Tìm việc làm thêm Long An

Tất cả Tin tuyển dụng tại Tutimviec.com đều không được thu bất kỳ khoản phí hoặc đặt cọc tiền. Nếu phát hiện sẽ bị xóa ngay lập tức!
Đây là thông tin tuyển dụng tổng hợp từ nhiều nguồn - Vui lòng tự kiểm chứng trước khi ứng tuyển!

 • Kiểm, nhận và vận chuyển hàng hóa
 • Thực hiện quá trình gói giỏ quà Tết theo chỉ dẫn
 • Lịch sự đón tiếp, tư vấn khách hàng các giỏ quà tặng
 • Sắp xếp giỏ quà vào xe vận chuyển
 • Trưng bày, bổ sung hàng hóa
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý
Xem thêm

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại :

 • Fanpage: facebook.com/CRVGOBigCtuyendung/
ỨNG TUYỂN

AMC – Chuyên viên Tố tụng (Phòng Xử lý và Thu hồi nợ)
– Hạn nộp: 15/12/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Nhân viên Phát triển kinh doanh dịch vụ kiều hối & Chuyển tiền nước ngoài
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM – Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM – Trưởng nhóm bán hàng Khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HO – Chuyên viên/Nhân viên Quản lý quan hệ đối tác
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Kiểm soát viên cụm Vận hành Tín dụng
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên viên Tài trợ thương mại
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Giám đốc Phòng Khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)

HO – Chuyên viên Phát triển sản phẩm liên kết Bảo hiểm
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Đà Nẵng, Khánh Hoà)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HO – Nhân viên Huy động & Dịch vụ cá nhân trong nước
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Giám đốc Phòng KHDN Vừa và nhỏ (SME)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)

HO – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)

ĐNB – Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân – (Long Thành, Dĩ An)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

ĐNB – Phó Giám đốc Eximbank Bình Phước
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

ĐNB – Kiểm soát viên (Phước Bình, Gia Kiệm, Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

ĐNB – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Bình Dương, Trảng Bom)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

NỘI BỘ – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Tiền Giang, Đồng Nai)
31/12/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

MB – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Eximbank Vinh
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)

MB – Phó Giám đốc Eximbank Vinh
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)

HO – Chuyên viên Quản lý Tài sản nợ – Tài sản có (ALM)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên viên An toàn Vốn
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB – Chuyên viên Văn phòng khu vực
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

TNB – Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)

TTN – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Eximbank Huế
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HCM – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

HCM – Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

TNB – Giám đốc Eximbank Mỹ Tho
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)

HO – Nhân viên FX Dealer
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Nhân viên Kiểm quỹ ATM
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên viên cấp cao Vận hành ứng dụng CNTT
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Eximbank Tiền Giang
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)

HO – Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN – Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (khu vực Đà Nẵng, Bình Định)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

TTN – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng – Eximbank Đà Nẵng
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

TTN – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng – Eximbank Đà Nẵng
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HO – Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh Thẻ
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB – Kiểm soát viên (khu vực Cần Thơ)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HCM – Phó Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

HO – Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (khu vực HCM, Hà Nội)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Nhân viên Quản lý nợ
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Trưởng bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua Kênh Điện thoại (24/7)
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Kiểm toán viên Công nghệ thông tin
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên viên phát triển sản phẩm KHDN
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Nhân viên Phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM – Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

HO – Kiểm toán viên Phòng Chiến lược & Vận hành
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Nhân viên Phòng Quản trị & Chiến lược Công nghệ thông tin
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Nhân viên hỗ trợ Khách hàng 24/7
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Chuyên viên Thẩm định KHDN – Lâm Đồng
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO – Nhân viên Thẩm định giá tài sản (Khu vực Bắc Ninh, Long An, Bình Định, Bình Dương )
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM – Giao dịch viên
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

TNB – Giao dịch viên
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

ĐNB – Giao dịch viên
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

MB – Giao dịch viên
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HCM – Chuyên viên Tư vấn
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

ĐNB – Chuyên viên Tư vấn
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

MB – Chuyên viên Tư vấn
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

MB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

TTN – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

ĐNB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO – Kiểm toán nội bộ
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HCM – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

ĐNB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

TTN – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

MB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

TNB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HCM – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
– Hạn nộp: 30/11/2023
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

Xem thêm

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

ỨNG TUYỂN
 1. Phó Trưởng phòng Quản lý tài sản Nợ-Có (ALM)
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 2. Chuyên viên chính Thương hiệu Truyền thông (mảng thiết kế)
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 3. Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 5. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  – Nơi làm việc: Khánh Hòa
 6. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Gia Lai
 7. Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
  – Nơi làm việc: Khánh Hòa
 8. Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
  – Nơi làm việc: Cần Thơ
 9. Chuyên Viên CallCenter
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 10. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 11. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài khoản KHDN
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 12. Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 13. Kiểm toán viên mảng Dịch vụ Khách hàng
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 14. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 15. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 16. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 17. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 18. Chuyên viên Nghiệp vụ kho quỹ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 19. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng
 20. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Quy Nhơn
 21. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng
 22. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Gia Lai
 23. Phó Giám đốc
  – Nơi làm việc: Gia Lai
 24. Phó Giám đốc
  – Nơi làm việc: Lào Cai
 25. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: ĐăkLăk
 26. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Thái Nguyên
 27. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Gia Lai
 28. Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Doanh nghiệp (Thúc đẩy bán)
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 29. Phó Giám đốc
  – Nơi làm việc: Bình Dương
 30. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  – Nơi làm việc: Gia Lai
 31. Chuyên viên Tư vấn Tài chính
  – Nơi làm việc: ĐăkLăk
 32. Chuyên Viên CallCenter
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 33. Chuyên viên Nghiệp vụ kho quỹ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 34. Nhân viên Lái xe
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 35. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 36. CV/CVCC Thúc đẩy bán sản phẩm Nguồn vốn
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 37. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 38. Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 39. Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 40. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng tại Hội sở
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 41. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 42. Chuyên viên Pháp chế
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 43. Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 44. Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 45. Chuyên viên Cao cấp QHKH Cá nhân
  – Nơi làm việc: Đồng Nai (Biên Hòa)
 46. Phó trưởng phòng Tư vấn Pháp lý
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 47. Trưởng Phòng Giao dịch
  – Nơi làm việc: Hải Phòng
 48. Chuyên viên Định giá và quản lý tài sản đảm bảo
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 49. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Trung tâm Công nghệ Thông tin
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 50. Chuyên viên Cao cấp QHKH Doanh Nghiệp – CN Bình Dương
  – Nơi làm việc: Bình Dương
 51. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  – Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 52. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 53. Chuyên Viên Phát triển phần mềm IT
  – Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 54. Chuyên viên đánh giá chất lượng dịch vụ
  – Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 55. Lập trình viên
  – Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 56. Chuyên viên Định giá và quản lý tài sản đảm bảo
  – Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
 57. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 58. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Cần Thơ
 59. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
Xem thêm

