Lưu trữ

Nhân viên Phục vụ

Vĩnh Long

Nhân viên Pha chế

Vĩnh Long

Nhân viên Chế Biến

TPHCM

Nhân viên Lễ tân

TPHCM

Nhân viên Kinh doanh

TPHCM

Nhân viên Lễ tân – KS AURA

Cần Thơ

Nhân viên Kinh doanh – KS AURA

Cần Thơ