TECHCOMBANK Tuyển dụng

techcombank-logoNgân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

TECHCOMBANK

www.techcombank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 10/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng:

1. Giám Đốc quan hệ hợp tác đổi tác – Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

2. Chuyên gia quản trị dự án – Khối Dịch Vụ Ngân Hàng & Tài Chính Cá Nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

3. Giám đốc Văn phòng chuyển đổi – Khối Dịch Vụ Ngân Hàng và Tài Chính Cá Nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

4. Hà Nội – Giao dịch viên cao cấp
-Nơi làm việc: Hà Nội

5. Hà Nội – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng ưu tiên
-Nơi làm việc: Hà Nội

6. Hà Nội – Chuyên viên (cao cấp) Quan hệ Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

7. Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ E-Bank
-Nơi làm việc: Hà Nội

8. CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN
-Nơi làm việc: Bình Phước

9. CV quản lý tiền tệ & tài trợ thương mại
-Nơi làm việc: Bình Phước

10. Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Bình Phước)
-Nơi làm việc: Bình Phước

11. Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân (Đồng Nai, Long Thành)
-Nơi làm việc: Đồng Nai

12. Chuyên viên Quản lý dịch vụ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

13. Chuyên viên Thanh toán Trong nước
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

14. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

15. Thực tập sinh Quản lý Tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

16. CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH CHI NHÁNH MIỀN NAM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

17. Giám đốc Truyền thông nội bộ & Văn hóa tổ chức
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

18. Research Manager
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

19. Marketing Creative Director
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

20. Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

21. Hà Nội – Giao dịch viên cao cấp
-Nơi làm việc: Hà Nội

22. Hà Nội – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng ưu tiên
-Nơi làm việc: Hà Nội

23. Hà Nội – Chuyên viên (cao cấp) Quan hệ Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

24. Chuyên viên cao cấp thúc đẩy bán Affluent (phân khúc khách hàng ưu tiên)
-Nơi làm việc: Hà Nội

25. Chuyên viên hành chính tổng hợp- Techcombank AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

26. Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp (RM)/ Khối S&D
-Nơi làm việc: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái

27. Chuyên gia cao cấp Giám sát và Quản trị Chuyển đổi (iPMO)
-Nơi làm việc: Hà Nội

28. Chuyên viên bán tài sản- TECHCOMBANK AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

29. Giám đốc SME – Chi nhánh Lào Cai
-Nơi làm việc: Lào Cai

30. Chuyên viên xử lý nợ chính- Phòng thu giữ TSBĐ doanh nghiệp- TT thu giữ TSBĐ miền Bắc- AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

31. Chuyên viên Phát triển Kênh ATM
-Nơi làm việc: Hà Nội

32. Giám đốc Trải nghiệm Khách Hàng Doanh Nghiệp (KHDN)/ KH Affluent/ KH Mass
-Nơi làm việc: Hà Nội

33. Giám đốc thúc đầy bán Khách Hàng Doanh Nghiệp / KH Affluent/ KH Mass
-Nơi làm việc: Hà Nội

34. Chuyên gia Tiêu chuẩn và nâng cao trải nghiệm KH Affluent
-Nơi làm việc: Hà Nội

35. Giám đốc Phát triển năng lực lãnh đạo
-Nơi làm việc: Hà Nội

36. GIAO DỊCH VIÊN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

37. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

38. CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

39. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân – Hub Ô Tô
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

40. Chuyên viên khách hàng ưu tiên
-Nơi làm việc: Hà Nội

41. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

42. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

43. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

44. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

45. Chuyên viên tố tụng và thi hành án cấp trung- Techcombank AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

46. Chuyên viên cao cấp Lập trình ứng dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

47. Chuyên viên Dịch vụ và Chăm sóc Khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

48. Giám đốc Văn phòng chuyển đổi PFS
-Nơi làm việc: Hà Nội

49. Chuyên gia quản trị dự án – Văn phòng chuyển đổi PFS, mảng Phân tích và Lập kế hoạch
-Nơi làm việc: Hà Nội

50. Chuyên viên cao cấp vận hành Corebanking
-Nơi làm việc: Hà Nội

51. Chuyên viên cao cấp hỗ trợ và vận hành ứng dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

52. Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống
-Nơi làm việc: Hà Nội

53. Chuyên viên cao cấp Quản trị Cơ sở dữ liệu
-Nơi làm việc: Hà Nội

54. Giám đốc Kinh doanh và tư vấn bán Sản phẩm Miền bắc (TB Sales)
-Nơi làm việc: Hà Nội

55. Giám đốc quản trị và phát triển kênh ngân hàng điện tử
-Nơi làm việc: Hà Nội

56. Chuyên viên kiểm soát sau Hội sở
-Nơi làm việc: Hà Nội

57. Chuyên viên cao cấp Giám sát và Quản trị chuyển đổi, Văn phòng chuyển đổi
-Nơi làm việc: Hà Nội

58. Chuyên viên quản trị dự án, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

59. Chuyên viên cao cấp quản trị dự án, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

60. Chuyên viên tố tụng và thi hành án- TECOMBANK AMC
-Nơi làm việc: Hà Nội

61. Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn, khối Ngân hàng bán buôn
-Nơi làm việc: Hà Nội

62. Chuyên viên cao cấp kinh doanh kênh chi nhánh, Khối Nguồn vốn
-Nơi làm việc: Hà Nội

63. Chuyên viên cao cấp mô hình và phân tích thị trường vĩ mô, Khối Nguồn vốn
-Nơi làm việc: Hà Nội

64. Chuyên viên cao cấp chính sách và Phát triển sản phẩm tín dụng, Khối Ngân hàng bán buôn
-Nơi làm việc: Hà Nội

65. Chuyên gia phân tích và lập kế hoạch, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

66. Chuyên viên cao cấp phân tích và lập kế hoạch, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

67. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thẻ, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

68. Chuyên viên cao cấp kiểm tra, Khối Kiểm soát tuân thủ và Pháp chế
-Nơi làm việc: Hà Nội

69. Trưởng nhóm kiểm tra miền Bắc, Khối Kiểm soát tuân thủ và Pháp chế
-Nơi làm việc: Hà Nội

70. Chuyên viên cao cấp Triển khai Dự án, Khối Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

71. Chuyên viên chuyển tiền quốc tế
-Nơi làm việc: Hà Nội

72. Chuyên viên Tài trợ thương mại nhập khẩu, Khối Vận hành và Công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

73. Chuyên viên Quản lý chứng từ bán lẻ, Khối Vận hành và Công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

74. Chuyên viên Sáng kiến chiến lược (mảng khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng cá nhân, Văn phòng chuyển đổi
-Nơi làm việc: Hà Nội

75. Chuyên viên cao cấp phân tích, Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

76. Chuyên viên cao cấp giám sát từ xa
-Nơi làm việc: Hà Nội

77. Chuyên viên giám sát hoạt động tín dụng, Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

78. Chuyên gia ngành sản xuất, Khối Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

79. Chuyên viên cao cấp kiếm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội

80. Chuyên viên Vận hành tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Techcombankjobs.com

Thông tin Ngân hàng Techcombank Tuyển dụng Tháng 10/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc làm ở Đà Nẵng. Truy cập ngay viec lam da nang

HỆ THỐNG CHI NHÁNH TECHCOMBANK:

1. TECHCOMBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG

191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. TECHCOMBANK TP HCM TUYỂN DỤNG

9-11 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, HCM

3. TECHCOMBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG

5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

4. TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG

244-248 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

5. TECHCOMBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG

45A-47 đường 30/4, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

6. TECHCOMBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG

328/4 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

7. TECHCOMBANK BÀ RỊA – VŨNG TÀU TUYỂN DỤNG

142-144 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

8. TECHCOMBANK BẮC GIANG TUYỂN DỤNG

Số 1 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

9. TECHCOMBANK BẮC NINH TUYỂN DỤNG

20, Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

10. TECHCOMBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG

347-349 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

11. TECHCOMBANK BÌNH ĐỊNH TUYỂN DỤNG

Techcombank Quy Nhơn276 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định