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

ỨNG TUYỂN
 1. Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên phòng Quản trị hiệu quả kênh
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 2. Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ, Chuyên viên Hành chính & Hỗ trợ – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 3. Phiên dịch viên – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Phiên dịch viên – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 4. Giám đốc Quản lý Thay đổi – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Giám đốc Quản lý Thay đổi, Giám đốc Quản lý Thay đổi – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 5. Kiến trúc Ứng dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Kiến trúc Ứng dụng, Microservices, Java, CoreBank, Mononithic
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 22/11/2023
 6. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Bình Định
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 21/11/2023
 7. Mobile Developer (Native app/React native)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Mobile Developer Native app/React native, Mobile Developer, Native app, React Native
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/10/2023
 8. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 9. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 10. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 11. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bình Phước
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 12. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 13. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Tây Ninh, Long An, Tiền Giang
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 14. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 15. Chuyên viên Phân tích dữ liệu (Khối QTRR)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Phân tích dữ liệu, OCA, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, Chuyên Viên Phân Tích, Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý Dữ Liệu, Chuyên Viên Xử Lý số Liệu
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 16. Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG, Chuyên viên Phát triển Nguồn và Thương hiệu Tuyển dụng, Chuyên viên Phát triển Nguồn Tuyển dụng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 17. Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Khối CNTT)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Data Analyst, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Khối CNTT
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 18. Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm soát Kế toán Thuế
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 19. Đối tác nhân sự – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Đối tác nhân sự, Chuyên viên Đối tác nhân sự, Đối tác nhân sự – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 29/11/2023
 20. Chuyên viên Điều chuyển vốn nội bộ – Ban ALM
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Điều chuyển vốn nội bộ – Ban ALM
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 28/11/2023
 21. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Human Resources Services Officer, Chuyên viên quản lý nhân sự, Training and Recruitment Officer
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 28/11/2023
 22. Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 23. CVCC Chính sách sản phẩm KHDN (Dự án Corebanking)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên CS&SP Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ, Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Chính sách & Sản phẩm – Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ, Chuyên viên Chính sách sản phẩm – Tín dụng/Huy động/ Dịch vụ KHDN, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm – Dịch vụ/Huy Động KHDN, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm KHDN Mảng Dịch vụ/Huy Động, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm KHDN Dự án Corebanking, Chuyên viên chính Chính sách sản phẩm KHDN Dự án Corebanking
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 24. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp 3 (Mảng rủi ro CNTT)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên khối quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng tín dụng, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp Mảng rủi ro CNTT
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 25. Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản lý kho dữ liệu, Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 26. Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp , Chuyên viên Chính sách Tín dụng, Chuyên viên Chính sách ruTín dụng, Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 27. Trưởng Phòng Quản lý chiến dịch bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Trưởng Phòng Quản lý chiến dịch bảo hiểm, Trưởng Phòng Quản lý chiến dịch bảo hiểm
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 28. Trưởng phòng Quản trị hiệu quả kênh
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Trưởng phòng Quản trị hiệu quả kênh
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 29. Business Analyst (Khối Ngân hàng số)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Business Analyst Khối Ngân hàng số, BA, Business Analyst
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 30. Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực bán KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên phát triển năng lực bán
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 31. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh KHDN (Bắc, Trung, Nam)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh KHDN Bắc Trung Nam
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 32. Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu – Dự án Core Banking
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên Cao cấp Dữ liệu – Dự án Core Banking
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 33. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Khối CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Trung tâm Phát triển – Khối CNTT, Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Khối CNTT
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 34. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
  – Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 35. Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp 3
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên QTRR Chính sách KHDN cấp
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 36. Trưởng Phòng Chính sách chế độ (Total reward)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Trưởng Phòng Chính sách nhân sự, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward, Trưởng Phòng Chính sách chế độ Total reward
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 37. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Ninh Bình, Hà Nam
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 38. Kiến trúc Dữ liệu
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Kiến trúc Dữ liệu, data, data warehouse, DataModel, Kiến trúc Dữ liệu
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 39. Chuyên viên Marketing sản phẩm KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Marketing sản phẩm KHDN
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 40. Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Chính sách rủi ro Tín dụng, Chuyên viên Quản lý tài sản có rủi ro
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 41. Giám đốc Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phó Giám đốc Ban, Phó Giám đốc Ban Quản lý Tài sản Nợ có, Giám đốc Ban Quản lý Tài sản Nợ có
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/11/2023
 42. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau
  – Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Nam, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  – Số lượng: 30
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 43. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  – Nơi làm việc: Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Dương
  – Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  – Số lượng: 30
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 44. Chuyên viên xây dựng mô hình bán
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên xây dựng mô hình bán, Chuyên viên xây dựng mô hình bán
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 45. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: An Giang, Bắc Giang
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 46. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hải Dương
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 47. Giám đốc Chi nhánh SHB
  – Nơi làm việc: Vĩnh Long
  – Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 48. Giám đốc chi nhánh lưu động
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  – Kỹ năng: Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 49. Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Sản phẩm Vay thế chấp, Tài chính – Ngân hàng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 50. Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên quản lý chiến dịch số hóa – Trung tâm PTKD KHCN
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 51. Chuyên viên quản lý chiến dịch bảo hiểm – Trung tâm PTKD KHCN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Năng lực bán, Chuyên viên quản lý chiến dịch bảo hiểm – Trung tâm PTKD KHCN
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 52. Chuyên viên Phát triển Năng lực bán
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Năng lực bán
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 53. Chuyên viên phân tích và phát triển mô hình
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quản trị dữ liệu KHCN, mô hình, dữ liệu
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 54. Chuyên viên giám sát tài chính – Ban Tài chính Quản trị
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính – Ban Tài chính Quản trị
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 55. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng (Mảng KHCN)
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  – Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh, Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh vùng Mảng KHCN
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 23/11/2023
 56. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Bến Tre, An Giang, Bắc Giang
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Quản lý kinh doanh, Phát triển kinh doanh
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 22/11/2023
 57. Giám đốc Khối Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Giám đốc Khối Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 22/11/2023
 58. Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, CSDL
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 17/11/2023
 59. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống, Vận hành hệ thống
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 17/11/2023
 60. Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên viên Mô hình rủi ro, Chuyên gia Mô hình rủi ro, Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 61. Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Kế toán tổng hợp
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 62. Chuyên viên Thu nhập lãi thuần – Ban ALM
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Thu nhập lãi thuần – Ban ALM
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 63. Giám đốc sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản lý, phát triển kinh doanh, Tín dụng, Giám đốc sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 64. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Vận hành
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình, Quản lý chất lượng, Quản lý Trải nghiệm khách hàng, Quản lý Chất lượng Hệ thống, Chuyên viên Quản lý Chất lượng Vận hành
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 65. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (CN&PGD mở mới)
  – Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hà Nam
  – Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới Miền Bắc, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp CN&PGD mở mới
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 66. Chuyên viên Quản lý Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình, Chuyên viên Quản lý Quản lý hiệu suất và Cải tiến Quy trình
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 67. Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Xử lý tình huống, Chuyên viên Quản lý và Thiết kế quy trình, ISO9001: 2015, Quản lý Quy trình Dịch vụ, Lean + 6 sigma, Kiểm soát quy trình
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 68. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tây Ninh, Tiền Giang
  – Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 69. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định
  – Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 70. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa
  – Kỹ năng: Phát triển khách hàng, Tư vấn bán hàng, Khả năng phân tích, Đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  – Số lượng: 30
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 71. Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản trị nhân tài, Chuyên gia Quản trị Nhân tài
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 72. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp 2
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo – Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo – Trung tâm Đào tạo Khối Quản trị & Phát triển NNL, Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp , Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo cấp
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 73. Giám đốc chi nhánh lưu động
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
  – Kỹ năng: Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động, Giám đốc chi nhánh lưu động
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 74. Chuyên viên Chính sách Nhân sự
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Giao tiếp, Thành thạo Excel
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 75. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước
  – Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 76. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Nam
  – Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Toàn quốc
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 77. Phó Giám đốc Ban Pháp chế
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc Ban Pháp chế
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 78. Chuyên Viên Dịch Vụ Phòng VIP – Sân Bay Nội Bài
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, Khả năng xử lý tình huống, Chăm sóc khách hàng, Hiểu tâm lý khách hàng, Chuyên Viên Dịch Vụ Phòng VIP – Sân Bay Nội Bài
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 79. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
  – Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 80. Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp, Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Vay thế chấp, Thế chấp, Vay Thế chấp, Sản phẩm vay thế chấp
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 81. Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin, Chuyên viên cao cấp Quản trị dịch vụ Công nghệ thông tin
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 82. Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng ngoài Core
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 83. Chuyên viên Kiểm thử phần mềm
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Kiểm thử phần mềm, Chuyên viên kiểm định phần mềm, Nhân viên kiểm thử phần mềm, Software Tester
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 84. Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core, Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng Core
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 85. Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Giám sát an ninh thông tin, Phân tích mã độc, Điều tra an ninh thông tin, hacking
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 86. Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh, Chuyên viên Kế hoạch và tài chính kinh doanh
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 87. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng
  – Nơi làm việc: Hải Dương
  – Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Phát triển khách hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, Giải quyết tình huống, Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 88. Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Phó Giám đốc Ban Tài chính quản trị
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 89. Chuyên viên Ban kế toán – Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản lý rủi ro thanh khoản, Tiếng Anh khá, Phân tích, xử lý vấn đề tốt, Lập kế hoạch tốt, Chuyên viên Ban kế toán – Dự án triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 90. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền, rủi ro
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 91. BA Dự án Phần mềm nhân sự (HRMS)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp , Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động cấp – DVKH, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Nhân sự Dự án HRMS, Nhân sự Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mêm nhân sự HRMS, BA Dự án Phần mềm nhân sự HRMS
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 92. CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý rủi ro, Risk controller, CV/CVCC Quản lý rủi ro Môi trường & Xã hội, CV/CVCC Quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 93. Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
  – Nơi làm việc: Thái Nguyên
  – Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Phát triển kinh doanh, Phát triển khách hàng, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân, Trưởng/Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Mở mới
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 94. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  – Nơi làm việc: Bình Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 95. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Hà Nam Thái Nguyên Vĩnh Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 96. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  – Nơi làm việc: Đồng Nai, Cần Thơ
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 97. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước
  – Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 98. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh
  – Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Xử lý tình huống, Giao tiếp, Giao dịch viên Khu vực Miền Bắc, Giao dịch viên Toàn quốc, Giao dịch viên, Teller, Chuyên viên đối ngoại, nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch ngân hàng, nhân viên giao dịch
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 99. Trưởng phòng Thẩm định (Mở mới)
  – Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Giang
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền, Trưởng phòng Thẩm định Mở mới
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 100. Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN (Dự án RLOS)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý& Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS, Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy bán KHCN Dự án RLOS
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 101. Giám đốc Phòng giao dịch (Mở mới)
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh, Nam Định
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch, Chịu được áp lực trong công việc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Miền Bắc, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình , Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới Ninh Bình nam Định Thái Bình Lạng Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Mở mới
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 102. Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 103. Trưởng phòng Thẩm định
  – Nơi làm việc: Sóc Trăng
  – Kỹ năng: Quản lý điều hành, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phâm tích về TSĐB, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích phương án kinh doanh/Quản lý dòng tiền
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 104. Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên phát triển kinh doanh qua kênh đối tác, Phát triển kinh doanh
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 105. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An
  – Kỹ năng: Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, thuyết phục, Chăm sóc khách hàng, Phát triển kinh doanh, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 16/11/2023
 106. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Giao dịch thanh toán, Sản phẩm Thanh toán, Sản phẩm Giao dịch thanh toán, Giao dịch Thanh toán
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 15/11/2023
 107. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Vay tín chấp & Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Thẻ tín dụng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 15/11/2023
 108. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Tiết kiệm và Đầu tư, Tiết kiệm đầu tư, tiết kiệm, đầu tư
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 15/11/2023
 109. Senior Front Developer (khối Ngân hàng số)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Mobile Developer khối Ngân hàng số, Senior Front Developer khối Ngân hàng số, Senior Front Developer khối Ngân hàng số, Senior Front Developer khối Ngân hàng số, khối ngân hàng số, Mobile Dev, Frontend Dev
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 14/11/2023
 110. Product Owner Tribe Lending KHDN (Khối ngân hàng số)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Product Owner, PO, Product Owner Khối ngân hàng số, Lending, Corporate , Giám Đốc Phát Triển Và Kinh Doanh Sản Phẩm KHDN
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 14/11/2023
 111. Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng, Chuyên viên Giám sát và Quản lý danh mục tín dụng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 13/11/2023
 112. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Lâm Đồng, Tiền Giang
  – Kỹ năng: Quản lý nhân sự, Quản lý, phát triển kinh doanh, Am hiểu địa bàn, Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Head of Corporate banking, Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 10/11/2023
 113. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng
  – Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc – Trung – Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 10/11/2023
 114. Chuyên gia tài trợ chuỗi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Tài trợ, Thẩm định, Tài chính, Chuyên viên tài trợ chuỗi, Chuyên gia tài trợ chuỗi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 09/11/2023
 115. CTV Telesales (Khối Ngân hàng số)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: CTV Telesale, CTV Telesales Khối Ngân hàng số, Telesales
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 116. Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống – Dự án Omni Channel
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, Chịu áp lực công việc, Có chứng chỉ MCSA, MCITP – SA hoặc cao hơn, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống – Dự án Omni Channel, Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống – Dự án Omni Channel
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 117. Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT – TT ATBMCN Khối CNTT, Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 118. Chuyên viên phát triển CoreBank – Dự án nâng cấp CoreBanking
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên phát triển CoreBank – Dự án nâng cấp CoreBanking, java developer, dotNet developer
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 119. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Chi nhánh mở mới)
  – Nơi làm việc: Bắc Giang
  – Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề, Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Chi nhánh mở mới
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 120. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Hưng Yên, Hà Nam
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 121. Lập trình viên Java/.Net (Fresher)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Lập trình viên Java, Java Android Developer, Java Android Programmer, Android, Java, PHP, Mobile, Java Developer Team Leader, Java Engineer, java, JavaScript, Java Web
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 122. Giám đốc Chi nhánh SHB
  – Nơi làm việc: Lào Cai, Bắc Ninh
  – Kỹ năng: Quản lý kinh doanh, Quản lý nhân sự, Phát triển khách hàng, Hiểu biết thị trường, Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng, Giám đốc Chi nhánh SHB
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 123. Chuyên viên Hành chính (Chi nhánh mở mới)
  – Nơi làm việc: Phú Thọ
  – Kỹ năng: Chuyên viên Hành chính Chi nhánh mở mới
  – Số lượng: 5
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 124. Chuyên viên phát triển Tích hợp – Dự án nâng cấp CoreBanking
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên phát triển Tích hợp – Dự án nâng cấp CoreBanking, dev, it, SHB
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 125. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh
  – Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản -, Chuyên viên Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản Miền Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản Miền Bắc – Trung – Nam, Chuyên viên Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính Thẩm định tài sản – Phòng Thẩm định tài sản, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 126. Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Quản lý mô hình dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu rủi ro
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 127. Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng (Hội sở)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp Làm việc tại hội sở, Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN, Chuyên viên cao cấp thẩm định tín dụng Hội sở, Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng Hội sở
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 128. Chuyên viên Quản trị tài chính – Ban Tài chính Quản trị
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên giám sát tài chính, Chuyên viên giám sát tài chính -, Chuyên viên giám sát tài chính – Ban Tài chính Quản trị, Chuyên viên Quản trị tài chính – Ban Tài chính Quản trị
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 129. Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên phát triển ứng dụng -, Chuyên viên phát triển ứng dụng – Trung tâm phát triển – Khối Công nghệ thông tin, IT, Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 130. Giám đốc Trung tâm quản trị dự án TMO
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Giám đốc Trung tâm quản trị dự án TMO
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 131. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng doanh nghiệp – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 132. Chuyên gia Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Chuyên gia Specialist, Chuyên gia Specialist – Khối Chuyển đổi, Chuyên gia Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 133. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Phân tích và đánh giá vấn đề, Giao tiếp, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 134. Giám đốc dự án (ID) – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Giám đốc dự án ID, Giám đốc dự án ID – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 135. Giám đốc Sáng kiến Chiến lược (SID) – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược SID – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 136. Chuyên viên cao cấp (Senior officer)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Chuyên viên cao cấp Senior officer
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 137. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 5
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 138. Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm quản lý chuyển đổi Ngân hàng Bán lẻ – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 139. Chuyên gia Cao cấp (Subject Matter Expert – SME)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Chuyên gia Cao cấp Subject Matter Expert – SME
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 140. Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên quản trị vận hành Phần mềm ứng dụng
  – Số lượng: 4
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 141. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang
  – Kỹ năng: Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 142. Quản lý dự án (PM) – Khối Chuyển đổi
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Quản lý dự án PM, Quản lý dự án PM – Khối Chuyển đổi
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 143. Phó Giám đốc dự án (AID)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Bank, Phó Giám đốc dự án AID
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 144. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 145. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Toàn quốc)
  – Nơi làm việc: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng
  – Kỹ năng: Phát triển kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn bán hàng, Giao tiếp, Phân tích và đánh giá vấn đề, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn quốc
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 146. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  – Nơi làm việc: Đồng Tháp, Quảng Nam
  – Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 147. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân
  – Nơi làm việc: Thái Bình, Nam Định
  – Kỹ năng: Thẩm định hồ sơ tín dụng, Phân tích và tổng hợp thông tin, Giải quyết vấn đề
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 148. Chuyên viên Văn phòng Ban Tổng Giám đốc
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên giúp việc Ban Tổng Giám đốc, Chuyên viên Văn phòng Ban Tổng Giám đốc
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 149. Chuyên viên cao cấp Quản trị Nợ KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Chuyên viên Giám sát tuân thủ Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Giám sát tuân thủ KHDN, Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ KHDN
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 03/11/2023
 150. Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Kỹ năng: Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN, Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng KHDN
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 03/11/2023
Xem thêm

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

ỨNG TUYỂN
 1. Credit Risk Modelling Officer
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 29/12/2023
 2. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Bảo hiểm đầu tư – Khối NHBL
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 29/12/2023
 3. Cộng tác viên/ Thực tập sinh Nhập liệu Hệ thống E- Profile
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 28/12/2023
 4. Lái xe con chuyên dùng chở tiền – Khu vực Đồng Nai
  – Nơi làm việc: Đồng Nai
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 27/12/2023
 5. Giám đốc Giải pháp Số
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 6. Chuyên gia Quản lý Danh mục Thẻ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 7. Lending and Risk Technology Solution Analysis Professional
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 22/12/2023
 8. Application Development and Detail Design Professional
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 22/12/2023
 9. IT Architect
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 22/12/2023
 10. IT Enterprise Architect
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 22/12/2023
 11. Enterprise Data Integration Development Manager
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 22/12/2023
 12. Enterprise Data Integration Architect
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 22/12/2023
 13. Giám đốc/CVCC/CVC Tư vấn SP Bảo hiểm – Đầu tư
  – Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 22/12/2023
 14. Chuyên viên Cao cấp Hỗ trợ Vận hành Hệ thống
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 21/12/2023
 15. Enterprise Data Integration Software Developer
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 20/12/2023
 16. Cộng tác viên Hỗ trợ Giao dịch tín dụng – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/01/2024
 17. Quản lý khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 18. Chuyên Gia Quản lý Rủi ro Gian lận
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 16/12/2023
 19. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên – Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
  – Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 16/12/2023
 20. Teller/ Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 15/12/2023
 21. BA IT/ Product Owner
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 15/12/2023
 22. Chuyên gia Thiết kế
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 23. Giám đốc Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm- Đầu tư
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 14/12/2023
 24. Cộng tác viên Hỗ trợ Giao dịch tín dụng
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 14/12/2023
 25. Chuyên viên Xử lý Nợ Vùng Đông Nam Bộ
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 26. Chuyên gia Kiểm soát rủi ro và Tuân thủ Công nghệ Số
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 27. Kiến trúc sư Giải pháp Công nghệ Thông tin (IT Architect)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 28. Chuyên gia Thúc đẩy Chi tiêu và Trải nghiệm Thẻ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 29. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mô hình Rủi ro tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/03/2024
 30. Quản lý khách hàng/Quản lý khách hàng cao cấp doanh nghiệp – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/03/2024
 31. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 29/02/2024
 32. Trưởng nhóm Xử lý nợ – Vùng Trung Bộ (khu vực Đà Nẵng)
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 06/12/2023
 33. Đối tác Thu hồi nợ Khu vực Miền Trung (Đà Nẵng)
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 06/12/2023
 34. Chuyên viên cao cấp Phân tích Giải pháp và Kiểm thử (Corebanking BA )
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 06/12/2023
 35. Chuyên viên Cao cấp Phát triển Ứng dụng Công nghệ số
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 03/12/2023
 36. Chuyên viên cao cấp Phát triển Ứng dụng Corebanking T24 (Developer)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 37. Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ Vùng – Khu vực Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình
  – Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 38. Chuyên viên Phân tích Kinh doanh khu vực ĐBSCL
  – Nơi làm việc: Cần Thơ
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 02/12/2023
 39. Giám đốc Phòng Xử lý nợ Vùng
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 02/12/2023
 40. Chuyên gia Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 41. Giám đốc/CVCC/CVC Tư vấn SP Bảo hiểm – Đầu tư
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 42. Giám đốc/CVCC/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng ưu tiên
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 30
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 43. Quản lý Khách hàng Vùng Đông Nam Bộ (Khu vực Đồng Nai và Vũng Tàu)
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 02/12/2023
 44. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ ngoại bảng – Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 01/12/2023
 45. Chuyên viên Cao cấp Tối ưu hóa Vận hành chi nhánh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 29/11/2023
 46. Chuyên viên cao cấp Phát triển Giải pháp Công nghệ quy trình Tín dụng (.NET, Java Developer)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 47. Chuyên gia/ CV cao cấp/ CV Chính/ Chuyên viên Xử lý nợ – Mạng lưới chi nhánh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 15
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 48. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ – Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 49. Giám đốc Phòng Kinh Doanh – Bình Dương
  – Nơi làm việc: Bình Dương
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 50. Chuyên viên cao cấp Cung ứng (lĩnh vực IT)
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 51. Đối tác Quản lý nợ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 52. Đối tác Thu hồi nợ – Bình Dương
  – Nơi làm việc: Bình Dương
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 53. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Sản phẩm Tài trợ Thương mại
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 12/12/2023
 54. Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Quản lý dòng tiền
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 55. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA – Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 56. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Quản lý nợ (khu vực Cầu Giấy, Ba Đình)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 57. Chuyên gia Sản phẩm Tài trợ Thương mại
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 58. Chuyên gia/CVCC Quan hệ Đối tác Thẻ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 59. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM)
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 60. Chuyên viên Quản lý Nợ – Vùng Đông Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 61. Chuyên gia Phân tích Dữ liệu Ngân hàng Số/ Digital Data Analyst
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 62. Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại sản phẩm Cho vay có TSBĐ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 63. Quản lý Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 64. Bình Dương – Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL
  – Nơi làm việc: Bình Dương
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 65. Chuyên gia/CVCC Ngăn ngừa Rủi ro Thẻ tín dụng
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 66. Quản lý Khách hàng cá nhân – Đông Nam Bộ
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 67. CVCC Tư vấn Sản phẩm Bảo hiểm – Đầu Tư
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 68. CVCC Quản lý Khách hàng Ưu tiên
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 69. Chuyên viên Thu hồi Nợ sớm qua điện thoại Cho vay Tín chấp
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/03/2024
 70. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giám sát Rủi ro KHDN, NV&NH – Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 71. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thanh toán và tra soát thẻ – Khối Dịch vụ vận hành
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 72. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý nợ – Mạng lưới Chi nhánh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 73. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ – Khu vực Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình
  – Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 74. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ – Khu vực Hải Phòng/Hải Dương
  – Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 75. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ – Khu vực Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 76. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ – Khu vực Quảng Ninh
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 77. CV/CVCC Quản lý Nợ (Bình Dương – Tây Ninh)
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 78. Chuyên viên Đầu tư và Phát hành Giấy tờ có giá (Capital Market Dealer)
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 79. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Thu hồi nợ có TSBĐ – Khu vực Hà Nội/ Quảng Ninh/ Thanh Hóa/ Nghệ An
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 80. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ ngoại bảng – Khu vực Quảng Ninh/ Hải Phòng
  – Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 81. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh và Quan hệ đối tác sản phẩm cho vay
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 82. Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo Ngân hàng Số – Digital AI Specialist
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 83. Chuyên gia Khoa học Dữ liệu Ngân hàng Số – Digital Data Science
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 84. Giám đốc phòng Kinh doanh Thẻ – khu vực Quảng Ninh
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 85. Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/01/2024
 86. Chuyên viên Giao dịch tín dụng
  – Nơi làm việc: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 6
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 87. Lập trình viên Java/.Net
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 88. Trưởng nhóm Xử lý nợ tín chấp
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 89. Giám đốc Phòng Thẩm định Tài Sản
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 90. Chuyên viên Chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 91. Chuyên viên hỗ trợ Phê duyệt Tín dụng MLCN
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 92. Giám đốc Giám sát Rủi ro Thẻ – Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 15/12/2023
 93. Trưởng nhóm Xử lý nợ Bất động sản- Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 94. Giám đốc Trung tâm Kinh doanh KHDN
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 95. Trưởng nhóm Xử lý nợ Bất động sản/ Ô tô – Khu vực Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 96. Chuyên viên Quan hệ khách hàng (Hải Phòng/Hải Dương)
  – Nơi làm việc: Hải Dương, Hải Phòng
  – Số lượng: 30
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 97. CVCC Phát triển Kinh doanh và Quan hệ Đối tác Sản phẩm Vay
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 98. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô – Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 99. Chuyên viên Xử lý Nợ Bất động sản – Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 100. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô/ Bất động sản
  – Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 101. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp cho vay có TSBĐ
  – Nơi làm việc: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 102. Chuyên viên Thu hồi nợ tín chấp
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 103. Thủ quỹ – khu vực Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 104. Giám đốc Trung tâm Kinh Doanh KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 105. Chuyên viên kinh doanh trực tuyến thẻ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 106. Chuyên viên Thẩm định Tài sản – Khu vực Đồng Nai, Long Khánh, Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng…
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 107. Giám đốc Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cao cấp
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 50
  – Hạn nộp: 31/03/2024
 108. Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 109. Giám đốc phòng Quản lý khách hàng ưu tiên – Khu vực Quảng Ninh
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 110. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ – Khu vực Quảng Ninh
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 111. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ ngoại bảng – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 112. Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm – Đầu tư
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 113. Chuyên viên Thẩm định Tài sản – VIB AMC
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 114. Chuyên viên cao cấp phân tích giải pháp công nghệ tín dụng & quản lý rủi ro (BA)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 115. Giám đốc Phòng Quản lý Danh mục Tín dụng
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 116. Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng bán lẻ (Bình Dương – Tây Ninh)
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Tây Ninh
  – Số lượng: 3
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 117. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên – Vùng Trung Bộ
  – Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 118. Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/12/2023
 119. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Bảo hiểm – Đầu tư
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 120. Chuyên gia Phát triển Sản phảm cho Vay Bất động Sản
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 121. Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng
  – Nơi làm việc: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Kiên Giang
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 122. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 123. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 124. Chuyên viên Thu hồi nợ Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 125. Chuyên viên giao dịch Thị trường Tiền tệ (MM Dealer)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 126. Chuyên gia/CVCC Tài chính Khối Ngân hàng Bán lẻ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 127. Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ nội bộ Nguồn vốn ngoại hối
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 128. Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 129. Chuyên viên Báo cáo và Phân tích
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 130. Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 16/12/2023
 131. Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay
  – Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 132. Chuyên gia/CVCC Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 133. Trưởng nhóm Thu hồi nợ trực tiếp – HCM
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 134. Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên – Khu vực Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 4
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 135. Quản lý Khách hàng Sản phẩm Thẻ – Vùng Nam HN
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 136. Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý về Tín dụng và Tố tụng
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 137. Quản lý khách hàng (Vùng Đông Bắc)
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 138. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (khu vực Quảng Ninh)
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 139. Điều tra Gian lận Nội bộ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 140. Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 141. Cộng tác viên/ Thực tập sinh Đào tạo
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 142. Quản lý khách hàng doanh nghiệp – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 143. Chuyên viên Xử lý nợ Ô tô
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 144. Chuyên viên Xử lý nợ Bất động sản
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 145. Nhân viên Kinh doanh Ngoại hối
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 2
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 146. Giám đốc Quản lý Sản phẩm Thẻ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 147. Giám đốc Phòng Kinh doanh (SM) – Khu vực Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 148. Giám đốc Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng Cao cấp/ Quản lý Khách hàng – Khu vực Trung Bộ
  – Nơi làm việc: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 149. Quản lý khách hàng (RM) – Vùng Bắc Trung Bộ
  – Nơi làm việc: Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 150. Quản lý khách hàng (RM) – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 151. Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ (Gia Lâm – Hà Nội)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 1
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 152. Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 153. Quản lý khách hàng – Vùng Đông Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 154. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa
  – Số lượng: 20
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 155. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại – Hà Nội (ưu tiên Tiếng Anh)
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 10
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 156. Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp – Cho vay Tín chấp/Có TSBĐ
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 157. Quản lý Khách hàng cá nhân – Khu vực ĐBSCL (Châu Đốc, Sa Đéc, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp)
  – Nơi làm việc: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 30/11/2023
 158. Chuyên viên/Chuyên viên chính quản lý khách hàng ưu tiên
  – Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
 159. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Số lượng: 5
  – Hạn nộp: 31/12/2023
Xem thêm

