TPBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Cộng tác viên Kiểm soát sau - Trung tâm Dịch vụ giao dịch và Kho quỹ - Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 06/03/2023

2. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 04/03/2023

3. Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 04/03/2023

4. Chuyên viên chính/cao cấp Quản trị hệ thống - Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 04/03/2023

5. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Quảng Ninh)
-Nơi làm việc: Quảng Ninh
-Hạn nộp: 03/03/2023

6. Cộng tác viên Hỗ trợ giao dịch – Trung tâm Ngân hàng Lưu ký – Khối Đầu tư và Ngân hàng Lưu ký
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 03/03/2023

7. Trưởng phòng Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 02/03/2023

8. Cộng tác viên - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 02/03/2023

9. Chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 02/03/2023

10. Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
-Hạn nộp: 02/03/2023

11. Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang
-Hạn nộp: 02/03/2023

12. Thực tập sinh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc
-Hạn nộp: 01/03/2023

13. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc
-Hạn nộp: 01/03/2023

14. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
-Nơi làm việc: Nhà Bè (Hồ Chí Minh), Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 01/03/2023

15. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc
-Hạn nộp: 01/03/2023

16. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Cần Thơ, Long Khánh (Đồng Nai)
-Hạn nộp: 01/03/2023

17. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc
-Hạn nộp: 01/03/2023

18. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc
-Hạn nộp: 01/03/2023

19. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Long An, Phú Quốc
-Hạn nộp: 01/03/2023

20. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk
-Hạn nộp: 01/03/2023

21. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đắk Lắk
-Hạn nộp: 01/03/2023

22. Nhân viên Quỹ
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 01/03/2023

23. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 01/03/2023

24. CV/CVC/CVCC Thông tin quản trị MIS1
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

25. Chuyên viên chính/CVCC thông tin quản trị MIS2
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

26. Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

27. Chuyên viên cao cấp Kế toán Tổng hợp - Bộ phận Kế toán Quản lý tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

28. Chuyên viên/Chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

29. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị dữ liệu (mảng Metadata Management)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

30. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích dữ liệu Bộ phận Phân tích và khai thác dữ liệu (Advanced Analytics) – Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

31. Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

32. Chuyên viên chính/cao cấp Vận hành Ứng dụng (BPM/EBank/Thẻ) - Phòng Vận hành Ứng dụng - Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 28/02/2023

33. Cộng tác viên Công nghệ số - Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 22/02/2023

34. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19/02/2023

35. Chuyên gia/CVCC/CVC giải pháp SCF - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 19/02/2023

36. Cộng tác viên Hành chính - Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 19/02/2023

37. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh
-Hạn nộp: 17/02/2023

38. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Cẩm Phả, Bắc Ninh
-Hạn nộp: 17/02/2023

39. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng (KV Sơn Tây, KV Hải Hậu)
-Nơi làm việc: Hà Nội, Nam Định
-Hạn nộp: 17/02/2023

40. Lập trình viên iOS - Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 11/02/2023

41. Chuyên viên cao cấp DevOps (DevOps Lead) - Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 11/02/2023

42. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Big data - Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 11/02/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12