Nhà hàng và Khách sạn

Nhân viên Phục vụ

Vĩnh Long

Nhân viên Pha chế

Vĩnh Long

Nhân viên Chế Biến

TPHCM

Nhân viên Phục vụ Nhà hàng

TPHCM

Nhân viên Lễ tân

TPHCM

Nhân viên Kinh doanh

TPHCM

Nhân viên Lễ tân – KS AURA

Cần Thơ

Khách sạn HOLIDAY ONE Cần Thơ Tuyển dụng

Cần Thơ

Khách sạn Á CHÂU Tuyển dụng

Nhân viên Kinh doanh – KS AURA

Cần Thơ