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

ỨNG TUYỂN
 1. Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Kiên Giang
  – Nơi làm việc: Kiên Giang 8,500,000 – 20,000,000 VNĐ Đang Tuyển
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở – Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  – Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  – Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  – Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  – Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  – Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 23. Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 15/01/2024
 24. Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Ưu Tiên (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 15/01/2024
 25. Chuyên viên kế hoạch và phân tích kinh doanh, Phòng Quản lý kinh doanh – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 26/01/2024
 26. Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/02/2024
 27. Chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/02/2024
 28. Chuyên viên ALM (Mảng Giá vốn nội bộ (FTP),Phòng Quản lý Tài sản Nợ – Có (ALM) – Khối Tài chính Kế toán
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 28/12/2023
 29. Chuyên viên khách hàng – Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2023
 30. Chuyên viên Kinh doanh vốn – Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 31. Giám đốc chi nhánh phụ trách mảng KHCN – Khu vực Đà Nẵng
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/12/2023
 32. Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh nghiệp lớn – Bà Rịa Vũng Tàu
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận 30/12/2023
 33. TRƯỞNG PHÒNG, PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ ĐỐI TÁC THẺ – TRUNG TÂM THẺ – KHỐI KHCN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 34. Chuyên viên kế hoạch và phân tích kinh doanh, Phòng Quản lý kinh doanh – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/01/2024
 35. Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Phòng chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá, Khối tái thẩm và Phê duyệt
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 20/12/2023
 36. Chuyên viên nhắc nợ qua điện thoại, Phòng QL& cảnh báo nợ, khối KHCN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 18/12/2023
 37. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Kiên Giang)
  – Nơi làm việc: Kiên Giang 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ 31/12/2023
 38. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp – Thanh Hóa
  – Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 39. Chuyên viên chế độ kế toán, Phòng kế toán tổng hợp, Khối tài chính kế toán
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 14/12/2023
 40. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Khánh Hòa
  – Nơi làm việc: Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/12/2023
 41. Lập trình viên Frontend – Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 42. Chuyên viên chiến lược kinh doanh – Văn phòng QLDA
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 43. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ 02/01/2024
 44. Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 31/12/2023
 45. Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Ưu Tiên (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 31/12/2023
 46. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang Lương thỏa thuận 17/01/2024
 47. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang 8,000,000 – 25,000,000 VNĐ 08/12/2023
 48. Chuyên viên quản lý hiệu suất, Phòng Quản lý kinh doanh – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 04/01/2024
 49. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp AWS (Cloud Engineering & DevSecOps)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 50. Chuyên viên Thẩm định dự án đầu tư – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 51. Junior backend/fullstack Java/reactjs/BPM – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 52. Senior backend/fullstack Java/reactjs/BPM – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 53. Chuyên viên phân tích và quản trị dịch vụ tài chính – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 54. Chuyên viên cao cấp phân tích và tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 55. Chuyên viên tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 56. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp AWS (Cloud Engineering & DevSecOps)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 57. Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 58. Chuyên viên cao cấp quản lý trải nghiệm khách hàng Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 59. Chuyên viên cao cấp phát triển hệ thống Ngân hàng số – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 60. Chuyên gia phát triển hệ thống Thẻ Smart Vista – Khối CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 61. Chuyên viên quản trị Core – Phòng Vận hành ứng dụng – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 62. Chuyên viên quản trị hệ thống giao dịch online – Phòng Vận hành ứng dụng – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 63. Chuyên viên quản trị hệ thống ứng dụng – Phòng Vận hành ứng dụng – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 64. Chuyên viên quản trị Cơ sở dữ liệu – Phòng Vận hành ứng dụng – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 65. Chuyên viên DevOps – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 66. Chuyên viên cao cấp DevOps
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 67. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Cần Thơ
  – Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/12/2023
 68. Chuyên viên Phát triển ứng dụng – K.CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 69. Chuyên viên cao cấp nhắc nợ qua điện thoại, Phòng cảnh báo và Quản lý nợ, Khối Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 06/12/2023
 70. Chuyên viên cao cấp nhắc nợ qua điện thoại, Phòng cảnh báo và Quản lý nợ, Khối Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 71. Chuyên viên Marketing Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 72. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên làm việc tại Tp.HCM
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 73. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 74. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 75. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 76. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng Upper SME – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 77. Chuyên viên phát triển khách hàng Upper SME – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 78. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Cần Thơ)
  – Nơi làm việc: Cần Thơ 7,000,000 – 30,000,000 VNĐ 19/12/2023
 79. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn dữ liệu (Data security)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 80. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn thông tin Cloud (Cloud Security)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 81. Chuyên viên/chuyên viên cao cấp An toàn thông tin ứng dụng (Security Apliance)
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 82. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Cà Mau)
  – Nơi làm việc: Cà Mau 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ 15/12/2023
 83. Chuyên viên tác nghiệp nguồn vốn và đầu tư, Trung tâm thanh toán trong nước, Khối Vận hành
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 84. Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Khối TT&PD
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 85. Chuyên viên định giá Miền Nam, làm việc tại Bà Rịa Vũng Tầu
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận 30/11/2023
 86. Chuyên viên kiểm soát sau cho vay tín chấp, Phòng chính sách và phát triển sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 87. Chuyên viên định giá Miền Nam, làm việc tại Đồng Nai
  – Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận 30/11/2023
 88. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Hà Nội
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 89. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng Upper SME – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 90. Chuyên viên phát triển khách hàng Upper SME – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 91. Chuyên gia giám sát chính sách rủi ro tín dụng cấp 3, Phòng chính sách QTRR, Khối QTRR
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 92. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Vĩnh Long (Ưu tiên Nam)
  – Nơi làm việc: Vĩnh Long Lương thỏa thuận 30/11/2023
 93. Trưởng phòng Chiến lược và phân tích dữ liệu Ngân hàng số – Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 94. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân (Mảng Transfer/payment , Onboarding) – Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 95. Chuyên gia Phát triến sản phẩm khách hàng cá nhân (Mảng Transfer/payment, Onboarding) – Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 96. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp (Mảng Transfer/payment) – Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 97. Chuyên gia Phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp (Mảng Transfer/payment) – Ngân hàng số
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 98. Trưởng Phòng Ngân hàng giao dịch – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 99. Chuyên viên hỗ trợ cảnh báo nợ sớm – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 100. Chuyên gia cảnh báo nợ sớm – Khối KHDN
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 101. Giao dịch viên – Làm việc tại Quảng Ngãi
  – Nơi làm việc: Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 30/11/2023
 102. Chuyên gia Marketing
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 103. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (Cần Thơ)
  – Nơi làm việc: Cần Thơ 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 104. Giao Dịch Viên (Cần Thơ)
  – Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 30/11/2023
 105. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Cần Thơ)
  – Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 30/11/2023
 106. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận 30/11/2023
 107. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Tiền Giang)
  – Nơi làm việc: Tiền Giang 7,000,000 – 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 108. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 109. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 110. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 111. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 112. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 113. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 114. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 115. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 116. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 117. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 118. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 119. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 120. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 121. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 122. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  – Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 123. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  – Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 124. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 125. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 126. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 127. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  – Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 128. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 129. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa – Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 130. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 131. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 132. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 133. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 134. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 135. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  – Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
  Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 136. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
Xem thêm

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

ỨNG TUYỂN
 1. UI UX Designer – Văn phòng chuyển đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 23/12/2023
 2. CN Hóc Môn – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 3. CV Quản trị rủi ro gian lận – Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 4. CV Phòng chống rửa tiền – Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 5. CN. Uông Bí – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Quảng Ninh 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 15/12/2023
 6. CN Quảng Nam – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Quảng Nam Lương thỏa thuận 15/12/2023
 7. CN Lạng Sơn – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Lạng Sơn 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 8. CN. Việt Trì – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Phú Thọ 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 15/12/2023
 9. Chuyên viên Hỗ trợ (Hub Vận hành) – Khu vực Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 26/11/2023
 10. CV/CVCC Quản lý pháp chế hệ thống – Ban Pháp chế
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 11. CN. Củ Chi – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 21/12/2023
 12. CN. Quảng Trị – Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn)
  Quảng Trị 9,000,000 – 20,000,000 VNĐ 25/12/2023
 13. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) – CN. Lâm Đồng (TP. Đà Lạt)
  Lâm Đồng 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 26/12/2023
 14. CN Bắc Ninh – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Bắc Ninh 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 15. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  Lâm Đồng 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 22/12/2023
 16. Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự – Khối Tổ chức nhân sự
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 17. CN Bình Định – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Bình Định 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 18. Chuyên gia/CV Cao cấp Kiến Trúc Công Nghệ (Solution Architect) – Văn Phòng Chuyển Đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 19. Chuyên viên Thiết kế – Trung tâm Marketing & Thương hiệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/12/2023
 20. Chuyên viên UB (Khách hàng ưu tiên) – CN Đông Anh
  Hà Nội 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ 03/12/2023
 21. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) – Khu vực Hà Nội
  Hà Nội 12,000,000 – 40,000,000 VNĐ 03/12/2023
 22. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp – Khu vực Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 03/12/2023
 23. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Hà Nội
  Hà Nội 12,000,000 – 35,000,000 VNĐ 03/12/2023
 24. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) – Khu vực Hà Nội
  Hà Nội 11,000,000 – 35,000,000 VNĐ 03/12/2023
 25. Chuyên viên UB (Khách hàng ưu tiên) – Hà Nội
  Hà Nội 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ 03/12/2023
 26. Chuyên viên UB (Khách hàng ưu tiên) – Khu vực Long Biên
  Hà Nội 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ 03/12/2023
 27. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân/Tập sự UB – Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 03/12/2023
 28. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân/Tập sự UB – Khu vực Long Biên
  Hà Nội 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 03/12/2023
 29. Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  Hà Nội 15,000,000 – 50,000,000 VNĐ 03/12/2023
 30. Khối SME – Chuyên viên Sản phẩm Tài trợ thương mại
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 31. MB Quận 6 – Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn)
  Hồ Chí Minh 9,000,000 – 20,000,000 VNĐ 22/12/2023
 32. Data Engineer – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 33. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – MB Lê Đại Hành
  Hồ Chí Minh 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 26/12/2023
 34. CN.3 tháng 2 – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 31/12/2023
 35. CN. Vĩnh Lộc – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 26/12/2023
 36. Chuyên viên Đầu tư chiến lược và M&A – Khối Đầu tư
  Hà Nội Lương thỏa thuận 28/12/2023
 37. CN. Nguyễn Đình Chiểu – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 30/12/2023
 38. CN. Tây Sài Gòn (Hóc Môn) – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 27/12/2023
 39. Khối Khách hàng lớn (CIB) – Chuyên viên Phát triển Kinh doanh FDI
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 40. CN Bắc Giang – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Bắc Giang 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 41. CN Hưng Yên – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hưng Yên 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 42. CN Ninh Bình – Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  Ninh Bình Lương thỏa thuận 30/11/2023
 43. CN Quảng Nam – Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  Quảng Nam Lương thỏa thuận 30/11/2023
 44. Khối Khách hàng lớn (CIB) – Chuyên viên Phát triển Kinh doanh CIB
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 45. Khối Khách hàng lớn (CIB) – Giám đốc CIB Phía Nam
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/12/2023
 46. CN. Ninh Bình – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Ninh Bình 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 47. CN. Thái Bình – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Thái Bình 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 48. CN Nghệ An – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Nghệ An 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 49. CN. Ninh Thuận – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Ninh Thuận 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 50. CN Hưng Yên – Chuyên viên Tài trợ thương mại
  Hưng Yên 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 51. MB Bình Tân – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 52. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) – MB Tân Hương
  Hồ Chí Minh 9,000,000 – 15,000,000 VNĐ 20/12/2023
 53. Chuyên viên Phát triển đối tác – Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 54. MB Phú Yên – CV Khách hàng cá nhân
  Phú Yên 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 28/11/2023
 55. CV Khách hàng cá nhân – KV. HCM
  Hồ Chí Minh 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 31/12/2023
 56. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân – MB Đăk Lăk
  Đắk Lắk 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 25/11/2023
 57. KV Bình Chánh – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 24/11/2023
 58. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân – KV Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 24/11/2023
 59. CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ (mảng Thẻ/ T24) – Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 14/12/2023
 60. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân – MB Nam Khánh Hòa
  Khánh Hòa 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 24/11/2023
 61. CN. Quảng Ngãi – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Quảng Ngãi 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 62. CN. Quảng Trị – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Quảng Trị 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 63. Chuyên viên Hỗ trợ (Hub Vận hành) – Khu vực Đan Phượng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 64. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) – MB Phú Yên
  Phú Yên 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ 29/11/2023
 65. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) – MB Khánh Hoà
  Khánh Hòa 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ 29/11/2023
 66. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân – MB Bình Định
  Quảng Nam 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 29/11/2023
 67. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) – MB Bình Định
  Bình Định 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 68. CN Hóc Môn – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 69. CN Cam Ranh – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Khánh Hòa 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 70. CN Khánh Hòa – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Khánh Hòa 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 71. CV Khách hàng cá nhân – MB. Tân Phú
  Hồ Chí Minh 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 23/11/2023
 72. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) – CN. Bắc Giang
  Bắc Giang 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ 10/12/2023
 73. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – CN. Long Khánh (Đồng Nai)
  Đồng Nai 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 11/12/2023
 74. CV/ CVCC Quản trị Nhân sự – Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 75. Kỹ sư Devops – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 23/12/2023
 76. Chuyên viên/CVCC Công nghệ mô hình (AI/ML Ops) – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 77. Chuyên viên/CVCC Kiểm định mô hình – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 78. Chuyên viên/CVCC Mô hình kinh doanh (Data scientist) – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 79. Chuyên viên Tuyển dụng – Khối TCNS
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 80. Data Analyst – Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 81. CVCC/Chuyên viên Mô hình rủi ro – Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 82. Chuyên viên Phát triển dịch vụ Bán lẻ (BA Retail) – Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 83. Chuyên viên Hỗ trợ tích hợp và đối tác – Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 84. Chuyên viên Phát triển dịch vụ (API) – Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 85. Chuyên viên khách hàng cá nhân – CN. Nghệ An
  Nghệ An 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 05/12/2023
 86. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) – CN. Vĩnh Phúc
  Vĩnh Phúc 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ 05/12/2023
 87. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) – CN. Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ 05/12/2023
 88. SME Factory – Upper – SCF Squad – Chuyên viên Phát triển sản phẩm
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 89. CN Thanh Hóa – Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Thanh Hóa 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 90. Giao dịch viên
  Long An 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 91. Chuyên viên Giám sát và ứng cứu sự cố An ninh mạng (SOC)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 92. Chuyên viên Vận hành an ninh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 93. Chuyên viên Đảm bảo an ninh (Penetration Tester/ Pentester)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 94. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân – PGD. Đức Hòa (Long An)
  Long An 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 95. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) – PGD. Đức Hòa (Long An)
  Long An 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 96. Chuyên viên khách hàng cá nhân – PGD. Đức Hòa (Long An)
  Long An 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 97. Chuyên viên kinh doanh thẻ – Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 98. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) – CN. Bình Dương
  Bình Dương 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ 25/11/2023
 99. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân – CN. Yên Bái
  Yên Bái 5,000,000 – 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 100. Chuyên viên Quản trị ứng dụng (Application Administrator) – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 101. Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 102. Phó Phòng Khách hàng Cá nhân (Phụ trách UB) – CN. Cần Thơ
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 25/11/2023
 103. SME Factory – Micro – Lending Squad – Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 104. Khối Ngân hàng số – Chuyên viên Phát triển kinh doanh Phần mềm môi giới BĐS
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 105. SME Factory – Marketing Squad – Business Marketing
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 106. Giám đốc Chi nhánh Khu vực Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 30/11/2023
 107. Data Scientist – Trung tâm Công nghệ Dữ Liệu – Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 108. Business Analyst – Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 109. Tester – Phòng Phân tích và đảm bản chất lượng – Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 110. Kiểm toán viên Kiểm toán Công Nghệ Thông Tin
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 111. Kiểm toán viên Kiểm toán mô hình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 112. Kiểm toán viên Kiểm toán hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 113. Chuyên viên Quản trị rủi ro tín dụng – Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 114. Chuyên viên/CVCC Quản trị Rủi ro thị trường – Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 115. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Quản lý cấu trúc dữ liệu – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 116. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Chính sách và chất lượng dữ liệu – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 117. Chuyên viên/CVCC Phân tích Khách hàng doanh nghiệp – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 118. Chuyên viên/CVCC Phân tích Khách hàng cá nhân – Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 119. Chuyên viên cao cấp (Data Architect) – Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 120. Chuyên viên/CVCC Quản trị Rủi ro tích hợp – Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 121. Trợ lý phiên dịch (Phiên dịch tiếng Anh) – Văn phòng CEO
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 122. CN. Điện Biên – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Điện Biên 10,000,000 – 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 123. Chuyên gia Phát triển sản phẩm KHDN – Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 124. Giám đốc dịch vụ – CN Nghi Sơn (Thanh Hóa)
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 125. Kỹ Sư Phát Triển BackEnd – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/12/2023
 126. Business Analyst – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 127. Kỹ sư Phát triển Fullstack – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 128. Kỹ sư Phát triển Corebanking T24 – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 129. Chuyên viên kiểm thử (Manual test) – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 130. CV Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn/ Thẩm định dự án – Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 131. CV Thẩm định Khách hàng vừa và nhỏ (SME) – Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 132. Chuyên viên/CVCC Kiểm định Mô hình rủi ro – Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 20/12/2023
 133. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị ứng dụng (AM) – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 134. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA) – Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
Xem thêm