12. TECHCOMBANK BÌNH PHƯỚC TUYỂN DỤNG

Số 29 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước

13. TECHCOMBANK BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG

Số 435-437 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

14. TECHCOMBANK CÀ MAU TUYỂN DỤNG

Số 15A – 16A, Đường Hùng Vương, Phường 7, TP. Cà Mau

15. TECHCOMBANK GIA LAI TUYỂN DỤNG

Techcombank PleikuSố 16-18 Trần Phú nối dài – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai

16. TECHCOMBANK HÀ TĨNH TUYỂN DỤNG

Tầng 1, Tòa nhà BMC, số 06 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh

17. TECHCOMBANK HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG

37 Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

18. TECHCOMBANK HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

Km4, Tứ Minh, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương

19. TECHCOMBANK ĐẮK LẮK TUYỂN DỤNG

29 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak

20. TECHCOMBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG

384-386-388 Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

21. TECHCOMBANK ĐỒNG THÁP TUYỂN DỤNG

182-184 Nguyễn Huệ – Phường 2, Tp Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

22. TECHCOMBANK KHÁNH HÒA TUYỂN DỤNG

Techcombank Nha Trang38-40 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

23. TECHCOMBANK KIÊN GIANG TUYỂN DỤNG

Số 333 Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

24. TECHCOMBANK LONG AN TUYỂN DỤNG

Số 103A Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An

25. TECHCOMBANK LÀO CAI TUYỂN DỤNG

10 Hoàng Liên, TP. Lào Cai, Lào Cai

26. TECHCOMBANK LÂM ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Số 34A đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

27. TECHCOMBANK LẠNG SƠN TUYỂN DỤNG

Tòa nhà TM Bắc Sơn- 41 Lê Lợi, Lạng Sơn

28. TECHCOMBANK NAM ĐỊNH TUYỂN DỤNG

Số 222 đường Quang Trung, TP Nam Định

29. TECHCOMBANK NGHỆ AN TUYỂN DỤNG

23 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

30. TECHCOMBANK NINH BÌNH TUYỂN DỤNG

848 Trần Hưng Đạo – Phường Tân Thành – TP Ninh Bình

31. TECHCOMBANK PHÚ THỌ TUYỂN DỤNG

1961 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

32. TECHCOMBANK QUẢNG NAM TUYỂN DỤNG

84 Phan Chu Trinh- Tp Tam Kỳ- Quảng Nam 

33. TECHCOMBANK QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG

495 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

34. TECHCOMBANK QUẢNG NINH TUYỂN DỤNG

Số 19 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

35. TECHCOMBANK SÓC TRĂNG TUYỂN DỤNG

Số 201-203 Phú Lợi, P.2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

36. TECHCOMBANK THANH HÓA TUYỂN DỤNG

Tầng 1 TTDVTM PETEC, 180 Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hóa

37. TECHCOMBANK THÁI BÌNH TUYỂN DỤNG

Lô 40 tổ 16 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

38. TECHCOMBANK THÁI NGUYÊN TUYỂN DỤNG

25 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

39. TECHCOMBANK THỪA THIÊN HUẾ TUYỂN DỤNG

Techcombank Huế24 Lý Thường Kiệt, Tp Huế

40. TECHCOMBANK TIỀN GIANG TUYỂN DỤNG

Số 44-46 Đường Lê Lợi, Phường 1, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

41. TECHCOMBANK TÂY NINH TUYỂN DỤNG

366-368 đường 30 tháng 4, P.3, Thành Phố Tây Ninh

42. TECHCOMBANK VĨNH LONG TUYỂN DỤNG

56/2 Đường Phạm Thái Bường, phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

43. TECHCOMBANK VĨNH PHÚC TUYỂN DỤNG

Tòa nhà Việt Đức Financial
Số 8 Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc