TPBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT MÃ CV VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC HẠN NỘP
1 2017/262 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành Hà Nội, Hồ Chí Minh 09/01/2022
2 2021/662 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
3 2021/663 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt), Đồng Nai 07/01/2022
4 2021/664 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
5 2021/665 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
6 2021/666 Kiểm soát viên Giao dịch Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
7 2021/667 Chuyên viên Tư vấn khách hàng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
8 2021/668 Thủ Quỹ Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Dương 07/01/2022
9 2021/669 Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
10 2021/670 Quản lý sảnh Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ 07/01/2022
11 2021/671 Chuyên viên Tư vấn sản phẩm Bảo hiểm Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
12 2021/672 Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai 07/01/2022
13 2021/673 Chuyên viên bán sản phẩm cho vay mua Bất động sản Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 07/01/2022
14 2021/661 Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 07/01/2022
15 2021/660 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
1 2021/659 Giám đốc Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ (Thốt Nốt) 07/01/2022
2 2021/658 Giao dịch viên Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc 07/01/2022
3 2021/011 Giao dịch viên Khách hàng cao cấp - Hub DVKH cao cấp Hà Nội 30/12/2021
4 2021/518 Trưởng nhóm Nội dung - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing Hà Nội 30/12/2021
5 2018/330 Chuyên viên chính Hỗ trợ người sử dụng - Khối Công nghệ Thông tin Hồ Chí Minh 27/12/2021
6 2021/059 Giao dịch viên Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh (Từ Sơn), Quảng Ninh, Nam Định 27/12/2021
7 2021/086 Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 27/12/2021
8 2021/085 Nhân viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội 27/12/2021
9 2021/054 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Nghệ An, Bắc Ninh (Từ Sơn), Quảng Ninh, Nam Định, Đà Nẵng, Bắc Giang 27/12/2021
10 2021/057 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh (Từ Sơn), Bắc Giang, Nghệ An 27/12/2021
11 2021/065 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Thái Bình, Hà Nội, Từ Sơn (Bắc Ninh) 27/12/2021
12 2019/774 Nhân viên hành chính - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 26/12/2021
13 2017/229 Chuyên viên chính/cao cấp Mua sắm tập trung - Phòng Mua sắm Tập trun Hà Nội 26/12/2021
14 2019/531 Cộng tác viên - Phòng Mua sắm Tập trung - Khối Vận hành Hà Nội 26/12/2021
15 2021/375 Chuyên viên chính Kiểm thử phần mềm - Công nghệ Thông tin Hà Nội 26/12/2021
1 2018/512 Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java) Hà Nội 26/12/2021
2 2018/509 Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 26/12/2021
3 2021/076 Chuyên viên cao cấp Đổi mới số phân tích nghiệp vụ - Dự án Rocket Hà Nội 26/12/2021
4 2018/371 Chuyên viên chính/cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ - Khối Công nghệ Thông Hà Nội 26/12/2021
5 2020/886 Chuyên viên/Chuyên viên chính Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội 26/12/2021
6 2020/873 Trưởng nhóm/Chuyên viên cao cấp Xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông ti Hà Nội 26/12/2021
7 2021/378 Chuyên viên/chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng cá nhân - Hội sở Hà Nội 24/12/2021
8 2021/634 Cộng tác viên - Phòng Quản lý kinh doanh Khách hàng cao cấp - Khối Ngân Hà Nội 24/12/2021
9 2021/043 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 2/RM 3) - Khối Đầu tư và Kh Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ 23/12/2021
10 2021/586 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chất lượng Dịch vụ khách hàng - T Hà Nội 22/12/2021
11 2018/381 Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin - Phòng An ninh Thông tin và Tuân t Hà Nội 19/12/2021
12 2019/1200 Chuyên viên Giám sát An ninh - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Hà Nội 19/12/2021
13 2021/621 Giám đốc Phát triển Kinh doanh Ngoại hối bậc 1 - Phòng Quản lý kinh doa Hà Nội 18/12/2021
14 2021/059 Giao dịch viên - KV Từ Sơn (Bắc Ninh) Bắc Ninh 18/12/2021
15 2021/060 Kiểm soát viên Giao dịch Từ Sơn (Bắc Ninh), Hà Nội 18/12/2021
1 2021/214 Chuyên viên Giám sát thi công - Trung tâm Đảm bảo Chất lượng - Khối Vận Hồ Chí Minh 18/12/2021
2 2021/617 Cộng tác viên - Phòng Kinh doanh Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội 18/12/2021
3 2021/059 Giao dịch viên Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định 15/12/2021

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ tại website tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12