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

ỨNG TUYỂN
 1. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 2. Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực khách hàng ưu tiên
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 3. Chuyên viên cao cấp bộ phận phái sinh lãi suất
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên cao cấp đầu tư và phát hành giấy tờ có giá
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 5. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 6. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 7. Chuyên viên thẩm định giá
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận
 8. Giám đốc Trung tâm KHDN
  – Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Ninh Thuận,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Quảng Ngãi,Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Quảng Bình
 9. Giám đốc HDBank
  – Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum
 10. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  – Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình
 11. Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm KHDN
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên phát triển kinh doanh
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 14. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 15. Trưởng phòng
  – Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận
 16. Chuyên viên Kiểm soát sau thẩm định giá
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk
 17. Chuyên viên thẩm định giá
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước
 18. Chuyên viên cao cấp Quản lý FTP và điều hòa vốn
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 19. Trưởng HUB Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Đồng Nai,Tỉnh Tây Ninh
 20. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 21. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 22. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 23. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 24. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 25. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 26. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 27. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
  – Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh
 28. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 29. Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 30. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM) (Hunter)
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 31. Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên _Bậc 1 (PRM_1)
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 32. Giám đốc dịch vụ khách hàng
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 33. Chuyên viên cao cấp Quản lý dịch vụ khách hàng
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 34. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 35. Phó Phòng Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 36. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 37. Kiểm soát viên
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 38. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM) (Farmer)
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 39. Giám đốc Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 40. Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 41. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 42. Chuyên viên cao cấp phát triển doanh nghiệp chi lương
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 43. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 44. Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 45. Chuyên viên quản lý nợ
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 46. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 47. Trưởng bộ phận Chính sách nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 48. Phó phòng Chính sách và Giám sát nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 49. Chuyên viên Báo cáo quản trị
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 50. Chuyên viên Kế hoạch
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 51. Chuyên viên Báo cáo thống kê
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 52. Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 53. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Đồng Nai
 54. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM) (Farmer)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 55. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM) (Hunter)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 56. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 (SME Center Manager)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 57. Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 58. Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Khối Ngân hàng bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 59. Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm và Quan hệ đối tác bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 60. Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 61. Chuyên viên Vận hành và Quản lý Dịch vụ bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 62. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình
 63. Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh Bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 64. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 65. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 66. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưn
 67. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 68. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 69. Chuyên viên Kiểm soát sau thẩm định giá
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 70. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 71. Nhân viên kiểm ngân
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 72. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  – Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang
 73. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Học việc)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 74. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Học việc)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 75. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Đăk Lăk
 76. Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 77. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 78. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 79. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 80. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 81. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 82. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 83. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 84. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 85. Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 86. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 87. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai,Tỉnh Bình Thuận
 88. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 2 (RM-2)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 89. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 90. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 91. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 92. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 93. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 94. Trợ lý Quan hệ khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 95. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 96. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 97. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 98. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 99. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 100. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 101. Chuyên viên tư vấn ngân hàng
  – Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long
 102. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 103. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 104. Chuyên viên Chính sách dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 105. Chuyên viên Chính sách Nghiệp vụ Quản lý & Hỗ trợ tín dụng
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 106. Chuyên viên Chính sách Thẩm định giá
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 107. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
  28/04/2022
  Chuyên viên quản lý chất lượng
  – Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 108. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 109. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Vĩ
 110. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  – Nơi làm việc: Tỉnh An Giang
 111. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 112. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Bậc 1 (RM)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 113. Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn
  – Nơi làm việc: Thành phố Cần Thơ
 114. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  – Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 115. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 116. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 117. Giao dịch viên
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 118. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 119. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  – Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre
Xem thêm
 • Thông tin tuyển dụng có thể thay đổi vui lòng xem chi tiết tại link tuyển dụng của HDBank
 • Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:
ỨNG TUYỂN
 1. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH LÒ HƠI
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 14/11/2023
 2. TRƯỞNG BỘ PHẬN HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 3. NHÂN VIÊN LÁI XE
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 4. CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH LOGISTIC
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 5. TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING
  – Nơi làm việc: Hà Nội
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 6. THÔNG DỊCH VIÊN
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 08/11/2023
 7. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/11/2023
 8. NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 01/11/2023
 9. CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 27/10/2023
 10. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRẠM MÌ – FULLTIME
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 3
  – Ngày đăng: 18/10/2023
 11. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 06/06/2023
 12. CÔNG NHÂN CƠ KHÍ
  – Nơi làm việc: Đà Nẵng
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 22/11/2023
 13. GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT
  – Nơi làm việc: Tây Ninh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 21/11/2023
 14. GIÁM SÁT BÁN HÀNG- MÓNG CÁI
  – Nơi làm việc: Quảng Ninh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 1
  – Ngày đăng: 07/11/2023
 15. CÔNG NHÂN ĐIỆN
  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  – Mức Lương: Lương thỏa thuận
  – Số lượng: 2
  – Ngày đăng: 18/10/2023
Xem thêm

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :

ỨNG TUYỂN
 • Đối tác giao hàng ShopeeFood thông qua ứng dụng
Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

ỨNG TUYỂN
 • Tư vấn hỗ trợ Khách Hàng đến siêu thị
 • Thanh Toán tiền cho Khách
 • Kết ca cất tiền , khóa và niêm phong két sắt, đưa chìa khóa lại cho Quản lý.
 • Kiểm quỹ cuối ngày khớp với tiền thu của Khách hàng
 • Tổng hợp các bill cà thẻ, hóa đơn liên quan gửi về kế toán
 • Thu hộ trả góp và bán thẻ cào, tiền điện/nước/ internet
 • Tổng Kết tiền cuối ca làm việc
 • Làm cá, thịt, sơ chế món ăn có sẵn/các thực phẩm tươi sống
 • Bưng bê/sắp xếp hàng, quản lý kho hàng gọn gàng
 • Tính chất công việc đa nhiệm nên có thể làm kho/bán hàng luân phiên
 • Hủy hàng theo quy định triển khai công ty
 • Vệ sinh siêu thị ( Lau dọn sàn, kính, quầy kệ)
 • Các công việc vệ sinh siêu thị theo phân công Quản lý
Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại
 • Cập nhật mới nhất tại Vieclam.thegioididong.com
 • Fanpage Tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh: Facebook.com/tuyendungtgdd/
ỨNG TUYỂN

Bạn sẽ trực tiếp tư vấn bán hàng, sơ chế thực phẩm cho Khách Hàng. Cụ thể: Làm cá/ thủy hải sản ( đánh vảy, làm sạch, sơ chế); Sơ chế thịt tươi sống ( Thịt heo bò gà, pha lóc heo mảnh…); Sơ chế rau củ quả; Sơ chế món ăn làm sẵn; Tưới rau/ Nhặt rau/ Vệ sinh quầy kệ…

Bên cạnh đó, Nhân viên siêu thị Bách Hóa Xanh cũng trực tiếp Nhận hàng từ xe Nhà cung cấp/Kho tổng, bưng bê/ vận chuyển hàng vào trong Kho, sắp xếp thùng hàng, trưng hàng lên kệ

Thường xuyên vệ sinh và giữ cho khuôn viên siêu thị được sạch sẽ, gọn gàng, hàng hóa đẹp mắt

Hoạt náo, rao mời, phát tờ rơi cho địa phương và thực hiện các chương trình bán hàng nhằm thu hút Khách Hàng cho siêu thị

Đặc biệt, nhân viên siêu thị Bách Hóa Xanh làm ca đêm hoặc ngủ trực đêm luân phiên nhau tuỳ siêu thị. Công việc làm ca đêm/ngủ trực đêm từ 22g-5h30 sáng: Nhập hàng, sắp xếp hàng hoá, kiểm kê hàng,… Riêng ngủ trực đêm thì chỉ ngủ và mở cửa cho nhà cung cấp giao hàng.

– Làm 3 ca xoay luân phiên theo ngày trong tuần ( Do quản lý phân bổ ca)

– Ca 1: 5g30-14g30; Ca 2: 14g30-22g00; Ca 3: 22g00-05g00

Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại
 • Cập nhật mới nhất tại Vieclam.thegioididong.com
 • Fanpage Tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh: Facebook.com/tuyendungtgdd/
ỨNG TUYỂN

+ Tư vấn bán hàng, lau dọn/ sắp xếp hàng hóa, kiểm tra và kiểm kê hàng hóa (Hạn sử dụng, chất lượng, số lượng)

Bên cạnh đó, Nhân viên siêu thị Bách Hóa Xanh cũng trực tiếp Nhận hàng từ xe Nhà cung cấp/Kho tổng, bưng bê/ vận chuyển hàng vào trong Kho, sắp xếp thùng hàng, trưng hàng lên kệ

Thường xuyên vệ sinh và giữ cho khuôn viên siêu thị được sạch sẽ, gọn gàng, hàng hóa đẹp mắt

Hoạt náo, rao mời, phát tờ rơi cho địa phương và thực hiện các chương trình bán hàng nhằm thu hút Khách Hàng cho siêu thị

Đặc biệt, nhân viên siêu thị Bách Hóa Xanh làm ca đêm hoặc ngủ trực đêm luân phiên nhau tuỳ siêu thị. Công việc làm ca đêm/ngủ trực đêm từ 22g-5h30 sáng: Nhập hàng, sắp xếp hàng hoá, kiểm kê hàng,… Riêng ngủ trực đêm thì chỉ ngủ và mở cửa cho nhà cung cấp giao hàng.

