007) Khối Ngân hàng Bán lẻ Gia Lai, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 29. Chuyên gia Am hiểu Khách hàng (40000217) Business Banking Division TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên gia Các lĩnh vực khác
 30. Vũng Tàu - Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, VN Chuyên gia Ngân hàng bán lẻ
 31. Long Thành, Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân RBO (tư vấn, bán tại quầy) Khối Ngân hàng Bán lẻ Đồng Nai, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 32. Quản lý quan hệ khách hàng (1034) Khối ngân hàng bán buôn TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng doanh nghiệp
 33. Chuyên gia Thu hồi nợ trực tiếp (40001399) Operations Division TP. Hà Nội, VN Chuyên gia Thu hồi nợ
 34. Quận Bình Thạnh, Quận 2, 9, Thủ Đức - Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 35. Chuyên viên cao cấp Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 36. Chuyên gia Bảo hiểm Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 37. Hội sở HCM - Chuyên viên Vận hành Giao dịch Ngân hàng Bán buôn VN
 38. Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410) Khối công nghệ TP. Hà Nội, VN Chuyên viên Công nghệ
 39. Bình Dương - Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold Khối Ngân hàng Bán lẻ Bình Dương, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 40. Chuyên viên khách hàng cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ TP. Cần Thơ, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 41. [Bình Dương, Đồng Nai]-Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Gold TP. Hồ Chí Minh, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 42. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) Retail Banking Group Kiên Giang, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ
 43. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân (40001006) Retail Banking Group Long An, VN Chuyên viên Ngân hàng bán lẻ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: