TPBANK Tuyển dụng Tháng 03/2023

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 03/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý Chất lượng dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 30/04/2023
 2. Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Khối Bán trực tiếp
  - Nơi làm việc:  Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 30/04/2023
 3. Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang - Hạn nộp: 30/04/2023
 4. Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hạ Long, Phú Quốc, Tiền Giang - Hạn nộp: 30/04/2023
 5. Chuyên viên chính Quản trị rủi ro Vận hành mảng Ngân hàng số - Phòng Quản trị rủi ro vận hành - Khối Quản trị Rủi ro
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 30/04/2023
 6. Chuyên viên chính quản lý Danh mục tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 30/04/2023
 7. Cộng tác viên - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Ngân hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 30/04/2023
 8. Giám đốc Thúc đẩy bán Khách hàng Cá nhân - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Ngân hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 30/04/2023
 9. Cộng tác viên - Phòng Quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 30/04/2023
 10. Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Quản lý và Hỗ trợ Kinh doanh - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 30/04/2023
 11. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị dữ liệu (Data Governance)
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 28/04/2023
 12. Nhân viên/Chuyên viên Thu giữ Tài sản bảo đảm - Trung tâm thu giữ Tài sản bảo đảm - Khối Ngân hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An - Hạn nộp: 28/04/2023
 13. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  KV Hà Nội - Hạn nộp: 28/04/2023
 14. Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 28/04/2023
 15. Chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 27/04/2023
 16. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Đà Nẵng - Hạn nộp: 23/04/2023
 17. Cộng tác viên - Phòng Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro - Khối Quản trị Rủi ro
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 23/04/2023
 18. Trưởng bộ phận thu giữ Tài sản bảo đảm - Trung tâm Xử lý nợ Khách hàng Cá nhân - Khối Ngân hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 23/04/2023
 19. Trưởng nhóm đôn đốc thu hồi nợ gián tiếp qua điện thoại/Khối Ngân hàng cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 21/04/2023
 20. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Quảng Ninh - Hạn nộp: 21/04/2023
 21. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định - Hạn nộp: 21/04/2023
 22. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình - Hạn nộp: 21/04/2023
 23. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Đà Nẵng - Hạn nộp: 21/04/2023
 24. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát An ninh (SOC level 2) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 21/04/2023
 25. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin (Pentest) - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 15/04/2023
 26. Cộng tác viên Hỗ trợ giao dịch – Trung tâm Ngân hàng Lưu ký – Khối Đầu tư và Ngân hàng Lưu ký
  - Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 15/04/2023
 27. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1/2) - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 15/04/2023
 28. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc:  Hà Nội, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 15/04/2023
 29. Giám đốc/Chuyên viên cao câp Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 13/04/2023
 30. Chuyên viên Phát triển kinh doanh Sản phẩm Tài trợ thương mại - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh, Hà Nội - Hạn nộp: 13/04/2023
 31. Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Ngân hàng số - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 13/04/2023
 32. Kiểm tra viên cao cấp/Kiểm tra viên chính Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 13/04/2023
 33. Chuyên viên chính Lập trình AI - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 13/04/2023
 34. CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 08/04/2023
 35. Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 08/04/2023
 36. Thực tập sinh
  - Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kiên Giang - Hạn nộp: 07/04/2023
 37. Giám đốc Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Kiên Giang, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 07/04/2023
 38. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
  - Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An - Hạn nộp: 07/04/2023
 39. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
  - Nơi làm việc:  Nhà Bè, Củ Chi (Hồ Chí Minh) - Hạn nộp: 07/04/2023
 40. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  - Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh (Hóc Môn), Bình Dương - Hạn nộp: 07/04/2023
 41. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc:  Phú Quốc, (Thốt Nốt) Cần Thơ, Kiên Giang, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 07/04/2023
 42. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An - Hạn nộp: 07/04/2023
 43. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 07/04/2023
 44. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc:  Phú Quốc, (Thốt Nốt) Cần Thơ, Kiên Giang, Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 07/04/2023
 45. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An - Hạn nộp: 07/04/2023
 46. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh - Hạn nộp: 07/04/2023
 47. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An - Hạn nộp: 07/04/2023
 48. Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm - Khối Tín dụng
  - Nơi làm việc:  Nam Định, Ninh Bình - Hạn nộp: 03/04/2023
 49. Cộng tác viên Hành chính - Khối Công nghệ Thông tin
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 03/04/2023
 50. Cộng tác viên Công nghệ số - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc:  Hà Nội - Hạn nộp: 03/04/2023

YÊU CẦU

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: [ungtuyen url="https://tuyendung.tpb.vn/" content="Tuyendung.tpb.vn"]

tpbank 12