– Làm 3 ca xoay luân phiên theo ngày trong tuần ( Do quản lý phân bổ ca)

– Ca 1: 5g30-14g30; Ca 2: 14g30-22g00; Ca 3: 22g00-05g00

Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại
 • Cập nhật mới nhất tại Vieclam.thegioididong.com
 • Fanpage Tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh: Facebook.com/tuyendungtgdd/
ỨNG TUYỂN
 • Dẫn dắt xe cho KH đến tham quan, mua sắm
 • Hỗ trợ một số công việc khác tại siêu thị
 • Bảo vệ an ninh cửa hàng
 • Tư vấn, hướng dẫn, tiếp đón KH
 • Giữ gìn vệ sinh khuôn viên bãi xe
Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại
 • Cập nhật mới nhất tại Vieclam.thegioididong.com
 • Fanpage Tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh: Facebook.com/tuyendungtgdd/

Lưu ý:

 • Vì phạm vi kinh doanh có liên quan tới Luật An Toàn Thực Phẩm nên ứng viên đang mắc các bệnh dễ lây nhiễm sẽ không phù hợp làm việc tại Bách Hóa Xanh ( VD: Viêm gan B, các bệnh truyền nhiễm khác…)
 • Công việc sắp xếp thuận tiện gần nhà nhất ( trong phạm vi còn có nhu cầu tuyển dụng)
ỨNG TUYỂN
 • Tuần tra, kiểm tra công tác an ninh cửa hàng. Thời gian làm việc theo sự phân công của Trưởng An ninh.
 • Kiểm tra các mặt hàng nhạy cảm hay mất cắp đã được cửa hàng trưng bày tại nơi quy định hay chưa? Yêu cầu cửa hàng thực hiện đúng theo quy định.
 • Làm việc trực tiếp với nhân viên hoặc Quản lý cửa hàng về tình hình trộm cắp, thất thoát hàng hóa tại cửa hàng.
 • Kiểm tra tác phong, nghiệp vụ, sổ ghi chép công việc của nhân viên bảo vệ dịch vụ hoặc bảo vệ nội bộ.
 • Kiểm tra thời hạn sử dụng, chất lượng & vị trí đặt bình chữa cháy. Đề nghị thay mới hoặc nạp thêm nguyên liệu khi phát hiện bình chữa cháy không đảm bảo chất lượng.
 • Đưa ra các biện pháp kiểm soát hoặc báo cáo Trưởng An ninh để xin ý kiến chỉ đạo.
 • Cơ động, nhanh chóng di chuyển đến các cửa hàng khi xảy ra sự cố, sự việc khi nhận được thông tin từ Trưởng An ninh, QL, AM. Xử lý các đối tượng trộm cắp theo quy trình của Trưởng An ninh đề ra.
 • Gửi báo cáo công việc thực hiện trong ngày cho Trưởng An ninh vào cuối ngày làm việc.
Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại
 • Cập nhật mới nhất tại Vieclam.thegioididong.com
 • Fanpage Tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh: Facebook.com/tuyendungtgdd/
ỨNG TUYỂN
 • Kiểm tra chất lượng đầu vào của hàng rau củ quả theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành công ty đang áp dụng
 • Kiểm tra tình hình rau củ tại siêu thị
 • Test mẫu theo định kỳ.
 • Theo dõi chất lượng rau của quả trong quá trình nhập, xuất kho Đánh tỉ lệ hao hụt trên hàng kém chất lượng báo cho kho.
 • Ghi chép kết quả kiểm tra đánh giá, lưu trữ và báo cáo
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu công việc (nếu có) theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại
 • Cập nhật mới nhất tại Vieclam.thegioididong.com
 • Fanpage Tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh: Facebook.com/tuyendungtgdd/
ỨNG TUYỂN
quy trinh tuyen dung sieu thi bach hoa
 • Có trách nhiệm kiểm tra hàng hoá nhập kho, nhập chuyển kho theo đúng qui trình, qui định của công ty.
 • Hằng ngày kiểm tra, đối chiếu hàng hóa tồn kho so với ERP.
 • Soạn và lấy hàng điều chuyển đi siêu thị, hàng bán cho khách lẻ . . . hằng ngày chính xác trong tồn kho. Bàn giao hàng hoá cho Giao nhận nội bộ và Triển khai chính xác theo chứng từ hoá đơn.
 • Hàng hóa nhập kho đảm bảo mới 100% không trầy xước, thùng hàng mới. Trong quá trình kiểm tra phát hiện sự cố phải thông báo ngay cho quản lý trực tiếp.
 • Có trách nhiệm sắp xếp và bảo quản hàng hoá tồn kho theo đúng vị trí, line, khu vực qui định…
 • Kiểm tra, sắp xếp hàng hóa trong kho ngăn nắp, gọn gàng
Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại
 • Cập nhật mới nhất tại Vieclam.thegioididong.com
 • Fanpage Tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh: Facebook.com/tuyendungtgdd/
ỨNG TUYỂN
 • Nhận hàng từ bưu cục/ trạm giao nhận, giao cho khách hàng và thu tiền (Nếu có)
 • Lấy hàng từ các điểm lấy hàng trong khu vực được phân công (Nếu có)
 • Giao hàng theo khu vực được Quản lý phân công
Xem thêm

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

 • Fanpage Tuyển dụng của Shopee Express https://www.facebook.com/tuyendung.spx.vn/
 • Hotline liên hệ: 1900 6885
 • Bộ phận Nhân sự sẽ liên hệ và trao đổi với bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.
ỨNG TUYỂN
 • Nhận và quét mã hàng hóa lên hệ thống
 • Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo tiến độ việc xuất nhập hàng, không bị lệch số
 • Hỗ trợ lên, xuống hàng hoá
 • Phân chia hàng hóa
 • Báo cáo xuất nhập hàng hóa.
Xem thêm

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

 • Fanpage Tuyển dụng của Shopee Express https://www.facebook.com/tuyendung.spx.vn/
 • Hotline liên hệ: 1900 6885
 • Bộ phận Nhân sự sẽ liên hệ và trao đổi với bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.
ỨNG TUYỂN
spx 11 2
 • Nhận và quét mã hàng hóa lên hệ thống
 • Đóng gói hàng hóa, dán tem, xử lý hàng trả về
 • Hỗ trợ lên, xuống hàng hoá
 • Báo cáo xuất nhập hàng hóa
 • Phân chia hàng hóa theo các phường, các quận
 • Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo tiến độ việc xuất nhập hàng, không bị lệch số
 • Điều phối nhân viên giao hàng
Xem thêm

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

 • Fanpage Tuyển dụng của Shopee Express https://www.facebook.com/tuyendung.spx.vn/
 • Hotline liên hệ: 1900 6885
 • Bộ phận Nhân sự sẽ liên hệ và trao đổi với bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.
ỨNG TUYỂN
 • Chạy xe theo tuyến được phân công
 • Vận chuyển hàng hóa từ kho tổng tới các trạm giao nhận của công ty và ngược lại
 • Hỗ trợ lên, xuống hàng hoá (nếu có)
Xem thêm

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây:

 • Fanpage Tuyển dụng của Shopee Express https://www.facebook.com/tuyendung.spx.vn/
 • Hotline liên hệ: 1900 6885
 • Bộ phận Nhân sự sẽ liên hệ và trao đổi với bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.
ỨNG TUYỂN
shopee hoi dap
Cách thức đăng ký ứng tuyển Shopee Express
 • Tư vấn bán hàng
 • Sắp xếp, trưng bày & kiểm kê hàng hóa
 • Giữ gìn vệ sinh hàng hóa và siêu thị
 • Tham gia các hoạt động đẩy mạnh doanh số bán hàng
 • Xoay ca linh hoạt Sáng – chiều (7 tiếng/ngày)
 • Nghỉ đổi ca: 4 ngày/tháng
 • Tp HCM
  • Sáng: 8:00 – 15:00
  • Chiều: 15:00 – 22:00
 • Khu vực khác
  • 7:30 – 14:30
  • 14:30 – 21:30
Xem thêm

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

 • Lịch phỏng vấn sẽ được gửi đến số điện thoại các bạn ứng tuyển qua Tổng Đài Concung.com
 • Địa điểm phỏng vấn: Chỉ ở Văn phòng hoặc Cửa hàng của Con Cưng.
 • Địa điểm tuyển dụng thay đổi tùy nhu cần tuyển dụng hiện tại Cập nhật mới nhất tại: https://vieclam.concung.com/
ỨNG TUYỂN
ung tuyen sieu thi con cung

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter